Budimex wybrał Oracle HCM Cloud do zarządzania procesami HR i samoobsługi pracowniczej

Budimex to największa grupa budowlana w Polsce, jest obecna na rynku od ponad 50 lat, działając w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej,

Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?

Aby opowiedzieć na tak zadane pytanie, konieczne jest w pierwszej kolejności zdefiniowanie, co tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie zarządzanie…

TETA HR pierwszą aplikacją w Polsce z certyfikatem „Powered by Oracle Cloud”

W przeciągu ostatnich 30 lat oprogramowanie marki TETA zostało wdrożone u ponad 2 tys. firm i instytucji w Polsce. Oferowany przez Unit4 Polska…

Postęp technologii zmienia zapotrzebowanie firm na pracowników

Postęp technologiczny zmienia rynek pracy. Wykształcają się nowe zawody i specjalizacje, a firmy coraz częściej poszukują pracowników…

Oprogramowanie XPRIMER wspiera działalność firmy Rhenus Logistics


Można by rzec, że czas w firmie logistycznej to kwestia kluczowa – „być albo nie być” w biznesie. Odgrywa on ważną rolę nie tylko w…

Przygotowanie do rewolucji w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w 3 krokach


Od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w wersji papierowej lub elektronicznej.

Previous Next Play Pause
enova365 490x120 2


HR nie tylko dla działu kadr

IFS - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPO nowych rozwiązaniach w ob szarze zarządzania zasobami ludzkimi mówi Aneta Chuda, dyrektor działu R&D HR &Payroll w korporacji IFS.

Moduł SoftHR – profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim

COIGNowoczesna polityka zarządzania zasobami ludzkimi to rozbudowany, wieloaspektowy zbiór reguł, którego stworzenie, wdrożenie i późniejsze stosowanie w organizacji wymaga wsparcia ze strony systemu informatycznego.

Grupa GAVDI z ofertą w chmurze HR

Grupa GAVDI podpisała umowę o współpracy z SuccessFactors, czołowym producentem rozwiązań chmurowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Porozumienie zakłada rozszerzenie istniejącej oferty usług konsultingowych firmy GAVDI w zakresie SAP HCM o usługi związane z oprogramowaniem cloud-computing.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze zyskuje na popularności

Firma Oracle poinformowała, że na wdrożenie aplikacji Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) zdecydowało się ponad 90 klientów z więcej niż 85 krajów świata, co oznacza, że firma umocniła się na pozycji lidera w dziedzinie aplikacji do zarządzania kapitałem ludzkim.

Nowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w NETII

Netia S.A. wdrożyła SAP Enterprise Portal dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Implementację nowych rozwiązań przeprowadziła firma GAVDI Polska. Projekt objął zakresem wdrożenie narzędzi do planowania i symulacji kosztów osobowych, zarządzania wynagrodzeniami oraz samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej wraz z raportowaniem z Hurtowni Danych.

arvato Polska z systemem SAP HCM

GAVDI Polska S.A. wdrożyło system SAP ERP HCM w arvato Polska. W ramach zakończonego pierwszego etapu prac, wdrożone zostały funkcjonalności z obszaru „twardego HR”, takie jak administracja kadrami, zarządzanie czasem pracy oraz rozliczanie listy płac. Wdrożenie systemu SAP w obszarze kadr i płac miało na celu ujednolicenie systemu informatycznego funkcjonującego już w firmie arvato Polska w innych obszarach, a przez to sprawniejszą obsługę pracowników oraz optymalizację kosztów personalnych.

Kadry i płace oraz sprzęt IT dla Portu Lotniczego w Łodzi

MACROLOGIC - ERP, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimiNa dostawcę sprzętu IT oraz oprogramowania kadrowo-płacowego do Terminala Pasażerskiego nr 3 Port Lotniczy w Łodzi w wyniku przetargu wybrał firmę Macrologic, która spełniła wszystkie wymagane kryteria.

