Zmiana systemu ERP: kiedy jest zasadna i jak powinna przebiegać?

Według danych Computerworld 30% polskich firm miało w planach w 2017 roku zmienić wykorzystywany system informatyczny. Natomiast Panorama…

Rozwiązania chmurowe nie koniecznie dla ERP

W ostatnich latach rozwiązania chmurowe zdobyły sporą część rynku IT. Innowacyjność, prędkość, elastyczność rozwiązań, skalowalność

Borr Drilling wdraża system ERP IFS Applications w rekordowym czasie

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że międzynarodowa spółka wiertnicza Borr Drilling wdrożyła IFS…

Lockheed Martin wykorzysta system IFS Applications do obsługi obiektów w ramach wartego 3,5 mld USD kontraktu z armią amerykańską

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, podpisał kontrakt z firmą Lockheed Martin na 2600 licencji użytkownika modułów…

Artystyczne wdrożenie systemu ERP w firmie GlitterLab


Jak wdrożyć system ERP w firmie, w której niemal każdy wytworzony produkt jest inny? Jak ewidencjonować czas pracy przy takiej produkcji i…

Lider rynku zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią zdobywa kolejny kontrakt


Spółka SIMPLE podpisała kolejny na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich tygodni kontrakt na dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania…

Previous Next Play Pause

PC Guard - systemy ERPHistoria ERP

 Pierwsze nie incydentalne zastosowania aplikacji wspierających biznes pojawiły się już latach 60. Tworzone w pracochłonnych środowiskach programistycznych wspierały wąskie obszary aktywności przedsiębiorstwa. Postęp środowisk programistycznych oraz atrakcyjniejsze modele baz danych spowodowały coraz szersze zastosowania typowych aplikacji. Okres do połowy lat 80 to czas budowy systemów ewidencyjno – transakcyjnych, bez większych pretensji co architektury i rozwiązań metodologicznych. W powszechnej świadomości pojawia się standard MRP dotyczący bilansowania zasobów materiałowych

SOA, a tradycyjne ERP

 Zasadnicza różnica pomiędzy systemami tradycyjnymi, a systemami napisanymi w architekturze SOA polega na podejściu do procesów biznesowych, które dana aplikacja ma obsługiwać. W przypadku systemów tradycyjnych, oprogramowanie bardzo często narzuca sposób w jaki przebiegają procesy biznesowe, wymuszając kolejność czynności lub wręcz wykonanie pewnych operacji, zbędnych z punktu widzenia biznesu i służących jedynie temu, żeby system mógł prawidłowo zadziałać i zapisać dane.

Czy SOA rozwiąże nasze problemy?

 Jak wykorzystać możliwości tej architektury?

Przedsiębiorstwa produkujące artykuły na zamówienie i w trybie mieszanym, tj. na podstawie prognoz sprzedaży i pod konkretne zamówienia muszą spełniać coraz wyższe wymagania klientów. Stałe skracanie terminów realizacji, podnoszenie jakości i obniżanie kosztów, a jednocześnie przestrzeganie coraz surowszych przepisów prawnych to główne wyzwania w obecnej sytuacji rynkowej. Aby w tym środowisku osiągnąć przewagę nad konkurencją, firmy muszą optymalizować operacje wewnętrzne i całą obsługę łańcucha dostaw. Ważną rolę może tu odgrywać odpowiednia technologia. Dotychczasowe rozwiązania i systemy ERP nie mogą sprostać temu zadaniu. Są one na ogół niekompletne, trudno je dostosować do zmieniających się warunków biznesowych i nie mogą zapewnić przejrzystości niezbędnej do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

Systemy ERP i CRM, czyli dlaczego boimy się nowych technologii?

Gazeta MSPPotrzeby biznesowe firm rosną z dnia na dzień. Obecnie na rynku IT rolą rozwiązań technologicznych jest efektywne wspomaganie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw. Takie właśnie zadanie mają systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) czy CRM (ang. Customer Relationship Management). Jednak wiele czynników sprawia, że wokół takich aplikacji narosło mnóstwo negatywnych i nie zawsze trafnych przekonań.

