Budimex wybrał Oracle HCM Cloud do zarządzania procesami HR i samoobsługi pracowniczej

Budimex to największa grupa budowlana w Polsce, jest obecna na rynku od ponad 50 lat, działając w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej,

Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?

Aby opowiedzieć na tak zadane pytanie, konieczne jest w pierwszej kolejności zdefiniowanie, co tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie zarządzanie…

TETA HR pierwszą aplikacją w Polsce z certyfikatem „Powered by Oracle Cloud”

W przeciągu ostatnich 30 lat oprogramowanie marki TETA zostało wdrożone u ponad 2 tys. firm i instytucji w Polsce. Oferowany przez Unit4 Polska…

Postęp technologii zmienia zapotrzebowanie firm na pracowników

Postęp technologiczny zmienia rynek pracy. Wykształcają się nowe zawody i specjalizacje, a firmy coraz częściej poszukują pracowników…

Oprogramowanie XPRIMER wspiera działalność firmy Rhenus Logistics


Można by rzec, że czas w firmie logistycznej to kwestia kluczowa – „być albo nie być” w biznesie. Odgrywa on ważną rolę nie tylko w…

Przygotowanie do rewolucji w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w 3 krokach


Od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w wersji papierowej lub elektronicznej.

Previous Next Play Pause
enova365 490x120 2


Wizualizacja strykutury organizacyjnej w SAP HR

BCC - systemy ERP, SAP, HR, zarządzanie kapitałem ludzkim,Na mocy umowy partnerskiej z niemiecką firmą Ingentis, BCC zostało wyłącznym dystrybutorem oprogramowania org.manager dla firm korzystających z rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi SAP HR w Polsce. org.manager to certyfikowana przez SAP AG aplikacja, służąca do wizualizacji struktury organizacyjnej i prezentacji dowolnych danych kadrowo-płacowych w przekrojach organizacyjnych.

Pracownik terenowy optymalnie rozliczany

TETA  - zaządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płące, ERP, systemy ERPUporządkowanie procesów obsługi czasu pracy oraz automatyzacja naliczania płac to główne korzyści jakie z wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel.NET odniosła Szczecińska Energetyka Cieplna Sp z o.o.

HRMS - gotowy do testów online

INTRAOUT - zarządzanie zasobami ludzkimiHuman Resources Management System - HRMS - to aplikacja wspomagająca zarządzanie zasobami ludzkimi. Dedykowana jest dla firm z sektora MSP. Aplikacja pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o klientach, oraz realizowanych dla nich projektach – tych bieżących, jak również planowanych.

Certyfikowane kadry i płace w systemie ERP Xpertis

MACROLOGIC - SYSTEMY ERP, kadry i płace, ERP, zarządzanie zasobami ludzkimiModuł Kadry-Płace systemu ERP Xpertis firmy Macrologic otrzymał certyfikat Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutu Studiów Podatkowych Audyt. Moduł uzyskał certyfikat zgodności z trzema ustawami: O podatku dochodowym od osób fizycznych; O systemie ubezpieczeń społecznych; O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Spółka Macrologic zdecydowała się na certyfikację systemu, aby potwierdzić wysoką jakość produktu. Xpertis jest pierwszym w Polsce systemem klasy ERP, który przeszedł certyfikację w zakresie kadr i płac.

Nowoczesne Zarządzanie zasobami ludzkimi w energetyce

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wdroży w 2010 roku pełny zakres funkcjonalny systemu TETA Personel.NET oraz aplikację TETA HRM.

Głównym celem wdrożenia jest usprawnienie działalności GAZ-SYSTEM S.A. poprzez zautomatyzowanie wszelkich procesów kadrowo-płacowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Dodatkowym wsparciem dla działu personalnego firmy ma być uruchomienie zaawansowanych rozwiązań samoobsługi pracowniczej w aplikacji TETA HRM.

Budowa autostrady pod kontrolą SAP HCM

 GAVDI Polska w ramach współpracy z firmą Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. rozpoczęła nowy projekt – wdrożenie oceny czasu pracy. Założeniem projektu jest usprawnienie procesów w zakresie zarządzania czasem pracy, obejmujących planowanie, rejestrację rzeczywistego czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, raportowanie wyników rozliczenia.