Rok 2012 w HR upłynie pod znakiem innowacji i oszczędności

W 2011 roku świat doświadczył kolejnej fali kryzysu finansowego – wysoki kurs franka szwajcarskiego, bliskie bankructwo Grecji oraz wizja upadku strefy euro nie na żarty przestraszyły rynek. Mimo to nowy rok będzie stał pod znakiem innowacji, także w obszarze rozwiązań informatycznych dla HR. Firmy, chcąc dostosować się do zmieniającej sytuacji, będą przykładać większą wagę do rozwiązań, które na trudnym rynku pozwolą im odróżnić się od konkurencji.

Xpertis kadry i płace w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN

MACROLOGIC - kadry i płaceIBW PAN w Gdańsku zakupił system do obsługi kadrowo-płacowej firmy Macrologic. Dostawca przeprowadził wdrożenie i od stycznia 2012 r. Instytut prowadzi kadry i liczy płace przy wykorzystaniu systemu Xpertis Kadry i płace.

System SAP ERP HCM w Bumarze

Bumar sp. z o.o. – dostawcy i eksportera uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego - wdrożył system SAP ERP HCM. Wdrożenie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm GAVDI i it Works.

Tramwaje Warszawskie i nowe technologie w szkoleniach BHP

Spółka ITMAGINATION wdrożyław Tramwajach Warszawskich Rozwiązanie umożliwiające zarządzanie procesem szkoleń od wprowadzania danych, poprzez ich ewaluację, aż po analizę. Projekt trwał od lipca do września 2011 roku.

Rok 2011 okiem systemu mHR

BPSC - zarządzanie kapitałem ludzkim, HR, erpIntegracja z platformami eLerningowymi, rozbudowanie funkcjonalności Zarządzanie Przez Cele czy rozwiązania umożliwiające samoobsługę w ramach wybranych procedur kadrowych to tylko niektóre elementy, które wzbogaciły zakres funkcjonalny systemu wspierającego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – mHR. Rok 2011 był również okresem kilku udanych wdrożeń w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji publicznej.

Weltbild Polska Sp. z o.o. zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE

SIMPLE - zarządzanie zasobami ludzkimi, SIMPLE.ERPWeltbild Polska Sp. z o.o. wybrał firmę SIMPLE S.A. jako zaufanego i doświadczonego partnera biznesowego w zakresie dostawy i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie personelem - SIMPLE.ERP Personel.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w McDonald’s Polska

Asseco Business Solutions S.A. zakończyło etap startu produkcyjnego najnowszej wersji systemu Asseco HR wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie McDonald’s w Polsce. Dzięki temu firma zyskała nowoczesne narzędzie wspomagające kluczowe procesy w obszarze kadr i płac.

GAVDI wdrożyło kadry i płace w Tauron Polska Energia

Firma Gavdi Polska zakończyła proces implementacji systemu SAP ERP w obszarze kadrowo-płacowym w Tauron Polska Energia. Celem wdrożenia była pełna automatyzacja procesów w obszarze administracji kadrami w systemie SAP oraz eliminacja punktów wielokrotnej rejestracji tych samych danych. Wdrożenie było jednym z elementów projektu implementacji systemu SAP ERP realizowanego przez firmę SI-Consulting S.A.

Jak polskie firmy zarządzają talentami?

GAVDINiemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w swoich organizacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne, jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Według co trzeciego badanego zarządzanie talentami może mieć pozytywne przełożenie na ogólną kondycję firmy, lecz tylko dwa procent dostrzega w jego wdrożeniu możliwość poprawy sytuacji finansowej organizacji.

Kapitał społeczny w HR – czego można się nauczyć od Facebooka?

