TIM S.A. jest spółką istniejącą od niemal 30 lat na rynku, a od 1998 roku jest notowana na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest liderem na rynku materiałów elektrotechnicznych. Obecnie firma posiada ponad 30 oddziałów handlowych na terenie całej Polski, w których zatrudnia ponad 350 osób.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Od 2013 roku firma jako pierwsza w Polsce z artykułami elektrotechnicznymi rozpoczęła dystrybucję produktów przez Internet, bez wymogu wcześniejszej rejestracji konta. Przedsiębiorstwo generuje ponad 330 mln zł obrotu, z czego 10 mln zysku netto. W I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost przychodów o 7,2%. Przyczyniło się to do uzyskania rekordowego obrotu za ten okres na poziomie 200 mln zł.

Wdrożenie systemu klasy Workflow w jednej z największych sieci handlowych w Polsce, firmy TIM S.A., to interesujący przykład kompleksowej implementacji programu. Przedsięwzięcie polegało na wdrożeniu systemu informatycznego Plus Workflow oferowanego przez firmę Suncode, wspierającego istotne i kluczowe procesy przedsiębiorstwa. Należą do nich między innymi: proces obsługi zobowiązań towarowych, zobowiązań kosztowych, dokumentów sprzedaży, a także proces obsługi wewnętrznych zgłoszeń serwisowych, korespondencji, zarządzania umowami, i inne. Ponadto system został w pełni zintegrowany z systemem ERP dostarczonym od firmy QAD. Miesięcznie Plus Workflow obsługuje przepływ kilkudziesięciu tysięcy dokumentów w ramach różnych podmiotów gospodarczych. Dodatkowo instalacja została wyposażona w produkcyjne skanery dokumentowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przetwarzania i poprawy jakości dokumentów.

Współpraca z firmą Plus MPM (obecnie: Suncode) podczas wdrażania systemu odbywała się wzorowo. Konsultanci firmy wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu, a także dużym zaangażowaniem w nasz projekt. Podobnie, start produktywny systemu odbył się prawidłowo. Pozytywna ocena firmy oraz wdrożonego rozwiązania Plus Workflow pozwala mi na udzielenie pozytywnej rekomendacji Plus MPM jako partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym.” – Maciej Posadzy, Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych.


W wyniku zaledwie czterech spotkań analitycznych opracowano koncepcję zmian, którą następnie przedstawiono w formie szczegółowych specyfikacji wdrożeniowych poszczególnych procesów do akceptacji zarządu spółki. Zawierały one zmiany dotyczące procesów będących przedmiotem projektu na poziomie konceptualnym wraz z ich operacjonalizacją na najniższym możliwym poziomie szczegółowości wymaganym do wdrożenia konkretnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

Znacznie skrócono czas realizacji procesów przedsiębiorstwa objętych projektem, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu wielu działań niewnoszących wartości dodanej do procesu oraz dzięki jego zautomatyzowaniu. Przykładowo, czas realizacji procesu obsługi zobowiązań kosztowych zmniejszył się o ok. 70%, a czas realizacji procesu obsługi zobowiązań towarowych o ok. 50%. Ograniczono manualne przekazywanie dokumentów w procesie z „rąk do rąk”, ręczne ich sortowanie, magazynowanie na stanowiskach pracy, a także przemieszczanie się pracowników pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi w celu ich transportowania. W wyniku wdrożenia systemu informatycznego, dokumenty są skanowane i przekazywane w formie zdigitalizowanej w sposób automatyczny do odpowiednich pracowników firmy. Zmniejszono ilość tradycyjnej (papierowej) dokumentacji występującej w procesach, gdyż dokumenty przesyłane są wyłącznie w sposób elektroniczny. Pozytywna rekomendacja i zadowolenie klienta z implementacji systemu to najlepsza wizytówka dla Plus Workflow i pracowników Suncode.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top