People Planner dostępny w Polsce

 Todis Consulting Group wprowadził na polski rynek People Planner, rozwiązanie firmy Maconomy. System ułatwia zarządzanie czasem i kompetencjami konsultantów a w konsekwencji umożliwia firmie bardziej efektywne wykorzystanie specjalistów. Ma szczególne zastosowanie w pracy m.in. takich firm jak: firmy informatyczne, konsultingowe, audytorskie, agencje reklamowe, badawcze, kancelarie adwokackie, oraz inne organizacje z sektora usług profesjonalnych.

evolve - nowoczesna rekrutacja

We wrześniu 2009 firma KEN Solutions rozpoczęła w Polsce sprzedaż systemu zarządzania procesem rekrutacji evolve™, który już od 7 lat jest rozwijany we współpracy z angielskim partnerem, firmą FCP Internet Ltd. System evolve™ odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, gdzie korzysta z niego kilkuset klientów z różnych branż. Teraz, za pośrednictwem KEN Solutions po raz pierwszy stał się dostępny na rynku polskim.

Więcej narzędzi do optymalizacji procesów kadrowo-płacowych

 GAVDI Polska podpisała umowę o współpracy z firmą Open Text specjalizującą się w systemach ECM (Enterprise Content Management) - do zarządzania treścią przedsiębiorstwa. W ramach umowy GAVDI będzie oferować na polskim rynku Open Text Employee Information Management for SAP Solutions jako uzupełnienie SAP HR. Rozwiązanie zapewnia szybszy dostęp do dokumentów pracowniczych, obniżenie kosztów administrowania i zgodność z przepisami.

SAP HR w Wagonach

 GAVDI Polska zakończyła wdrożenie SAP HR w Fabryce Wagonów Gniewczyna SA. Główny cel projektu został zrealizowany - dane z modułów produkcyjnych wdrożonych przez IDS Scheer automatycznie spływają do modułu HR.

GAVDI serwisje SAP HCM w Ranstadt

 Firma GAVDI Polska podpisała z Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad umowę, której przedmiotem jest wsparcie, serwis i utrzymanie aplikacji SAP HCM. W ramach zawartego kontraktu zaoferuje usługi swojego Centrum Wsparcia Aplikacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Mota-Engil

Deloitte - dostawca systemów ERPFirma Deloitte zakończyła wdrożenie rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi SAP HCM dla firmy Mota-Engil Polska S.A., należącej do Grupy Mota-Engil S.A. Celem projektu była optymalizacja procesów kadrowo-płacowych z zachowaniem zgodności z wytycznymi centrali Grupy w Portugalii, która wdrożyła system SAP kilka lat wcześniej.

Replikator wzmacnia SAP HR w Kompanii Piwowarskiej

 Kompania Piwowarska zainstalowała Replicator, narzędzie do tworzenia realistycznego środowiska testowego poprzez inteligentne kopiowanie danych rzeczywistych z systemu produkcyjnego HR na testowy, pomagające w testowaniu zmian wprowadzanych w działaniu przedsiębiorstwa.

PCM Wieruszów  stawia na HRM Simpla

 Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie zdecydowało się na zakup i wdrożenie oprogramowania eSIMPLE.HRM. Celem umowy zawartej z SIMPLE Sp. z o.o. jest wsparcie procesu planowania i rozliczania dyżurów, celem optymalizacji zatrudnienia. PCM Wieruszów zaliczyć można do grona liderów reformy ochrony zdrowia drogą przekształcenia w spółkę prawa handlowego. PCM Wieruszów świadczy usługi medyczne mieszkańcom powiatu w oparciu o kontrakt z NFZ.

GAVDI Polska w projekcie oneHR

 Trwa realizacja czwartej fazy projektu oneHR w JT International (Japan Tobacco International), trzeciego producenta papierosów na świecie. W projekcie biorą udział konsultanci firmy GAVDI Polska

SAP TVN w ofercie GAVDI

 GAVDI Polska SA podpisała umowę o współpracy z firmą Nakisa, producentem rozwiązania SAP TVN (SAP Talent Visualization by Nakisa). W ramach umowy będzie oferować na polskim rynku rozwiązanie do zarządzania talentami.

Quinyx w pierwszej trójce

 Quinyx WorkForce uplasował się w pierwszej trójce najbardziej funkcjonalnych systemów HRM (Zarządzanie zasobami ludzkimi) w raporcie rosyjskiej firmy badawczej Tadviser. Quinyx WorkForce ma wszystkie z 29 modułów funkcjonalnych, uznanych za najważniejsze dla systemów HRM. Jednocześnie jest to jedyny system klasy „Software On Demand (SoD)” czyli oprogramowanie na żądanie, bijący na głowę – pod względem wskaźników TCO i ROI – pozostałych dwóch konkurentów (Oracle i SAP) ze wspomnianej trójki najlepszych systemów HRM.

