Zmiana systemu ERP: kiedy jest zasadna i jak powinna przebiegać?

Według danych Computerworld 30% polskich firm miało w planach w 2017 roku zmienić wykorzystywany system informatyczny. Natomiast Panorama…

Rozwiązania chmurowe nie koniecznie dla ERP

W ostatnich latach rozwiązania chmurowe zdobyły sporą część rynku IT. Innowacyjność, prędkość, elastyczność rozwiązań, skalowalność

Borr Drilling wdraża system ERP IFS Applications w rekordowym czasie

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że międzynarodowa spółka wiertnicza Borr Drilling wdrożyła IFS…

Lockheed Martin wykorzysta system IFS Applications do obsługi obiektów w ramach wartego 3,5 mld USD kontraktu z armią amerykańską

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, podpisał kontrakt z firmą Lockheed Martin na 2600 licencji użytkownika modułów…

Artystyczne wdrożenie systemu ERP w firmie GlitterLab


Jak wdrożyć system ERP w firmie, w której niemal każdy wytworzony produkt jest inny? Jak ewidencjonować czas pracy przy takiej produkcji i…

Lider rynku zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią zdobywa kolejny kontrakt


Spółka SIMPLE podpisała kolejny na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich tygodni kontrakt na dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania…

Previous Next Play Pause

Czynnik ludzki jako kluczowy element w procesie wdrożenia ERP

SAGE - ERP, systemy ERP, workflow, CRMSukces wdrożenia systemu ERP zależy nie tylko od trafności wyboru rozwiązania. Niemniej ważnym czynnikiem jest aspekt ludzki. Sage jako dostawca systemu ERP X3, w oparciu o własne doświadczenia dzieli się swoją wiedzą, pokazując na co należy zwrócić uwagę oraz jakich ludzi wyznaczać do prowadzenia projektu.

Czasami mniej znaczy więcej…

IT INTEGRONie tak dawno rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy na co dzień mieszkają w Anglii na temat nauczania języka ojczystego. W ich przypadku pojęcie języka ojczystego jest dosyć skomplikowane, bo są małżeństwem polsko-holenderskim a dzieci uczęszczają do szkoły angielskiej. Dla uproszczenia przyjmijmy, że rozmawialiśmy o nauczaniu języka angielskiego w Anglii i języka polskiego w Polsce na poziomie gimnazjum. Skupiliśmy się na czytaniu i omawianiu lektur. Okazało się, że w Anglii na pewnym etapie nauczania dziecko przerabia jedną lekturę przez pół roku (nie wiem czy tak jest skonstruowany cały system nauczania czy tylko w wybranych szkołach). W Polsce w tym czasie omawiane jest kilka lektur. Różnica w podejściu do zagadnienia lektur jest dość radykalna.

Strony WWW też lubią NAV-a

Ostatnio przeglądając forum programistów zajmujących się systemem ERP Dynamics NAV, a dokładniej grupę dyskusyjną na znanym portalu społecznościowym, natknąłem się na pytanie: „Jak mogę zacząć swoją przygodę z Dynamics NAV i integracją z rozwiązaniami internetowymi?” Wiele odpowiedzi było dość sceptycznych jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, a jedna utkwiła mi dość głęboko: „Po co integrować się ze stronami WWW jak mamy teraz SharePointa oraz klienta Webowego”.
 

itconsultingŚmierć aplikacji dedykowanych to mitW 2008 roku napisałem:

Jednak nie da się zaprzeczyć, że segment liderów, firm innowacyjnych, będących liderami rankingów zarówno krajowego jak i branżowych to doskonały „materiał” na klientów dla firm programistycznych. Nie zapominajmy także o odbiorcach jakimi są instytucje rządowe. Zmiany w przepisach, obciążanie ich unikalnymi zadaniami powodują, że są to klienci na projekty z założenia dedykowane a te były, są i będą - Jarosław Żeliński - IT Consulting.

Wsparcie procesu produkcji przez system ERP – Techniczny Koszt Wytworzenia (TKW) produktów

Branża produkcyjna z roku na rok coraz bardziej docenia wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w swojej działalności. Rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się systemy klasy ERP, które w sposób kompleksowy wspierają i automatyzują nawet najbardziej skomplikowane procesy produkcyjne.

Wdrożenie ERP - jak i kiedy podjąć właściwą decyzję?

