Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?

Aby opowiedzieć na tak zadane pytanie, konieczne jest w pierwszej kolejności zdefiniowanie, co tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie zarządzanie…

TETA HR pierwszą aplikacją w Polsce z certyfikatem „Powered by Oracle Cloud”

W przeciągu ostatnich 30 lat oprogramowanie marki TETA zostało wdrożone u ponad 2 tys. firm i instytucji w Polsce. Oferowany przez Unit4 Polska…

Postęp technologii zmienia zapotrzebowanie firm na pracowników

Postęp technologiczny zmienia rynek pracy. Wykształcają się nowe zawody i specjalizacje, a firmy coraz częściej poszukują pracowników…

Oprogramowanie XPRIMER wspiera działalność firmy Rhenus Logistics


Można by rzec, że czas w firmie logistycznej to kwestia kluczowa – „być albo nie być” w biznesie. Odgrywa on ważną rolę nie tylko w…

Przygotowanie do rewolucji w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w 3 krokach


Od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w wersji papierowej lub elektronicznej.

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki i zadania

Od czasów reformy ZUS i pojawienia się tzw. III filarów, na rynku istnieje szereg instytucji oferujących opcje oszczędzania środków na…

Previous Next Play Pause
enova365 490x120 2


Łatwiejsze i szybsze operacje związane z ewidencją czasu pracy

Systemy ERP , CRM - Comarch ERPComarch ERP e-Pracownik, nowa aplikacja przygotowana przez Comarch, to przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie operacji związanych z ewidencją czasu pracy. Poprzez nowe narzędzie pracownik może zgłaszać zdalnie swoje nieobecności, a pracodawca – bez dodatkowych formalności, takich jak wizyta pracownika w dziale kadr, czy papierowe formularze – może je zdalnie zatwierdzać.

Zarządzanie podróżami służbowymi – efektywniej, taniej i bardziej mobilnie

Mimo, że w dobie globalnego biznesu technologia daje coraz więcej możliwości zdalnej obecności w najodleglejszych zakątkach świata, a trudna sytuacja ekonomiczna wymaga od firm optymalizacji kosztów, podróże biznesowe nadal postrzegane są jako jeden z najskuteczniejszych sposobów kontaktu z klientami i partnerami. Efektywne zarządzanie podróżami służbowymi w dużych organizacjach nadal także stanowi wyzwanie. Jak w takim razie usprawnić proces zarządzania podróżami i zwiększyć kontrolę nad generowanymi przez nie kosztami?

Kiedy czas na ERP w zarządzaniu kadrami?

Systemy ERP pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami firmy stają się rynkowym standardem także w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dedykowane rozwiązania Human Capital Management (HCM) wspierają czasochłonne procesy HR, usprawniają realizację zadań administracyjnych oraz strategii firmy i pozwalają ograniczyć koszty. Na jakim etapie rozwoju firmy wystarczające jest zatem prowadzenie kadr i płac za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, a kiedy należy podjąć decyzję o wdrożeniu informatycznego wsparcia dla HR?

SIMPLE z rekomendacją ROTO Frank Okucia Budowlane

Firma ROTO Frank Okucia Budowlane poleca SIMPLE.ERP Personel.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wdroży
kadry i płace z samoobsługą pracowniczą

Konsorcjum firm GAVDI Polska S.A. i QUERCUS Sp. z o.o dostarczy usługę wdrożenia i utrzymania modułu Kadrowo-Płacowego wraz z Samoobsługą Pracowniczą i Podróżami Służbowymi dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

System planowania kosztów osobowych w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa

GAVDI Polska S.A. wdrożyło rozwiązanie do planowania kosztów osobowych w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Narzędzie umożliwia szybkie i precyzyjne planowanie kosztów pracy w wielu wariantach na podstawie danych z systemu SAP HR dla ponad 2600 pracowników zatrudnionych w dziewięciu oddziałach spółki.

Systemowa kontrola nad firmowymi kosztami osobowymi

Wynagrodzenie brutto, premie, nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które nawet w stabilnej sytuacji gospodarczej leżą w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami. Dla kadry zarządzającej kluczowym narzędziem do takiej analizy jest oprogramowanie, które umożliwia nie tylko bieżącą kontrolę, ale też planowanie i symulację kosztów osobowych przedsiębiorstwa.

Mobilne funkcje w systemie zarządzania kapitałem ludzkim firmy EPICOR

EPICOR - ERP, systemy ERP, zarządzanie kapitałem ludzkimFirma EPICOR poszerzyła swoją ofertę o najnowszą wersję rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM). Epicor HCM 5.7.1. to kompletny system informacji o zasobach ludzkich (HRIS), który pozwala na automatyzację procesów związanych z HR, umożliwiając przedsiębiorstwom śledzenie, zarządzanie oraz analizę danych o pracownikach przez cały okres ich zatrudnienia.

