Zalety i wady WMS
SENTEWyobraź sobie przedsiębiorstwo, w którym pracownicy magazynu każdego dnia biegają w chaosie, próbując odnaleźć wszystkie produkty potrzebne do realizacji konkretnego zamówienia. Czasami może przypominać to szukanie igły w stogu siana, a frustracja rośnie z każdą minutą spóźnienia. A teraz wyobraź sobie taki magazyn, w którym praca przebiega harmonijnie, każdy wie, gdzie dokładnie znajduje się dany towar i jaka ścieżka kompletacji będzie najbardziej efektywna. Co łączy te dwie sytuacje? Obecność lub nieobecność sprawnego systemu WMS, który poprawia wydajność pracy. Jak wygląda wdrożenie takiego rozwiązania? Jakie są zalety systemu WMS? Czy takie oprogramowanie ma jakieś wady? Czytaj dalej i dowiedz się więcej.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
System WMS – wady i zalety

System WMS (ang. Warehouse Management System) to narzędzie, które może odmienić sposób zarządzania tym obszarem w firmie. Narzędzie jest skonstruowane tak, że jego algorytm gwarantuje zwiększenie wydajności pracy, poprawę jakości realizacji zleceń i obniżenie kosztów. Zalet WMS nie można nie docenić. Czy jednak w przypadku takiego oprogramowania można spodziewać się też tych mniej jasnych stron?

Choć jednoznacznie nie można odpowiedzieć twierdząco na pytanie, „czy istnieją wady systemu WMS?”, warto mieć na uwadze kilka istotnych wyzwań, które mogą pojawić się podczas wdrożenia. Świadomość ich istnienia zwiększa szanse na sukces i powodzenie projektu.

Wady systemu WMS

Jednym z największych wyzwań związanych z wdrożeniem WMS może być opór ze strony kadry. Pracownicy mogą obawiać się zmian i konieczności dostosowania się do obsługi nowego narzędzia. Co więcej, do wad systemu WMS należy także złożoność. Rozwiązania tego typu bywają skomplikowane w użyciu, co powoduje, że wymagają poświęcenia czasu na naukę i adaptację przez pracowników. Złożoność może również prowadzić do błędów w obsłudze, jeżeli kadra nie zostanie wcześniej odpowiednio przeszkolona. Istotnym ryzykiem, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest też bezpieczeństwo danych. Systemy WMS przechowują i przetwarzają mnóstwo informacji, dlatego istnieje ryzyko związane z ich naruszeniem. Taka sytuacja może prowadzić do utraty wrażliwych danych i potencjalnych strat finansowych.

Dodatkowo należy podkreślić, że koszty implementacji tradycyjnego systemu WMS mogą być wysokie, co niejednokrotnie stanowi dodatkową barierę dla firm z ograniczonym budżetem. Warto rozważyć wdrożenie WMS w modelu subskrypcyjnym, co redukuje początkowe koszty inwestycji, umożliwiając cyfryzację magazynu bez dużych wydatków na starcie. Taki model finansowania projektu obniża barierę wejścia, dzięki czemu nawet mniejsze organizacje mogą osiągnąć korzyści, jakie przynosi to rozwiązanie.

Zalety WMS

Wdrożenie systemu WMS to jednak przede wszystkim inwestycja związana z licznymi korzyściami. Należą do nich m.in.

1. Zwiększenie efektywności pracy magazynu

Najistotniejszą korzyścią płynącą z wdrożenia WMS jest ogólne usprawnienie pracy w magazynie. Korzystanie z systemu dzięki temu, że eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania każdej dostawy, zamówienia i wydania towarów, przyśpiesza pracę. Ponadto istotnie usprawnia kompletację, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy oferta jest rozbudowana, a powierzchnia bardzo duża. Procesy te są odwzorowywane w systemie w czasie rzeczywistym, co oznacza, że natychmiast po przyjęciu lub wydaniu towar jest dodawany albo usuwany z bazy, a w WMS odzwierciedla aktualny stan.

2. Przyśpieszenie realizacji zamówień

Zalety systemu WMS dotyczą także przyspieszenia realizacji i wysyłki zamówień do Klientów. Narzędzie pozwala szybko rejestrować zlecenia, dzięki czemu pracownik sprawnie przygotowuje zamówienie, a następnie generuje dokument WZ. Na jego podstawie aktualizowany jest stan magazynowy, a Kontrahent po otrzymaniu asortymentu może wystawić dokument PZ.

3. Istotna redukcja kosztów

Optymalne zarządzanie stanami magazynowymi przekłada się na ograniczenie kosztów, zwłaszcza tych związanych z amortyzacją produktów czy ich składowaniem. Możliwość stałego monitorowania aktualnej sytuacji eliminuje powstawanie złogów, co przynosi konkretne korzyści finansowe oraz poprawia jakość procesów i zadowolenie Klientów (m.in. dzięki zachowaniu świeżości towarów).

4. Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej

WMS pomaga poprawić wykorzystanie powierzchni dzięki rozlokowywaniu towarów zgodnie z regułami dopasowanymi do specyfiki danego magazynu. Właściwe rozłożenie asortymentu zapewnia łatwy dostęp do produktów, które szybko rotują, co ma kluczowe znaczenie np. w okresach pików sprzedażowych.

5. Efektywna obsługa promocji

System WMS wspiera efektywną obsługę w czasie tak „gorących” okresów, jak wyprzedaże i promocje. Dzięki możliwości zintegrowania z narzędziem obsługującym te zdarzenia rozwiązanie automatycznie modyfikuje rozlokowanie towarów znajdujących się w magazynie lub kieruje nimi podczas przyjęć nowych produktów. Usprawnienie kompletacji bezpośrednio przekłada się na zwiększenie liczby wydań bez konieczności zwiększania załogi.

Jak realnie odnieść korzyści z wdrożenia WMS?

Projekt wdrożenia WMS to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające zaangażowania dużych zasobów – nie tylko finansowych, ale także ludzkich oraz czasowych. Aby zwiększyć szanse na jego powodzenie, przed rozpoczęciem należy zdefiniować cele biznesowe stojące za jego realizacją. Dobrze jest ustalić je już na etapie wyboru konkretnego rozwiązania. Pierwszym krokiem przygotowania się do wdrożenia powinno być potwierdzenie z dostawcą wcześniej zdefiniowanych celów (lub ich wspólne określenie, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej) i wyznaczenie mierników realizacji każdego z nich.

Podsumowanie

Wady systemu WMS, jak i zalety należy rozpatrywać raczej w kategoriach szans i wyzwań. Duży wpływ na wykorzystanie pierwszych lub „spalenie” projektu przez te drugie ma podejście do wdrożenia (zarówno Klienta, jak i dostawcy), zdefiniowanie na początku celów wraz z miernikami ich efektywności oraz gotowość do zmian.

Samo wdrożenie systemu zarządzania magazynem to duży krok w kierunku poprawy efektywności, który może przynieść firmie liczne korzyści. Aby jednak postawić go pewnie, warto zacząć od rzetelnego przygotowania do rozpoczęcia projektu.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top