ZETO OPOLEWielu polskich przedsiębiorców coraz częściej staje przed wyborem odpowiedniego dla siebie systemu wspomagającego zarządzanie firmą klasy ERP. Niestety brak czasu i budżetu na szczegółową analizę swoich własnych potrzeb często skutkuje niewłaściwym wyborem. Podstawową zasadą, którą powinniśmy się kierować w trakcie poszukiwań, jest to, ażeby system dopasowany był do naszej firmy a nie do rynku. Podkreślamy to nie bez powodu - bowiem specyfika każdej firmy jest inna, nawet w zakresie tej samej branży, a co za tym idzie i potrzeb.

Tak buduje się markę w BOLIX

IFSBolix S.A. jest jednym z największych na polskim rynku producentów chemii budowlanej. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości materiałów elewacyjnych przy użyciu najnowszych, proekologicznych technologii.

Pozyskanie użytkowników spośród kierownictwa najwyższego szczebla - wyzwanie dla ERP

Od zawsze marzyliśmy, aby dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi oraz pozostali członkowie kierownictwa najwyższego szczebla korzystali z naszych systemów, zarówno w biurze, jak i poza nim. To właśnie osoby, które podejmują decyzje o zakupie systemu ERP powinny być jego aktywnymi użytkownikami. Zasada ta powinna sprawdzać się szczególnie w firmach średniej wielkości, gdzie funkcja dyrektora generalnego, faktycznie zarządzającego sprawami operacyjnymi, ma naprawdę wymiar praktyczny.

Nowoczesne systemy ERP

IFS - oprogramowanie ERP Oblicze biznesu się zmienia. Chodzi nie tylko o coraz wyraźniejszy udział indyjskich rupii, chińskich jenów, rosyjskich rubli i brazylijskich reali w globalnym przepływie finansów, ale również o coraz mniejszą zależność od dóbr materialnych i wzrost znaczenia aktywów wirtualnych.

Wymagane cechy systemu ERP do obsługi firmy międzynarodowej

SAGE - ERP, MRP, harmonogramowanie produkcjiSystem ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym musi spełniać określone kryteria. W tym artykule przybliżamy wymagania funkcjonalne w zakresie sprawozdawczości oraz raportowania dla szczebli menedżerskich. Artykuł powstał na podstawie doświadczeń firmy Badesta – jednego z najstarszych w Polsce biur rachunkowych obsługujących firmy międzynarodowe oraz firmy Sage, oferującej system ERP X3, który obecnie wspiera pracę przedsiębiorstw w 58 krajach.

Rola planisty w zintegrowanych systemach ERP

SAGE - ERP, MRP, harmonogramowanie produkcjiPlanista produkcji, o ile jego rola jest dobrze umocowana w strukturze organizacyjnej, staje się osobą niemal równie istotną jak CEO. Ma bowiem wpływ na istotne czynniki, które decydują o poziomie kosztów, efektywności i bezpieczeństwie kluczowych procesów biznesowych, a do tego należy dodać jakość obsługi klientów.

Pięć grzechów projektowych przy wdrożeniach

Jak uniknąć pięciu grzechów projektowych przy wdrożeniu systemu ERP spojrzenie subiektywne

Artykuł ten kieruję przede wszystkim do osób, które już wiedzą, że będą brały udział lub w projekcie wdrożeniowym IT lub będą nadzorowały taki projekt. Nie musi to być czynny udział, możliwe, że w Państwa firmie takie przedsięwzięcie będzie miało miejsce i będziecie mieli mniejszy wpływ na losy takiego projektu… warto zdawać sobie sprawę z tego jakie czynniki mogą zaważyć na sukcesie wdrożenia systemu ERP.

Narzędzia eksploracji procesów

Eksploracja procesów jest zbiorem metod i narzędzi wykorzystywanych do odkrywania modeli procesów biznesowych, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.


Teoria Przepływów, a systemy informatyczne w biznesie

Artykuł ten jest przeznaczony dla działów IT i firm tworzących systemy informatyczne dla biznesu. Celem poniższego artykułu jest przeanalizowanie wzajemnych relacji pomiędzy biznesem a działem IT przy wdrażaniu systemu informatycznego i jego zmianach oraz podkreślenie rangi ważności i odpowiedzialności działów IT za poprawne funkcjonowanie systemu jako całości. Ze względu na to, iż przedstawione w artykule rozwiązania w obszarze systemów informatycznych dla biznesu bazują na kompletnie nowej Teorii Przepływów konieczne jest zapoznanie się z tą teorią.

Jakie ERP i dlaczego? Co ponadto i dlaczego?

Celem działania firmy jest tworzenie wartości dodanej dla klienta, gdyż to właśnie ona umożliwia osiąganie zysku. Dlatego warto cały czas od nowa zadawać sobie pytanie, jak systemy informatyczne wspierające zarządzanie mają wpływać na wzrost sprzedaży i obniżkę kosztów funkcjonowania.
 