9 spółek FAKRO z systemem Xpertis Kadry i Płace

MACROLOGIC - ERP, systemy ERP, Kadry i Płace9 spółek należących do FAKRO Macrologic zaimplementowało rozwiązanie Xpertis Kadry i płace, które w zakresie integracji danych powiązane zostało z użytkownym systemem RCP, oraz Xpertis Analizy HR, umożliwiające wykonywanie wielowymiarowych analiz z wykorzystaniem kostki OLAP.

Sieć Super-Pharm zarządza personelem z SIMPLE.ERP Personel

SIMPLE - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, system ERPSUPER-PHARM - sieć 42 sklepów, zatrudniająca ponad 1000 zatrudnionych osób, rozproszonych na terenie całej Polski, zdecydowała się na wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi SIMPLE.ERP Personel.

Zarządzanie czasem pracy z zaświadczeniem ministerstwa

macrologicXpertis Personel to jedyne rozwiązanie na polskim rynku, którego zgodność z Kodeksem pracy w odniesieniu do przepisów określonych w dziale VI została potwierdzona przez instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przeprowadził audyt systemu, w wyniku którego potwierdzono przystosowanie Xpertis Personel do ustawowych wymogów planowania i rozliczania czasu pracy.

HR stawia na cyfryzację, „chmurę” i rozwój pracowników

Digitalizacja podstawowych procesów HR, zarządzanie kadrami w „chmurze” i rozwiązania wspierające rozwój pracowników – to obszary, w które chętnie inwestowały działy kadr polskich firm w minionym roku. Konieczność szukania oszczędności i utrzymania przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku sprawi, że także w 2013 roku przedsiębiorcy chętnie będą sięgać po innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie pracownikami.

IT a zarządzanie zmianą w firmie

Jedyną stałą jest zmiana – ta sentencja obowiązuje również w świecie biznesu. Reorganizacje, fuzje, przejęcia, nowe regulacje prawne i wewnętrzne to wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa każdej wielkości. Niezależnie od tego, jakie jest źródło zmiany, niemal zawsze dotyka ona pracowników i wymaga zaangażowania działu HR. Z pomocą przychodzą tutaj jednak narzędzia informatyczne, które umożliwiają wprowadzenie zmiany w organizacji bez negatywnego wpływu na ciągłość procesów biznesowych firmy.

Czy przedsiębiorstwa mają wgląd w kwalifikacje pracowników?

Wyniki badań opublikowane właśnie przez firmę Oracle dowodzą, że przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej chętnie korzystałyby z rozwiązań do zarządzania kwalifikacjami pracowników, aby zwiększyć zaangażowanie kadr w wykonywanie obowiązków służbowych, a także podnieść rentowność firmy i usprawnić jej działalność operacyjną.

SSGW będzie zarządzała zasobami ludzkimi z SIMPLE.ERP PERSONEL

SIMPLE - systemy erp, zarządzanie zasobami ludzkimiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będąca jedną z największych Uczelni w kraju zakończyła migrację do systemu wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi firmy SIMPLE.

Spartherm Polska zarządza kapitałem ludzkim z SAP HR

Firma Spartherm Polska, największy zakład produkcyjny Spartherm Feuerungstechnik GmbH Melle, zakończyła projekt wdrożenia systemu SAP w module zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).

Elektroniczne kadry i płace w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

GAVDI Polska S.A. uruchomiła system SAP HR w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. W oparciu o prekonfigurowane rozwiązania GAVDI HR Box i TM Box wdrożone zostały następujące obszary: struktura organizacyjna, kadry i płace, czas pracy oraz zarządzanie szkoleniami. Pierwsze rozliczenie listy płac dla 1367 pracowników Spółki z użyciem nowego systemu odbyło się we wrześniu b.r.

Pollux zarządza zasobami ludzkimi rozwiązaniem UNIT4

Agencji Pracy Pollux Sp. z o.o. zakończyła wdrożenie systemy wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi autorstwa wrocławskiego oddziału firmy UNIIT4. Wdrożone rozwiązanie, spełnia szczególne wymagania stawiane systemom HR dla tego typu organizacji.

Controlling Personalny, a rozwiązania w chmurze

W dzisiejszych czasach odchodzi się już od postrzegania personelu wyłącznie, jako źródło kosztów. Przeciwnie, pracownicy traktowani są, jako istotny składnik aktywów przedsiębiorstwa i źródło konkurencyjności organizacji. Dlatego też strategia personalna jest jedną z istotnych części strategii całej firmy, a controlling personalny służy weryfikacji założonych celów w tym obszarze.