KWB Konin z SAP HR

BCCW kwietniu br. BCC podpisało kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SAP HR w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Rozwiązania będą wspierać obsługę około 4000 pracowników kopalni „Konin”.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w GLS

 Wrocławska spółka informatyczna dostarczy i wdroży w firmie General Logistics Systems Poland systemy TETA Personel.Net oraz TETA HRM - rozwiązania wspieracje zarządzanie zasobami ludzkimi. Prace potrwają do końca sierpnia 2009 r.

 Setny Bank Spółdzielczy z oprogramowaniem COMPSoft-u

 COMP Soft zakończył wdrożenie wybranych elementów systemu ERP MAAT w banku Spółdzielczym w Chłopicach. To już setny bank spółdzielczy wykorzystujący oprogramowanie firmy COMP Soft.

Oracle podstawą Zarządzania zasobami ludzkimi

ORACLE - ERP, Business Intelligence, CRMFirma doradcza Deloitte, wspólnie z Obszarem Rozwoju Systemów Banku, przeprowadziła w Banku Zachodnim WBK SA pierwszą fazę wdrożenia aplikacji zbudowanej z wykorzystaniem pakietu Oracle Hyperion w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Realizacja projektu pozwoliła na istotną optymalizację procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych.

Business IntelligencemHR bogatszy o moduł Zarządzania Przez Cele

 System mHR, jeden z najważniejszych produktów w ofercie BPSC SA, został poszerzony o nową funkcjonalność. Dzięki wzbogaceniu o moduł wspomagający Zarządzanie Przez Cele (ZPC), ten w pełni polski system obejmujący całościowo obszar Human Reasources, umożliwia wparcie zarządzania organizacją oraz realizacji jej celów biznesowych przez każdego z pracowników.

HR Box rozwiązuje kadrowe bolączki

 Systemem SAP HCM posiłkują się w Polsce największe przedsiębiorstwa, zatrudniające dziesiątki tysięcy pracowników. Jego funkcjonalność od niedawna stała się również dostępna dla mniejszych firm - na rynku pojawił się HR Box - system kadrowo-płacowy - prekonfigurowany autorstwa firmy GAVDI Polska, bazujący na SAP HCM.

 System zarządzania zasobami ludzkimi w ERA Sp. z o.o.

 Przedstawiciele ERA i SIMPLE SP. z o.o. podpisali kontrakt na wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi opartym na autorskim rozwiązaniu eSIMPLE.HRM. eSIMPLE.HRM będzie wspomagał kierownictwo firmy ERA w planowaniu, harmonogramowaniu, rejestracji, kontroli rozliczaniu czasy pracy pracowników, w szczególności przy wykorzystaniu mechanizmów równoważnego czasu pracy. Oprogramowanie zostanie dostarczone wraz z modułem SIMPLE.ERP-Personel, który będzie odpowiadał za obsługę kadrowo-płacową pracowników.

Business IntelligenceNowa wersja systemu mHR

 W rok po dołączeniu do oferty BPSC system mHR zyskał nową wersję – 2.0. Oprogramowanie wspierające wszystkie obszary Zarządzania Kapitałem Ludzkim przedsiębiorstwa dostępne jest teraz on-line. Bezpośredni dostęp do serwera z każdego miejsca oraz możliwość korzystania z systemu w ramach outsourcingu to główne korzyści, jakie daje odmieniony mHR.

mHR w ofercie ZETO SA z Poznania

 Firma ZETO S.A. w Poznaniu wprowadziła do swojej oferty rozwiązanie wspomagające działania związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. System mHR przygotowany został przez doświadczonego na polskim rynku dostawcę oprogramowania, firmę BPSC oraz praktyków zarządzania i HR, firmę konsultingową Alta.

Quinyx 3.0 - nowa wersja systemu kadrowo-płacowego

 Użytkownicy systemu Qunix WorkForce do administrowania kadrami i płacami w modelu on-demand używają już najnowszej jego wersji - Quinyx WorkForce 3.0. Upgrade do tej wersji odbył się całkowicie bezpłatnie i praktycznie niezauważalnie dla jego użytkowników. A to dlatego, że korzystający z Qunix WorkForce nie instalują go na swoich serwerach firmowych, tylko korzystają z wybranych funkcjonalności poprzez Internet.

eDeklaracje w spółce Randstadt

 Zalety rozwiązania eDeklaracje firmy Gavdi, automatyzującego wystawianie deklaracji podatkowych, w pełni mogą docenić te firmy, które muszą wysyłać dziesiątki tysięcy PIT-ów. Najnowszym beneficjentem implementacji tego systemu jest należąca do światowego holdingu spółka Randstad.