Eksploracja procesów – otwierając czarne pudełko

Na gruncie zainteresowania biznesowymi analizami danych z jednej strony, i na gruncie zainteresowania metodami ciągłego doskonalenia procesów biznesowych i nadzoru korporacyjnego z drugiej, wyrosło nowe zagadnienie eksploracji procesów. Jest to pojęcie nowe w praktycznych zastosowaniach biznesowych, ale w środowisku akademickim znane od przeszło dziesięciu lat. Eksploracja procesów właśnie osiągnęła taki poziom dojrzałości by opuścić mury akademickie i być powszechnie wykorzystywaną w praktyce.

Produkujesz? Sfinansuj rozwój swojej firmy!

COMARCH  - ERP, system ERPProfil firmy bez wątpienia ma znaczenie. Determinuje on sposób zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane modele biznesowe, określa potrzeby inwestycyjne i rodzaje relacji z otoczeniem biznesowym. W istotny sposób wpływa także na stopień wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych kształtowany przez potrzeby rozwoju firmy. W tym ostatnim kryterium prym bez wątpienia wiodą firmy produkcyjne. To one, stale zmuszane rynkową konkurencją, tworząc własne produkty, poszukują rozwiązań podnoszących jakość produkcji w oparciu o nowoczesne technologie.

Mega projekty, czyli jak zjeść słonia

IT-CONSULTINGKu mojemu zaskoczeniu dość często dostaję pytania o możliwość zaangażowania się w roli analityka np. na rok na warunkach: 100% czasu na miejscu u klienta a wynikiem ma być specyfikacja wymagań na oprogramowanie, którego realizacja jest planowana na np. kolejne 5 lat. Nie ma to moim zdaniem żadnego sensu i nie angażuje się w takie projekty. Ale po kolei.

Autor: Jarosław Żeliński - IT-Consulting.pl

Przygotuj się na niespodziewane,
czyli jak ustrzec się przed porażką wdrożenia systemu IT?

Obserwacje rynku wskazują, że wielu problemów podczas wdrożeń systemów IT udałoby się uniknąć, gdyby firmy – jeszcze na etapie inicjowania projektu – wystarczająco dużo czasu poświęciły na jego odpowiednie zaplanowanie. Sygnałów, które wskazują, że proces wdrożenia może zakończyć się porażką, jest naprawdę wiele. By zminimalizować ich negatywne następstwa, przedsiębiorstwa powinny nauczyć się identyfikować problemy oraz odpowiednio na nie reagować.

Chmura czy… chmura? Oto jest pytanie

SAGE - ERP, Cloud Computing, Systemy eRPPodchodząc do tematu Chmury, można wybierać między hurraoptymizmem a entuzjazmem. Fala zwolenników Chmury jest tak wielka, że ci, którzy usiłują choćby delikatnie powątpiewać w jej potrzebę i znaczenie, postrzegani są jak maruderzy, przywiązani do archaicznych rozwiązań. Takie zjawisko zawsze towarzyszy nowym technologiom i modelom biznesowym. Wystarczy spojrzeć na pierwsze lata XXI wieku…

Metodyka wdrożeń ERP w praktyce – audyt i optymalizacja systemu po wdrożeniu – Agile, a zmiany biznesu

Wracam do tematu efektów wdrożenia systemów ERP w nieco innym niż dotychczas aspekcie. Otóż pewne zdarzenie skłoniło mnie do przemyślenia sprawy optymalizacji systemu po rozpoczęciu użytkowania. Niby bowiem jest to wpisane do metodyk takich jak ASAP dla SAP, ale w rzeczywistości w sposób „instytucjonalny” jest wykonywane sporadycznie by nie rzec wyjątkowo podczas gdy powinno to być regułą.

Autor: Waldemar Faliński

Przygotuj się na niespodziewane,
czyli jak ustrzec się przed porażką wdrożenia systemu IT?

Każde wdrożenie systemu informatycznego jest obarczone pewnym ryzykiem niepowodzenia – im prędzej firmy zdadzą sobie z tego sprawę, tym szybciej będą mogły reagować na początkowe sygnały. Zmiana oprogramowania nie tylko usprawnia pracę przedsiębiorstwa i wpływa na jego sukces rynkowy, ale stanowi także duże wyzwanie. Często okazuje się bowiem, że nakłady poniesione na implementację oraz utrzymanie systemu są większe niż korzyści płynące z jego implementacji.
 

Jak wybrać system ERP i dostawcę

7milowy - ERP - systemy ERPZ przedłużającym się procesem wyboru systemu ERP są związane konkretne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla firm średniej wielkości. Przygotowując firmę do takiego wdrożenia, warto mieć tego świadomość - by koszty wyboru rozwiązania nie skonsumowały nam korzyści, które spodziewamy się osiągnąć dzięki wdrożeniu.

