eqsystemBranża FMCG jest jedną z tych, w których zwiększenie trafności prognoz wpływa na efektywność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa stosunkowo szybko. Precyzyjna analiza danych historycznych, wpływu akcji promocyjnych na sprzedaż oraz uwzględnianie sezonowości umożliwia ciągłe doskonalenie tego procesu. Jednym z większych wyzwań w tym zakresie jest dopasowanie odpowiedniego rozwiązania nie tylko do zakładanej strategii biznesowej, ale również do stylu pracy poszczególnych osób oraz ich doświadczenia.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Firma Stella Pack doceniła doświadczenie specjalistów EQ System, ich podejście do Klienta oraz możliwości systemu Forecast PRO i zdecydowała się na podjęcie z nią współpracy zarówno w zakresie doradztwa, jak i wdrożenia oprogramowania.
 
Dlaczego wybrali Państwo współpracę z EQ System i system Forecast PRO?

Rosnące wymagania dotyczące dostępności produktów, poziomu obsługi odbiorców oraz optymalizacji stanów magazynowych skłoniły nas do poszukiwania systemu wspierającego prognozowanie. Zależało nam na zwiększeniu trafności prognoz i wykorzystywaniu ich jako wiarygodnej informacji wejściowej do ustalania dalszych etapów łańcucha wartości (m.in. planowania dostaw wyrobów gotowych, surowców, materiałów oraz produkcji). Dodatkowo nasze procesy stawały się coraz bardziej złożone, a tym samym gromadziliśmy coraz większą liczbę danych, które trzeba było odpowiednio szybko i efektywnie przetworzyć. W związku z tym, w pewnym momencie odczuliśmy konieczność ustrukturyzowania procesu prognozowania, wprowadzenia zastępowalności pracowników i przede wszystkim wsparcia ze strony bardziej wyspecjalizowanego systemu IT. Forecast PRO jest relatywnie „prostym” programem, o dość wąskiej specjalizacji, ale przez to jest bardzo dobrze dostosowany do realizowanych zadań i zakładanych celów biznesowych.

Specjalistów EQ System doceniamy przede wszystkim za profesjonalne i elastyczne podejście do klienta. Pan Arkadiusz Kupczyk, który przeprowadzał dla nas dedykowane warsztaty z obsługi i możliwości systemu Forecast PRO zadeklarował dalszą pomoc każdemu z naszych użytkowników. Warsztaty były bardzo konkretne, w zasadzie nie można chyba oczekiwać po nich więcej. Pozostaje tylko praktyka i dalsze doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

Znam niestety firmy, które rozliczają opłaty za najdrobniejszy e-mail, nawet jeśli w ostatecznym rozrachunku zdobyta za jego pośrednictwem informacja okazuje się dla klienta bezużyteczna. Podejście EQ System jest w mojej ocenie absolutnym wzorem do naśladowania przez inne firmy z branży.

Juliusz Żuławski, Dyrektor Logistyki Stella Pack S.A.
Zakładane korzyści:
  • Udoskonalenie planowania poprzez wprowadzenie możliwości przewidywania prawdopodobnych wielkości zamówień
  • Redukcja stanów magazynowych dzięki dokładniejszej odpowiedzi na potrzeby klientów.
  • Przyspieszenie reakcji na okresowe bądź niespodziewane zmiany popytu za sprawą wykluczania zaburzeń w danych historycznych wywoływanych np. akcjami promocyjnymi czy wprowadzeniem nowych produktów.
  • Zwiększenie trafności prognoz przy jednoczesnej minimalizacji czasu potrzebnego na ich tworzenie.
  • Możliwość ciągłego doskonalenia procesu prognozowania dzięki porównywaniu tworzonych prognozy z ich faktyczną realizacją.
Nie mamy wątpliwości, że współpraca pomiędzy firmami Stella Pack i EQ System będzie stymulująca dla obu firm i umożliwi osiągnięcie wszystkich z zakładanych w projekcie korzyści możliwie szybko.

Źródło: www.eqsystem.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top