Kadry i płace w służbie zdrowia

 Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wdraża system kadrowo – płacowy w szpitalu w Żurominie. Placówka zdrowia wybrała aplikację, która pozwoli jej na kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi wsparte.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w Agorze

 We współczesnej gospodarce zarządzanie kosztami osobowymi staje się coraz istotniejsze, zwłaszcza dla firm, które w dużej mierze bazują na kapitale intelektualnym. Wdrożony w Agorze moduł planowania wynagrodzeń to autorskie rozwiązanie firmy GAVDI Polska oparte na systemie SAP HCM, które spółkom o złożonej strukturze organizacyjnej umożliwia elastyczne planowanie wynagrodzeń i zatrudnienia oraz pozwala na efektywne zarządzanie dyscypliną kosztową.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w France Air Force

ATOS ORIGIN - Zarządzanie Zasobami LudzkimiAtos Origin, europejski lider w dziedzinie dostawców technologii informatycznych, został wybrany głównym dostawcą systemu IT do zarządzania zasobami ludzkimi dla francuskich sił powietrznych. Jest to kolejne wdrożenie firmy dla sektora publicznego na tak dużą skalę.

Xpertis - systemy ERPMacrologic HR dla 3 tys. pracowników Medicover

 Macrologic wdrożył w Medicover rozwiązanie Xpertis Personel w obszarze zarządzania kadrami i płacami oraz rozwiązanie Xpertis Kompetencje. System służy do prowadzenia badań kompetencji i oceny 3 tys. pracowników. W ramach projektu uruchomiono portal Serwis Pracowniczy, działający na platformie Xpertis CMS.

Szybszy i lepszy outsourcing kadr i płac,
czyli wzorzęc SAP HR

 External Services, spółka z Grupy BCC, specjalnie na potrzeby outsourcingu procesów biznesowych opracowała wzorzec SAP HR. Z autorskiego rozwiązania spółki mogą skorzystać firmy, które zdecydują się na outsourcing kadr i płac z External Services.

GAVDI przestawia płacową zwrotnicę

 Największemu kolejowemu przewoźnikowi pasażerskiemu w kraju – PKP Przewozy Regionalne – udała się nie lada sztuka: w niespełna miesiąc zaimplementował fragment systemu SAP HCM (zarządzanie zasobami ludzkimi), obsługujący płace potężnej, ponad 3-tys. grupy maszynistów. Partnerem wdrożeniowym była specjalizująca się w takich rozwiązaniach spółka GAVDI Polska.

 Kadry i płace w firmie Jagram-Pro SA

 Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. rozpoczęła wdrażanie programu SENTE Personel w firmie Jagram – Pro S.A. To kolejna firma, która wdraża nowoczesne oprogramowanie marki Sente wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Kadry i płace w Glaxo SmithKline Consumer HealthCare

 Po kilkumiesięcznym okresie intensywnych prac wdrożeniowych firma Hogart Data Centre zakończyła realizację pierwszego etapu wdrożenia zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego HRB. W systemie realizowana jest obecnie pełna funkcjonalność zwiazana z administracją kadrową oraz rozliczeniami osobowego i bezosobowego funduszu wynagrodzeń.

WYBOROWA z ABS-em, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi

 Jeden z wiodących producentów i importerów napojów alkoholowych - firma WYBOROWA SA usprawni zarządzanie zasobami ludzkimi, wdrażając nowoczesny system Asseco Business Solutions KOMA eHR, oferujący nowe możliwości w zakresie zarządzania personelem.

Ceramaspeed zarządza zasobami ludzkimi z ASSECO

 Firma Ceramaspeed, jeden z największych światowych dostawców komponentów dla producentów kuchenek elektrycznych, dołączyła do grona użytkowników rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi KOMA eHR, oferowanego przez Asseco Business Solutions.

Pakiet ERP w Nowiejskim Szpitalu

 SIMPLE S.A. wygrało przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo płacowego ogłoszony przez Szpital Nowowiejski w Warszawie.

Quinyx – innowacyjna technologia dla HR – już w Polsce

Quinyx jest platformą do realizacji zadań płacowo-kadrowych oferowaną przez PayrollCenter Sp. z o.o., należącą do międzynarodowej grupy UCMS Group EMEA.

Back to top