Produkcja zintegrowana z resztą firmy – 7 korzyści z systemu ERP

SAGE - ERP, systemy ERP, SAGE ERP X3Efektywność zarządzania produkcją wzrasta, jeśli procesy produkcyjne traktowane są jako element w całej organizacji, a nie jako wyodrębniony, specjalistyczny, zamknięty obszar firmy. „Otwarcie produkcji” na inne procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie wspiera i umożliwia zintegrowany system ERP. Integracja obszarów działalności przynosi bardzo korzystne rezultaty.

Czy ERP wspiera bezpieczeństwo Twojego biznesu?
Kontrola biznesowa w produkcji i logistyce

SAGE - ERP, SYSTEMY ERP, MRPNawet gdy procesy produkcji i logistyki działają optymalnie, firma nie zawsze dysponuje narzędziami kontroli biznesowej, które zapewniają jej odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Takie narzędzia można wdrożyć w ramach nowoczesnego systemu ERP.

Odcienie optymalizacji IT

SAP posiada rozwiązania, które pozwalają optymalizować obszar IT w różnych aspektach, za każdym razem nie tracąc z pola widzenia kontekstu całej firmy i jej celów biznesowych. Największym zagrożeniem dla skutecznej optymalizacji IT jest jej punktowe rozumienie i stosowanie. Wycinkowe podejście do optymalizacji może przekreślić możliwości sięgnięcia po rysujące się biznesowe szanse. Przeciwdziałać takiemu niebezpieczeństwu może zastosowanie całościowego i spójnego podejścia, które ściśle wiąże IT z biznesem.

KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE

SYSTEM ERP IFS APPLICATIONS W KBR POLAND

IFS - systemy ERP, ERP, IFS ApplicationsTo, co wyróżnia firmę KBR Poland spośród konkurencji, to wszechstronność świadczonych usług remontowych i budowlano-montażowych. Głównym ich odbiorcą na polskim i europejskim rynku jest przemysł papierniczy i drzewny.

Zarządzanie w bieliźnie

COMARCH - ERP, Business IntelligenceW każdym biznesie, również w branży produkcyjnej, głównym dążeniem jest zwiększenie zysków poprzez optymalizację kosztów działalności. Skuteczne zarządzanie polega na kierowaniu sił i środków do obszarów faktycznie warunkujących wielkość obrotów i przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu zasobów kierowanych na działania administracyjne. Usprawnienie procesów, zmniejszenie ich czasochłonności, a także jakość informacji płynących ze wszystkich obszarów biznesowych to z pewnością jedne z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa.

Weryfikacja kluczem do sukcesu

Modelowanie procesów, czyli mapy procesów uzupełnione o parametry poszczególnych czynności stanowi punkt wyjścia do optymalizacji i przynosi wymierne korzyści dla funkcjonowania każdej organizacji. Początkowo przygotowanie map procesów nie różni się zasadniczo od tego, w jaki sposób firma robi to we własnym zakresie. Wyjątek stanowi metoda weryfikacji przygotowanych procesów, która jest rzadko przeprowadzana. Wykorzystanie odpowiedniej notacji modelowania procesów, np. notacji BPMN (ang. Business Process Model and Notation) pozwala na przeprowadzenie symulacji jego przebiegu. Daje to możliwość nie tylko szczegółowego zapoznania się z procesami zachodzącymi w organizacji, ale także skutecznej realizacji celu optymalizacji.

Metodyka wdrożeń ERP w praktyce – na przykładzie metodyki ASAP:zaangażowanie użytkowników we wdrożenie systemu ERP

Wakacje się skończyły i trudniejsze stało się pisanie blogu. Postaram się jednak nie rzadziej niż co miesiąc napisać coś z aktualnych spostrzeżeń czy wydarzeń. Teraz chciałbym podzielić się sprawą – jak mi się wydaje – fundamentalną dla projektów wdrożeniowych ERP. Natchnienie do tego znalazłem w analizowanych przypadkach niepowodzeń projektowych. Chodzi o sprawę dużego zaangażowania użytkowników w procesie wdrożenia systemu ERP.

Autor: Waldemar Faliński

Poziomy szczegółowości wymagań – wzorce DDD – czyli czym jest analiza obiektowa

Analiza wymagań to temat rzeka, metody są różne ale nie będę pisał o znanych mi, tylko o pewnym podejściu „systemowym” zorientowanym na modele i wzorce projektowe. Ale po kolei.
 

Autor: Jarosław Żeliński

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top