BCC partnerem SuccessFactors w obszarze cloud HR

BCC i SuccessFactors podpisały umowę partnerską. Na jej mocy BCC rozszerzy ofertę SAP HR (SAP HCM) o usługi związane z cloud HR, dotyczące zwłaszcza „miękkiego” HR.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze

SAP - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPSAP Polska poinformowała o dostępności w Polsce oprogramowania SuccessFactors, które jest jednym z najpopularniejszych na świecie rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkim, dostępnych w modelu na żądanie, czyli w tzw. chmurze. Oferując zarówno instalowane tradycyjnie aplikacje SAP ERP HCM (Human Capital Management – zarządzanie kapitałem ludzkim), jak i produkty SuccessFactors w chmurze SAP proponuje klientom w Polsce niezwykle szerokie portfolio rozwiązań HCM: bogate funkcjonalnie i elastyczne pod względem modelu zastosowania. Obie rodziny oprogramowania są dostępne w jęz. polskim.

HR24 – narzędzie wspierające pracę HRowców

Jedynie 20% firm opiera swoją politykę personalną na złożonych procesach oceny pracowników. Polskie firmy w większości koncentrują swoje działania HR tylko na zadaniach związanych z rekrutacją nowych osób, zapominając o potrzebie ewaluacji już zatrudnionych. Wynika to braku wygodnych i tanich narzędzi, które pomogłyby usystematyzować te działania. Z myślą o zapewnieniu lepszego dostępu do narzędzi HR oraz wyeliminowaniu kosztów ich wdrożenia powstała platforma HR24, która właśnie debiutuje na rynku.

SAP ERP wspiera obszar HR w PNiG Nafta

Spółka Infovide-Matrix, dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, zrealizowała prace projektowe i wdrożeniowe systemu SAP ERP w obszarze Human Resources dla firmy Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta S.A w Pile, należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekt obejmował wszystkie funkcjonalności obsługi pracowników krajowych oraz zagranicznych całej spółki.

HR stawia pierwsze kroki w chmurze

WNP.PLKorzystanie z rozwiązań informatycznych wspierających procesy kadrowe jest już ogólnoświatowym standardem. Firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w formie usługi internetowej (tzw. cloud-computing), które doskonale sprawdza się także w obszarze HR. Dzięki temu zarządzanie przez cele, strategiczne planowanie zasobów, zarządzanie sukcesją czy analiza efektywności pracowników nie wymagają już inwestowania w zakup kosztownych licencji oraz długotrwałego procesu wdrożenia aplikacji na firmowych serwerach i stacjach roboczych.

Nauka (i sztuka) w tworzeniu harmonogramów dla usług serwisowych w terenie

iFS - ERP - SYSTEMY ERPŚwiadczenie usług serwisowych w terenie to ciężka praca. Zarządzanie zespołem mobilnych techników przeprowadzających naprawy i prace konserwacyjne w obiektach położonych w różnych miejscach i należących do wielu klientów, przy ciągłej dbałości o satysfakcję klienta, to bardzo ciężka praca. Niestety, często oczekujemy właśnie tego od pracowników naszych organizacji, nie zapewniając im odpowiednich narzędzi. Liczymy, że ich zaangażowanie w pracę wystarczy, by poradzili sobie z presją ze strony zarówno menedżerów, jak i klientów.

Elektroniczna teczka osobowa

Polscy przedsiębiorcy od lat narzekają na ustawowy obowiązek przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z którym wybrane akta powinny być przechowywane nawet przez pół wieku. Jest to obowiązek uciążliwy i kosztowny, a jego niedopełnienie wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie możliwości prowadzenia archiwum akt pracowniczych w wersji elektronicznej. Choć obecnie cyfrowe dokumenty wciąż mogą stanowić jedynie uzupełnienie tradycyjnego archiwum, firmy coraz chętniej decydują się na digitalizację akt.

Roc Polska ułatwia firmom raportowanie

Firma Roc Polska – autoryzowany, globalny partner SAP, ekspert w systemach kadrowo-płacowych – posiada w swojej ofercie rozwiązanie zwiększające użyteczność wykorzystywanych systemów SAP.

HR migruje do chmury

Efektywność procesów kadrowych może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie przy wykorzystaniu oprogramowania w chmurze – wynika z badania Top 3 Strategy Consulting firm survey of CxO’s przeprowadzonego przez firmę SuccessFactors. Chociaż organizacje coraz częściej dostrzegają potrzebę skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, rzadko korzystają z odpowiednich narzędzi. Odpowiedzią na coraz większe potrzeby firm w obszarze HR są rozwiązania w chmurze.

