Rola systemów ERP w cyfrowej transformacji przemysłu

Zmieniająca się rola systemów ERP stanowi ważny element dyskusji w wielu organizacjach. Menedżerowie starają się przewidzieć, czy systemy ERP będą w przyszłości równie istotne jak obecnie czy też zostaną przez cyfrową transformację zepchnięte na dalszy plan? Szykujące się na kolejną falę innowacyjnych technologii przedsiębiorstwa produkcyjne muszą szukać odpowiedzi na to niełatwe pytanie.
 

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
 
Błyskawiczne zmiany, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, stanowiły potężne wyzwanie dla przedsiębiorców. Nadążanie za przełomowymi technologiami okazało się wymagające zarówno finansowo, jak i organizacyjnie – jest jednak potrzebne. Zakres nowych technologii jest ogromny – od konfiguratorów, rozwiązań mobilnych i do współpracy, aż do druku 3D i Internetu Rzeczy. Rozwiązania ERP także walczą o swoją pozycję i zysk.

Świadomość zmieniającej się roli systemów ERP jest istotna w momencie podejmowania decyzji nt. strategicznych inwestycji w IT. Sceptycy mogą pokusić się o stwierdzenie, że lepiej inwestować w specjalistyczne aplikacje i rozwiązania zwiększające produktywność użytkownika, inni jako priorytet stawiają bezpieczeństwo IT i hardware. Podstawowym pytaniem, które należałoby zadać, jest jednak to, czy system ERP jest wystarczająco wszechstronny, sprytny i dynamiczny, aby sprostać złożoności globalnej cyfrowej gospodarki? Pamiętajmy, że w transformacji cyfrowej nie chodzi o automatyzację zadań, a o wykorzystanie jej do wyróżnienia się na tle konkurencji, dostarczając dzięki cyfrowym danym bogatszych doświadczeń konsumenckich oraz lepszych usług i produktów.

Nowoczesne, czy przestarzałe?

Nowoczesne rozwiązania, zaprojektowane z myślą o rozwoju i wykorzystujące chmurę, różnią się właściwie wszystkim od systemów ERP wdrażanych w latach 90. Rozwój systemów ERP rozpoczął się w latach 80 i wówczas platformy ERP służyły przede wszystkim do zarządzania przepływami pieniężnymi i śledzenia wydatków oraz zasobów. Jednowymiarowy dostęp do danych na temat wyników finansowych firmy wydaje się obecnie podstawą każdego rozwiązania, ale wówczas było to duże usprawnienie dla organizacji polegających jedynie na arkuszach kalkulacyjnych, księgach i raportach przygotowywanych osobno przez każdy z działów. Weterani przemysłu zapewne wspominają te czasy z nostalgią, ale w obecnym środowisku biznesowym trudno byłoby przetrwać, opierając się na takich procedurach.

Na początku lat 2000 zaczęły pojawiać się specjalizowane funkcje związane m.in. z zarządzaniem zapasami, logistyką produkcji czy sprzedażą. Wyzwaniem była integracja i stały dostęp do aktualizacji, bo wymagania klientów i potrzeby przedsiębiorstw zmieniały się bardzo szybko.

Obecnie nowoczesne rozwiązania ERP odkrywają na nowo ideę stojącą za tą platformą. Są krokiem naprzód w wielu wymiarach – zapewniając elastyczność, integrację narzędzi, funkcjonalności dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż i intuicyjność w zastosowaniu, dzięki której pracownicy nie muszą za każdym razem zwracać się do pracowników IT z prośbą o bardziej szczegółowy raport lub dane z precyzyjnie określonego obszaru. ERP dostosowuje się do organizacji, ewoluuje wraz z nią – wtedy i tam, gdzie to potrzebne. I tylko takie rozwiązanie będzie adekwatną odpowiedzią na cyfrową transformację przemysłu.

Niektórzy przedsiębiorcy są przekonani o tym, że transformacja cyfrowa nie ma zastosowania w ich firmie. Jednak każda organizacja, niezależnie od branży, może wykorzystać komunikację cyfrową, wspomagając w ten sposób rozwój firmy i przyczyniając się do wzrostu jej wartości. Przykładem może być firma Zahid Group specjalizująca się w usługach dla budownictwa oraz w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu. Zahid Group zainwestowało w rozwiązania ERP dostarczane przez Infor i uzyskała dzięki temu poprawę wydajności obiegu informacji. To przykład dużej korporacji, ale cyfrowa transformacja największe korzyści może przynieść małym i średnim firmom, dając im narzędzia do konkurowania z o wiele większymi graczami rynkowymi.

Autor: Mariusz Siwek, Channel Director CEE North, Infor
Źródło: www.pl.infor.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top