Infor FMS SunSystems - technologia z gwarancją rozwoju

 Decyzja o równoległym rozwoju wersji SunSystems - czwartej i piątej - potwierdza realizację przez Infor Global Solutions strategii dostarczania wysokiej klasy narzędzi informatycznych zarówno dużym korporacjom, jak i przedsiębiorstwom z sektora MSP.

Potęga rozwiązania prekonfigurowanego

 O wykorzystaniu informatyki przez zarządców nieruchomości - rozmowaz z Piotrem Cierlikiem, Dyrektorem Działu Infor FMS SunSystems w firmie Hogart.

Liczy się tylko wartość - systemy ERP w produkcji odchudzonej  

Jak system ERP wspomaga wprowadzanie produkcji odchudzonej(lean)?

EPICOR - systemy ERP. CRM, Business Intelligence, ERPOd kilku lat odchudzenie produkcji jest uważane za ważny cel przez większość firm. Dlaczego produkcja odchudzona (lean manufacturing) stała się tak popularna? W dzisiejszych warunkach silnej konkurencji zapewnia ona firmom wiele korzyści — skrócenie terminów realizacji, poprawę jakości, obniżenie kosztów, zwiększenie zysków i produktywności oraz poprawę obsługi klientów. Jednakże definicji produkcji odchudzonej jest niemal tyle, ile firm, które starają się ją wdrożyć. Przed rozpoczęciem dyskusji o tym, w jaki sposób system ERP może ułatwić przejście na produkcję odchudzoną, warto więc spojrzeć na ten problem z pewnej perspektywy i uzgodnić podstawowe definicje.

Zarządzanie nieruchomościami w SAP RE-FX

 Z obsługą finansową i techniczną lokalizacji zmagają się nie tylko wyspecjalizowane firmy zarządzające i deweloperzy, ale każda firma, która posiada lub wykorzystuje duży majątek nieruchomy (fabryki, biura, magazyny, sklepy). Im więcej lokalizacji, tym trudniej zapanować nad obsługą umów najmu, rozliczaniem kosztów eksploatacji czy oceną opłacalności danej placówki.

ERP - zinformatyzowany rozwój

 Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP w przedsiębiorstwie spożywczym to wydatek rzędu 0,5-1 mln zł, ale i wymierne korzyści już po kilku miesiącach. Jeżeli inwestycja była odpowiednio przygotowana, system optymalnie dobrany, a dostawca i klient profesjonalnie podeszli do integracji.

Dobry czas na inwestycje i lepsze warunki płatności

 Nie ma menedżerów nie zainteresowanych rozwiązaniami IT podnoszącymi wydajność organizacji. Jest to stwierdzenie tym bardziej słuszne w świetle konieczności restrykcyjnego zarządzania kosztami. Nie ma też zarządów, które nie widziałyby oszczędności i korzyści we wdrożeniu systemów IT wspomagających zarządzanie (póki co nie zastanawiajmy się czy mowa o ERP, CRM, Business Intelligence, czy nawet E-commerce) – ich pozytywny wpływ na wyniki finansowe został wielokrotnie przez przedsiębiorców zweryfikowany. Istnieją natomiast przedsiębiorcy, którzy mimo świadomości korzyści z wdrożenia nie podejmują się takiego projektu – bądź to ze względów finansowych, bądź ich organizacja nie jest gotowa na standaryzację pracy.

Systemy ERPBusiness Intelligence - na trudne czasy

 HOGART  - systemy ERP, Business Intelligence, ERPW dobie spowolnienia gospodarczego istotne staje się maksymalne wykorzystanie posiadanych środków. W trudnych warunkach gospodarczych trzeba jednak dążyć do zwiększenia elastyczności działania firmy, a temu może sprzyjać wzrost produktywności, nawet jeśli jest realizowany przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. W mniejszych firmach procesy wymagające usprawnienia można określić bez pomocy dodatkowych narzędzi, jednak w bardziej rozbudowanych organizacjach jest to praktycznie niemożliwe.

Logistyka dystrybucji w systemach ERP, część 2

 Podsumujmy nasze dotychczasowe rozważania związane z logistyką dystrybucji. A więc zasadniczą troską logistyka dystrybucji jest zaspokojenie potencjalnego popytu w przyszłości przy założonym wskaźniku sprzedaży utraconej dla założonego i zbilansowanego poziomu kosztów. W naszych dotychczasowych rozważaniach założyliśmy system magazynowania płaski, jednowarstwowy bez magazynów pośrednich.

