oracle 120Jedną z najważniejszych obietnic Chmury Obliczeniowej jest łatwość adaptacji usług. Oznacza to dla dostawców rozwiązań chmurowych konieczność regularnego wprowadzania do swojego portfolio kolejnych innowacji z nią związanych.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Wprowadzane właśnie na rynek przez Oracle Autonomiczne Usługi Chmurowe są taką właśnie innowacją – podwyższają i tak już bardzo wysoki stopień automatyzacji środowisk IT, zwalniając użytkowników i klientów w jeszcze większym stopniu, niż to miało miejsce dotychczas, z konieczności pamiętania, zarządzania i nadzorowania infrastrukturą udostępniającą odpowiednią usługę.

Autonomiczne Bazy Danych Oracle są właśnie przedstawicielami tego nurtu. Liczba mnoga jest tutaj jak najbardziej stosowna – duży stopień automatyzacji prowadzi również do specjalizacji – mamy więc już dostępną Autonomiczną Hurtownię Danych, oraz Autonomiczną Bazę Transakcyjną.

Autonomiczna Hurtownia Danych jest, rzecz jasna, środowiskiem opartym o bazę danych Oracle, w wersji najnowszej czyli 18c. Jest to więc baza danych dostosowana do rodzaju przetwarzania charakterystycznego dla hurtowni danych – a więc procesów ETL z jednej strony, i skomplikowanych zapytań analitycznych z drugiej. Słowem-kluczem jest tutaj właśnie autonomiczność. Oznacza to, że użytkownik po utworzeniu środowiska (co, nawiasem mówiąc, zajmuje ok. 20 sekund i z punktu widzenia użytkownika, jest czynnością trywialnie łatwą, nawet w porównaniu do „klasycznego” rozwiązania DBCS) może natychmiast zacząć je wykorzystywać, nie martwiąc się o strojenie wydajności instancji, bazy danych, czy schematu. System ten cechuje się następującymi własnościami:

1. Autonomiczne zarządzanie, obejmujące swoim zakresem:

Automatyczną instalację łatek, co najważniejsze – wykonywaną całkowicie w trybie online, bez konieczności restartowania środowiska; Błyskawiczne, również całkowicie w trybie online, reskalowanie środowiska, obejmujące zmianę liczby CPU i, zupełnie niezależnie – pojemności przestrzeni dyskowej; Predefiniowaną politykę sporządzania kopii bezpieczeństwa i zarządzania nimi. Użytkownik ADW nie jest już zmuszony do projektowania i testowania strategii archiwizacji – środowisko autonomiczne zrobi to za niego. A dzięki wbudowanej graficznej konsoli może zarówno uzyskać informację o dostępnych kopiach bezpieczeństwa, czy też wykonać odtwarzanie. Dodać należy, że - oczywiście, użytkownik nie jest pozbawiany możliwości ręcznej archiwizacji bazy danych, poza predefiniowaną strategią. Kopie takie w dalszym ciągu mogą być sporządzane, ale nawet tutaj napotkamy interesującą innowację: zestaw czynności związanych z archiwizacją został maksymalnie uproszczony, a cały proces może być wykonany bez konieczności korzystania z narzędzi linii poleceń, wyłącznie z poziomu konsoli zarządzającej środowiskiem.

2. Autonomiczne zabezpieczenia bazy danych

Automatyczna aplikacja łatek obejmuje również poprawki związane z bezpieczeństwem. Baza danych, już po utworzeniu środowiska, jest zaszyfrowana. Warto zaznaczyć, że szyfrowanie to nie może zostać wyłączone. Dzięki narzędziom wbudowanym w infrastrukturę Chmury Obliczeniowej Oracle, ADW jest również zabezpieczona od strony ataków sieciowych.

3. Wspieranie rozwiązania Object Storage

Użytkownik Autonomicznej Hurtowni Danych może wykorzystywać Object Storage już nie tylko do sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Baza ADW, dzięki nowym interfejsom programistycznym, może również czytać zawartość tej składnicy – plik tam umieszczony może być zarówno załadowany bezpośrednio do bazy danych, jak i być podstawą do utworzenia tabeli zewnętrznej. Istotną cechą tego rozwiązania jest jego otwartość: wspierane jest nie tylko Object Storage od Oracle, ale również rozwiązanie oferowane przez Amazon.

Powyższe własności ADW - w połączeniu z niepomijalnym faktem, iż całe środowisko pracuje w oparciu o platformę sprzętową Exadata - powodują, iż środowisko to jest bardzo interesującym rozwiązaniem, dedykowanym szczególnie do zastosowania w ekosystemach informatycznych zorientowanych na przetwarzanie analityczne.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top