W społeczeństwie opartym na wiedzy, umiejętne wykorzystanie kapitału społecznego w biznesie może stanowić klucz do znacznego zwiększenia efektywności biznesowej. O tym doskonale wiedzą biznesowi użytkownicy Facebook’a.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na abonament

Firma Oracle zaprezentowała aplikacje Oracle Fusion HCM przeznaczone do wdrażania w chmurze ― w ofercie znalazły się aplikacje Oracle Fusion Human Capital Management (zarządzanie kapitałem ludzkim) i Oracle Fusion Talent Management w wersji przeznaczonej do udostępniania w chmurze publicznej.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w PKP Polskie Linie Kolejowe

PLAUT - SAP ERP, zarządzanie kapitałem ludzkimPlaut Consulting Polska Sp. z o.o. jako podwykonawca PKP Informatyka Kolejowa zrealizował wdrożenie systemu SAP ERP HCM (Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki dużemu zaangażowaniu obu Stron wdrożenie trwało tylko 9 miesięcy - od maja 2010 do końca stycznia 2011.

ROPS w Gostyninie zarządza personelem z SIMPLE.ERP

SIMPLE - systemy ERPZakończył się projekt wdrożenia SIMPLE.ERP PERSONEL w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej. Zakład realizuje zadania w zakresie psychiatrii sądowej, orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego co wymaga wykwalifikowanego personelu, którym należy efektywnie zarządzać.

Kadry i Płace enova w firmie Montex

ENOVA - ERP, systemy ERP, Kadry i płaceFirma Montex FHU Piotr Dębowski powstała w 2005 roku w Gdańsku. Od początku swojej działalności zajmuje się wykonawstwem dużych konstrukcji stalowych. Uczestniczy między innymi w budowie jednostek pływających w wielu stoczniach na terenie Polski. Od 2010 roku również rozpoczęła współpracę z firmami z Niemiec oraz Szwecji. W chwili obecnej dysponujemy kadrą 80 osobową w tym 50 spawaczami wraz ze sprzętem i potrzebnymi uprawnieniami do wykonywania najtrudniejszych zadań.

e-Talent do Zarządzania Kapitałem Ludzkim

FORUNIT - zarządzanie kapitałem ludzkimFirma ForUnit stworzyła unikatowy system e-Talent do Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Dzięki jego funkcjonalności można ekonomicznie i efektywnie zarządzać, a także inwestować w rozwój swoich pracowników. W oparciu o e_Talent można tworzyć katalogi kompetencji wraz z opisem wskaźników zachowań oraz profesjonalne opisy stanowisk pracy - odpowiadające rzeczywistym wymaganiom firmy. Na tej podstawie wskazać oczekiwane poziomy kompetencji.

Decyzje w obszarze HR wciąż oderwane od strategii firm

GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkim, zarządzanie personelemNiemal 20 proc. przedstawicieli obszaru finansów i controllingu przyznaje, że decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w ich organizacjach są podejmowane intuicyjne i przypadkowo – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Chociaż działy zarządzania zasobami ludzkimi są znacznie częściej angażowane w zagadnienia controllingu, poziom ten jest nadal niewystarczający. Zaledwie jedna trzecia firm traktuje komórki HR jako partnerów w opracowaniu strategii, a aż 90% przedsiębiorstw nie ma wyodrębnionego stanowiska controllera personalnego.

Karlik Elektrotechnik zarządza zasobami ludzkimi z Asseco

ASSECO BS - zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, ERPFirma Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o., ogólnopolski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, zdecydowała się na wdrożenie nowej wersji systemu pozwalającego na zarządzanie zasobami ludzkimi Asseco HR. Dzięki temu klient Asseco BS zyskał nowe funkcjonalności, które wspomagają takie obszary działania przedsiębiorstwa, jak naliczanie wynagrodzeń, monitorowanie czasu pracy oraz obsługa umów o pracę.