BPSC - systemy ERPLogistyka dystrybucji w systemach ERP

 Systemy ERP są rozbudowywane wokół głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Szczególnym zainteresowaniem twórców ERP cieszą się te obszary i te aktywności, które – zoptymalizowane - mogą przynieść najwięcej wartości dodanej.

Przegląd Łańcucha Dostaw według metodyki SCOR

 Najpierw efektywna logistyka, potem wdrożenie systemu ERP

Niezależnie czy prowadzi się biznes na skalę regionu, kraju czy kontynentu, warto równać się do najlepszych, Efektem prowadzonego przez BCC Przeglądu Łańcucha Dostaw, w oparciu o model SCOR, jest kompleksowy plan poprawy procesów logistycznych, przygotowany w oparciu o najlepsze światowe praktyki zarządzania.

Jak rozwinąć skrzydła w czasach bessy?

 Wiele zależy nie tylko od dobrej strategii i reorganizacji kluczowych działów, ale też znalezienia w firmie przysłowiowych lokomotyw, które pociągną za sobą resztę zespołu. Marazm się nie opłaca. Przewagę wszakże najszybciej buduje się w czasie bessy – mówi Manoj Nair, prezes Columbus IT Polska.

Sitech: Automotive – kluczem jest logistyka

 Wyśrubowane parametry techniczne, krótkie terminy dostaw, restrykcyjne kontrole jakości to tylko niektóre z wyzwań stanowiących chleb powszedni firm z branży automotive. Prowadząc projekt rozbudowy systemu SAP ERP, polkowicki producent foteli samochodowych postawił na rozwój modułów logistycznych systemu – kluczowych dla efektywności działania firmy.

Teoria gier w projekcie wdrożeniowym

 Zaufanie zamiast formalizmów

Zakończenie projektu w ustalonym terminie i zakresie nie jest celem samym w sobie. Chodzi przecież o dobry efekt przedsięwzięcia, a nie o „automatyczną” realizację formalnych ustaleń z umowy. Jeśli partnerzy nie będą sobie ufać, obie strony będą jedynie pilnować, by wypełniać obowiązki wynikające z kontraktu.

ERP - mądre zarządzanie

 Podstawą osiągania sukcesu w biznesie jest umiejętność planowania i konsekwentnej realizacji celów biznesowych. Zadanie to jest tym trudniejsze im szybciej rozwija się nasza firma. Kiedy dotychczasowe metody gromadzenia i analizowania danych przestają wystarczać, należy zapoznać się z dostępnymi systemami ERP. Dlaczego? Ponieważ bez efektywnych narzędzi usprawniających zarządzanie będziemy prowadzili biznes po omacku.

Dokumentowanie wymagań na systemy nie tylko ERP - droga do porażki

Wśród wielu znanych i stosowanych sposobów dokumentowania wymagań na systemy są tekstowe i tabelaryczne opisy oraz metody formalne. Pierwsze są tak niejednoznaczne, że są źródłem wielu problemów drugie tak kosztowne i niezrozumiałe dla "laików", że w zasadzie nie stosowane. Pośrodku mamy metody "półformalne" czyli modele.

Marża a przepływy pieniężne

 TKW i co dalej?

Aplikacje SAP ERP i Business Intelligence pozwalają na implementację systemu zarządzania finansami opartego na przepływach pieniężnych. System taki podkreśla wagę decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez kierownictwo firmy oraz wprowadza narzędzia pozwalające identyfikować ryzyko wewnętrznego finansowania działalności.

Druga strona medalu

…czyli o zaangażowaniu klienta w projekcie wdrożeniowym systemu ERP

 Kto decyduje o sukcesie lub niepowodzeniu projektu? Gloria chwały lub gorycz porażki najczęściej staje się udziałem firmy wdrożeniowej, jednak duży wpływ na przebieg projektu ma także największy zainteresowany, czyli przedsiębiorstwo. To właśnie jego zaangażowanie i sposób współpracy decydują o końcowym efekcie – sukcesie lub klęsce.

