Cogit wyposaży Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w centralny system controllingowy. Przedmiotem współpracy jest kompleksowe zaprojektowanie, parametryzacja i dostosowanie systemu, a także jego utrzymanie i rozwój we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej GPW. Wdrożenie będzie bazowało na wersji chmurowej Infor d/EPM, systemu Performance Management, który stanowi pełne wsparcie controllingu w zakresie budżetowania, analiz, raportowania oraz konsolidacji finansowej.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Projekt zakłada uruchomienie podstawowych procesów już na potrzeby przygotowania budżetu na 2023 rok. Wdrożenie kolejnych obszarów jest zaplanowanie na następny rok, a utrzymanie systemu na kolejne dwa lata.

Wśród najważniejszych obszarów, które zostaną objęte wsparciem wyróżnić można: planowanie, monitoring i raportowanie, konsolidację zarządczą, wsparcie zakupów czy model płynności. Realizacja ma na celu umożliwienie lepszego zarządzania efektywnością, ryzykiem i usprawnienie podejmowania decyzji w skali całej organizacji – wszystko z wykorzystaniem najwyższej jakości rozwiązań analitycznych.

Źródło: www.cogit.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top