HCM - trendy na rynku

EPICOR - ERP, systemy ERP, HCM, zarządzanie kapitałem ludzkimWedług przewidywań niezależnej firmy badawczej, Gartner, w 2011 roku należy spodziewać się wzrostu nakładów na rozwiązania HR. Według Deloitte i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, systemy IT wspomagające zarządzanie procesami kadrowymi to najpowszechniejsze narzędzie organizacji funkcji kadrowej w Polsce, szczególnie w grupie największych firm. Posiadanie lub wdrażanie narzędzi IT do zarządzania procesami kadrowymi oraz zaawansowanych narzędzi polityki personalnej idzie w parze z postrzeganiem roli HR jako partnera strategicznego w przedsiębiorstwach.

Zarządzania czasem pracy i kontroli dostępu w pełnej integracji z SAP HR

BCC - ERP, zarządzanie czasem pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, SAPOd czerwca br. jako partner firmy Kaba, BCC dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania do zarządzania czasem pracy i kontroli dostępu do firmy i jej pomieszczeń, w pełni zintegrowane z systemem SAP HR

Rośnie popyt na HCM Epicor
wśród firm poszukujących kompleksowego systemu do zarządzania kapitałem ludzkim

EPICOR - ERP, zarządzanie kapitałem ludzkim, HCMEpicor informuje o rosnącym zapotrzebowaniu na oprogramowanie HCM. Wzrost popytu obserwowany jest wśród firm poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim. HCM Epicor to kompleksowy system informacji o zasobach ludzkich. Automatyzuje procesy HR, umożliwia firmom śledzenie, analizowanie i zarządzanie wszystkimi danymi na temat pracownika, począwszy od złożenia podania o pracę, aż po odejście na emeryturę.

HR Box w sieci Piekarni pod Telegrafem

GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płaceGAVDI Polska S.A. we współpracy z firmą HICRON wdroży system SAP ERP w sieci Piekarni pod Telegrafem. Głównym celem projektu jest implementacja modułów obsługujących obszary finansów, logistyki, produkcji, a także kadr i płac. GAVDI Polska odpowiada za wdrożenie modułu HR opartego na rozwiązaniu prekonfigurowanym GAVDI HR Box. Docelowo system będzie obsługiwał 750 pracowników Piekarni pod Telegrafem.

Lantmannen Unibake Poland zarządza zasobami ludzkimi SIMPLE

simpleLantmannen Unibake Poland, należący do międzynarodowej grupy z branży piekarskiej, wybrał rozwiązanie PERSONEL SIMPLE.ERP.

System IT zwiększy efektywność procesów kadrowych

GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płaceWedług badania „Barometr HR” (Aon Hewitt) jednym z głównych priorytetów dla członków zarządów i dyrektorów personalnych jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadra zarządzająca widzi więc potrzebę zastosowania narzędzi IT, które wiążą się nie tylko z oczywistymi oszczędnościami finansowymi, ale wpływają także na poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania procesów HR w organizacji.

Comarch OPT!MA obsłuży kadry i płace w Ziaja Ltd

COMARCH - ERP, systemy ERP, Kadry i płace, CRMZiaja zatrudnia kilkaset osób na stanowiskach produkcyjnych i umysłowych. Obsługa kadrowo-płacowa takiej grupy ludzi wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci systemu informatycznego. Firma zdecydowała się na wdrożenie modułu Płace i Kadry programu Comarch OPT!MA, który posiada funkcjonalności wymagane przez spółkę

HP Polska zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE.ERP

SIMPLE - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPJedno z największych przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. zarządza, jednym z najważniejszych zasobów firmy – PERSONELEM, za pomocą SIMPLE.ERP.

SIMPLE.ERP u znanego producenta serów

simpleFirma Bel Polska Sp. z o.o. która jest częścią grupy Fromageries Bel, największego producenta markowych serów i serków w Europie i Ameryce, znanych na całym świecie, zarządza zasobami ludzkimi z systemem  PERSONEL SIMPLE.ERP.

UPS SCS Polska zarządza zasobami ludzkimi z MAAT_Pracownicy

COMPSOFT - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HRUPS SCS Polska Sp. z o.o. to kolejna firma, która dołączyła do grona użytkowników rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi autorstwa mieleckiej spółki COMP Soft.