MRP dla opakowań

Nowa funkcjonalność w systemie SAP Kompanii Piwowarskiej

 Nietrudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje dla producenta piwa może mieć przerwa w dostawie kapsli czy butelek w szczycie sezonu. Stworzone przez pracowników Kompanii Piwowarskiej i konsultantów BCC rozwiązanie umożliwia planowanie potrzeb materiałowych (MRP) w zakresie opakowań.

Który pakiet ERP wybrać?

Dobrze wybrany system informatyczny będziemy prawdopodobnie użytkować przez blisko dziesięć lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Umożliwi nam koncentrację na istocie naszego biznesu stając się podstawowym narzędziem codziennej pracy. Źle wybrany system będzie stwarzał problemy i koncentrował na sobie uwagę pracowników. Będzie budził negatywne emocje, ograniczał możliwości rozwoju i powodował dodatkowe koszty. Stojąc przed decyzją o wyborze pakietu ERP, to nie traktujmy tego jako „zadanie dodatkowe”, które trzeba wykonać, ale jako decyzję strategiczną.

„Co oni za głupoty wymyślili?”, czyli psychologia wdrożenia.

 Nawet rok i dłużej może trwać wdrożenie systemu ERP. - By wszystko przebiegło zgodnie z planem, potrzeba nie tylko dobrej metodologii, ale też doświadczenia konsultanta, który zależnie od sytuacji będzie dla swych użytkowników surowym ojcem, innym razem wyrozumiałą matką – mówi Piotr Szczerbiak, dyrektor ds. konsultingu Columbus IT.

Obalanie mitów związanych z ERP

 Idea posiadania jednego rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) dla wszystkich procesów biznesowych jest nadal popularna, jednak nie jest to zbyt dobry pomysł, w szczególności w fi rmach posiadających znaczny majątek. Zmieniające się wymagania w obszarach zgodności z regulacjami i zarządzaniem ryzykiem powodują zwiększoną presję na kierownictwo działów przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami i zwiększaniu standardów, tak aby stanowiły najlepsze dostępne rozwiązania dla ludzi, procesów i technologii.

Śledzenie produktów zapobiega skandalom

 Gdy media donoszą o zabawkach pomalowanych farbą zawierającą ołów czy o karmie dla zwierząt, w której stwierdzono truciznę, liczy się każda sekunda. Od błyskawicznej reakcji producenta zależy jego wizerunek i wyniki finansowe. Wadliwe produkty trzeba jak najszybciej ściągnąć z rynku i odesłać do fabryki.

Mniej polityki, więcej efektywności.

Zintegrowany system planowania produkcji.

 Większość firm zmaga się ze zmiennym popytem. Jednocześnie to właśnie w takich przedsiębiorstwach dostępność produktu, jego cena i marża są decydujące dla powodzenia działalności. Remedium na taki stan rzeczy może być dobrze wdrożony zintegrowany system planowania.

Poszukiwany integrator systemu MES

 Na skutek przejmowania i tworzenia własnego oprogramowania do zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System – MES) dostawcy automatyki przemysłowej wprowadzili sporo zamieszania w swoim otoczeniu. Ich dotychczas najważniejsi partnerzy biznesowi, czyli firmy instalujące oprogramowanie do komunikowania się operatorów z maszynami i urządzeniami (Human-Machine Interface – HMI), ustępują miejsca przedsiębiorstwom specjalizującym się we wdrożeniach systemów MES oraz innych rozwiązań zaliczających się do wyższego poziomu zarządzania produkcją.

Czy warto decydować się na system prekonfigurowany?

 Jedna z kluczowych kwestii związanych z wyborem i uruchomieniem systemu klasy ERP jest proces wdrożenia. Obok samej funkcjonalności systemu jest to najważniejszy aspekt związany z systemami klasy ERP.

Systemy ERP i problemy z nimi

 Dwa lata wdrażania zamiast roku, niepełne wykorzystanie funkcji systemu, sfrustrowani pracownicy, nie potrafiący odnaleźć się w nowym środowisku informatycznym. Nieodpowiednia współpraca między klientem a firmą wdrażającą system ERP może powodować spore problemy. Można ich jednak uniknąć.

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top