SIMPLE.ERP Personel zarządza zasobami ludzkimi w Tikkurila Polska

simpleFirma Tikkurila działająca na międzynarodowym rynku, wybrała rozwiązanie SIMPLE do zarządzania jednym z najważniejszych zasobów każdej firmy - personelem.

EPICOR HCM wzbogacony o nowe funkcje

EPICOR - zarządzanie zasobami ludzkimi, ERP, systemy ERPEpicor Software Corporation, wiodący dostawca oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, poinformował o nowej wersji systemu do zarządzania zasobami ludzkimi. Dostępny także w formie usługi Epicor HCM 5.7 ma za zadanie usprawnić zarządzanie procesami wokół zróżnicowanego personelu firmy.

HR nie tylko dla działu kadr

IFS - ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ERPO nowych rozwiązaniach w ob szarze zarządzania zasobami ludzkimi mówi Aneta Chuda, dyrektor działu R&D HR &Payroll w korporacji IFS.

Moduł SoftHR – profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim

COIGNowoczesna polityka zarządzania zasobami ludzkimi to rozbudowany, wieloaspektowy zbiór reguł, którego stworzenie, wdrożenie i późniejsze stosowanie w organizacji wymaga wsparcia ze strony systemu informatycznego.

Grupa GAVDI z ofertą w chmurze HR

Grupa GAVDI podpisała umowę o współpracy z SuccessFactors, czołowym producentem rozwiązań chmurowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Porozumienie zakłada rozszerzenie istniejącej oferty usług konsultingowych firmy GAVDI w zakresie SAP HCM o usługi związane z oprogramowaniem cloud-computing.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze zyskuje na popularności

Firma Oracle poinformowała, że na wdrożenie aplikacji Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) zdecydowało się ponad 90 klientów z więcej niż 85 krajów świata, co oznacza, że firma umocniła się na pozycji lidera w dziedzinie aplikacji do zarządzania kapitałem ludzkim.

Nowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w NETII

Netia S.A. wdrożyła SAP Enterprise Portal dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Implementację nowych rozwiązań przeprowadziła firma GAVDI Polska. Projekt objął zakresem wdrożenie narzędzi do planowania i symulacji kosztów osobowych, zarządzania wynagrodzeniami oraz samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej wraz z raportowaniem z Hurtowni Danych.

arvato Polska z systemem SAP HCM

GAVDI Polska S.A. wdrożyło system SAP ERP HCM w arvato Polska. W ramach zakończonego pierwszego etapu prac, wdrożone zostały funkcjonalności z obszaru „twardego HR”, takie jak administracja kadrami, zarządzanie czasem pracy oraz rozliczanie listy płac. Wdrożenie systemu SAP w obszarze kadr i płac miało na celu ujednolicenie systemu informatycznego funkcjonującego już w firmie arvato Polska w innych obszarach, a przez to sprawniejszą obsługę pracowników oraz optymalizację kosztów personalnych.

Kadry i płace oraz sprzęt IT dla Portu Lotniczego w Łodzi

MACROLOGIC - ERP, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimiNa dostawcę sprzętu IT oraz oprogramowania kadrowo-płacowego do Terminala Pasażerskiego nr 3 Port Lotniczy w Łodzi w wyniku przetargu wybrał firmę Macrologic, która spełniła wszystkie wymagane kryteria.

Rok 2012 w HR upłynie pod znakiem innowacji i oszczędności

W 2011 roku świat doświadczył kolejnej fali kryzysu finansowego – wysoki kurs franka szwajcarskiego, bliskie bankructwo Grecji oraz wizja upadku strefy euro nie na żarty przestraszyły rynek. Mimo to nowy rok będzie stał pod znakiem innowacji, także w obszarze rozwiązań informatycznych dla HR. Firmy, chcąc dostosować się do zmieniającej sytuacji, będą przykładać większą wagę do rozwiązań, które na trudnym rynku pozwolą im odróżnić się od konkurencji.

Xpertis kadry i płace w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN

MACROLOGIC - kadry i płaceIBW PAN w Gdańsku zakupił system do obsługi kadrowo-płacowej firmy Macrologic. Dostawca przeprowadził wdrożenie i od stycznia 2012 r. Instytut prowadzi kadry i liczy płace przy wykorzystaniu systemu Xpertis Kadry i płace.

System SAP ERP HCM w Bumarze

Bumar sp. z o.o. – dostawcy i eksportera uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego - wdrożył system SAP ERP HCM. Wdrożenie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm GAVDI i it Works.

Back to top