Analizy predykcyjne łatwięsze dzięki rozwiązaniom SAP

SAP - ERP, SYSTEMY ERP, Business IntelligenceFirma SAP poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży oprogramowania SAP® Predictive Analysis. Jest to zaawansowane rozwiązanie do analiz predykcyjnych, które ułatwia firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki odkrywaniu i przewidywaniu trendów w ich działalności. SAP Predictive Analysis może być wdrożone jako samodzielne rozwiązanie albo łącznie z innymi rozwiązaniami SAP, w tym z platformą SAP HANA®, która pozwala na uruchomienie jeszcze szerszych i szybszych możliwości prognozowani.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Używamy rozwiązań SAP do analityki biznesowej, a wdrożenie SAP HANA przyniosło nam w tym zakresie wymierne korzyści — powiedział Luca Baccarini, dyrektor ds. informatycznych w firmie CIR Food. „Obecnie potrzebujemy narzędzi do dokładniejszego przewidywania fluktuacji popytu i zachowań klientów. Pozwoli nam to optymalizować cykl sprzedaży oraz lepiej przydzielać pracowników do poszczególnych zadań. Dlatego wybraliśmy rozwiązanie SAP Predictive Analysis, które umożliwia osiągnięcie tych celów w sposób prosty i zintegrowany. Spodziewamy się, że połączenie narzędzi do analiz predykcyjnych z platformą SAP HANA usprawni proces decyzyjny i umożliwi nam lepszą obsługę klientów.
SAP Predictive Analysis zapewnia:
  • ntuicyjne, łatwe w użyciu środowisko do projektowania modeli predykcyjnych
  • możliwość pobierania i przetwarzania danych oraz wizualizowania wyników przy użyciu wbudowanego oprogramowania SAP® Visual Intelligence
  • szybką analizę predykcyjną, rozszerzony zakres danych oraz udoskonaloną ocenę modeli dzięki wykorzystaniu biblioteki analiz predykcyjnych, wbudowanej w SAP HANA
  • zgodność operacyjną języka R z platformą SAP HANA, co umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji statystycznych dostępnych w ramach jednego z najpopularniejszych na świecie projektów open source.
SAP Predictive Analysis umożliwia analitykom danych intuicyjne projektowanie złożonych modeli prognozowania działań. Wśród nich mogą być np.: przewidywanie popytu lub sprzedaży, rozpoznawanie czynników wpływających na potencjał sprzedaży lub zachowania nabywców, wykrywanie kluczowych trendów, analizę korelacji pomiędzy danymi i działalnością oraz wykrywanie anomalii. Niniejsze możliwości predykcyjne są istotne w wielu obszarach firmy, związanych z intensywnym korzystaniem z dużych ilości danych, np. w sprzedaży, marketingu, analizie ryzyka, zarządzaniu ładem korporacyjnym i bezpieczeństwem.

Nad dalszym wprowadzaniem innowacji w zakresie analizy predyktywnej SAP będzie współpracował z firmą Cognilytics, która jest liderem w dziedzinie rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwom wykorzystanie wartości danych jako strategicznego zasobu. Prace będą prowadzone przy zastosowaniu rozwiązań, tworzonych przez ekspercki zespół statystyków i specjalistów od systemów uczących się (machine learning).
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracujemy z SAP w dziedzinie analizy predykcyjnej — powiedział Gary Gauba, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny firmy Cognilytics. Analiza predykcyjna umożliwia organizacjom podjęcie dalszych logicznych kroków na drodze od inteligentnej analizy danych, tak, aby mogły lepiej przewidywać zachowania biznesu i klientów, i podejmować działania w oparciu o pogłębioną wiedzę.
Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top