Szkolenie e-fektywne

Działy HR stale muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wymagającego pracownika, który oczekuje coraz ciekawszych form motywacji, zaś firmy szkoleniowe – dbać o nowoczesnego klienta, który zaczyna szukać alternatyw dla sztampowych szkoleń dostępnych na polskim rynku. Strzałem w dziesiątkę jest wykorzystanie metod łączonych –z wykorzystaniem nie tylko nowoczesnych technologii, ale i zabawy. Gry przeglądarkowe – dotychczas postrzegane jako nieskomplikowane platformy rozrywkowe, zaczynają drugie życie w branży HR.

Autostrada Eksploatacja zarządza zasobami ludzkimi z ASSECO

ASSECO BS - ERP, systemy ERP, zarządzanie zasobami ludzkimiAsseco Business Solutions S.A. zakończyło wdrożenie rozwiązania klasy HR, wspomagającego obsługę procesów biznesowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Autostrada Eksploatacja S.A. Ta działająca na podstawie umowy z Autostradą Wielkopolską S.A. spółka operatorska odpowiada za utrzymanie liczącego prawie 150 km odcinka płatnej autostrady A2 Konin – Nowy Tomyśl.

Zarządzanie ciągłością pracy

MACROLOGIC - ERP, systemy ERP, HR, kadry i płaceKażdy menadżer kierujący dużą firmą może podać dziesiątki przyczyn, z powodu których pracownicy nie mogą przyjść do pracy - chorują; mają szkolenia; urlopy planowane i tzw. kacowe (urlop na żądanie); wypadki, mogą utknąć gdzieś w drodze, bo samochód się popsuje; mogą nawet zrezygnować z pracy itp. Potencjalnie dane te powinny trafiać do działu kadr, ale nie mamy pewności, że dotrą ona na czas i nie spowodują zaburzeń w bieżącej działalności firmy. Czasem o pewnych zdarzeniach informowany jest bezpośrednio dział HR, czasami ta informacje dociera innym kanałem i ginie, ponieważ nie ma narzędzia jej propagacji i przetworzenia. Wprowadza to dezorganizację w firmie. Na to szerokie spektrum zdarzeń nakłada się proces biznesowy prowadzony przez firmę np. dostarczanie i odbiór przesyłek, prowadzenie magazynu , ale może to również być produkcja, bądź działalność serwisowa itp.

BGK zarządza zasobami ludzkim z mHR

bpsc_hrW połowie 2011 roku system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi mHR oferowany przez BPSC SA funkcjonować będzie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Oprogramowanie obejmie swoimi funkcjonalnościami wszystkich 1500 pracowników Banku.

Skuteczne procedury selekcyjne mogą być opłacalne

Ludzie stanowią podstawę skutecznego funkcjonowania organizacji. Z tego powodu tak ważną rolę odgrywa kwestia właściwej selekcji pracowników. Przekłada się ona bezpośrednio na wskaźniki finansowe – skuteczne procedury selekcji i awansu mogą pomóc zaoszczędzić przedsiębiorstwom ogromne sumy rocznie.

HR a procesy biznesowe firmy

GAVDI - SAP, ERP, ControllingDziały HR nie mają wpływu na strategiczne decyzje i wyniki biznesowe firm – taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez firmę Mercer wśród przedsiębiorstw z regionu EMEA. Tymczasem, efektywna realizacja celów biznesowych organizacji nie jest możliwa bez uspójnienia funkcji HR ze strategią przedsiębiorstwa. Jak zatem sprawić by działy personalne znalazły się bliżej biznesu i mieć pewność, że działania kadrowe będą prowadzone zgodnie z ogólnofirmową strategią? Odpowiedzią na te wyzwania może być zastosowanie narzędzi strategicznego controllingu personalnego.

Back to top