W tym roku we wrześniu już po raz czwarty Konferencja ROBOTECH we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska zgromadziła osoby zawodowo zainteresowane praktycznym wykorzystaniem robotów w przemyśle. To jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku skoncentrowana na robotyce i nowych technologiach. Jest też miejscem wymiany poglądów i doświadczeń łącząc środowiska biznesu i nauki. Dlatego również w tym roku tak licznie, jak i w poprzednich latach, zainteresowani wykorzystaniem robotów w przemyśle spotkali się w nowoczesnym centrum konferencyjnym hotelu Ibis Styles we Wrocławiu.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
W tym roku Konferencję otworzyła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pani Ewelina Szydłowska, a jej tematykę przybliżył zebranym prof. Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej, który od 40 lat zajmuje się nauką, szkolnictwem wyższym, przedsiębiorczością i współpracą ze światowymi markami i jest członkiem wielu prestiżowych organizacji. Zajmował się między innymi wdrażaniem wielu zaawansowanych rozwiązań technicznych w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Obecnie koncentruje się na takich aktualnych z punktu widzenia naszej gospodarki obszarach jak: motoryzacja, elektromobilność, autonomia ruchu, innowacje i zarządzanie strategiczne. W trakcie swojej prelekcji mówił o Mistrzostwach Polski Robotów i podstawowych potrzebach związanych z nauczaniem robotyki tak znaczącej z punktu widzenia Przemysłu 4.0. Przedstawił modele kształcenia opracowywane od 2010 r. przez Instytut Inwentyki. Wyjaśnił, czym jest „Liga Robotów” oraz przedstawił „Mistrzostwa Polski Robotów”. Omówił również wizję współpracy pomiędzy przemysłem i jednostkami kształcącymi dla różnych grup wiekowych oraz rozwój projektu w latach 2020-2025.

W kolejnym wystąpieniu Rafał Trzaska, członek zarządu i dyrektor operacyjny w firmie Bergman Engineering zastanawiał się, co dziś decyduje o budowaniu skutecznej strategii i nad wyzwaniami zarządzania strategicznego w dobie obecnej robotyzacji. Starał się znaleźć odpowiedź na pytania, jakie wyzwania czekają kadrę zarządzającą i na co powinno się zwrócić uwagę przy kreowaniu strategii firmy działającej w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. Mówił o koniecznych zmianach w myśleniu kadry zarządzającej.

Jak skutecznie inwestować w mechanicznych pracowników? Takie pytanie zadał sobie i słuchaczom w swoim wystąpieniu Jakub Bańcer, New Project Specialist w FANUC Polska. Jak stwierdził, robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się nurtów technologicznych na świecie. Wychodząc naprzeciw wzrostowi zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami w tym obszarze firma FANUC, jeden z największych dostawców robotów przemysłowych na świecie, przedstawiła najważniejsze kroki prowadzące do skutecznych wdrożeń robotów w fabrykach. Prelegent omówił też inteligentne technologie FANUC m.in. dotyczące robotów i obrabiarek przemysłowych, systemów sterowania CNC oraz opcji specjalnych oferowanych producentom w celu precyzyjnego dostosowania mechanicznych pracowników do potrzeb poszczególnych procesów wytwórczych. W tym praktyczne aspekty współpracy z producentami stanowisk zrobotyzowanych i ważne czynniki warunkujące szybki zwrot z inwestycji. Obecnie na świecie zainstalowano ponad 24,5 mln urządzeń tej firmy. Dziś „wąskie gardła” w produkcji to niedobór zasobów związanych z pracownikami i technologiami.

Czy można skrócić czas R&D maszyn i eliminować błędy w fazie projektowania? Okazuje się, że tak, jeśli skorzysta się z rozwiązania, jakim są wirtualne uruchomieni. Zaprezentował to w tym roku w Paweł Skwarek pełniący obowiązki Portfolio Development Executive w firmie Siemens Industry Software. Jak stwierdził, wirtualne uruchomienia rewolucjonizują proces projektowania maszyn, pomagając projektować szybciej z wyższą jakością. Nowoczesne rozwiązanie firmy Siemens, jakim jest NX Mechatronics Concept Deigner, pozwala na multidyscyplinarne podejście do projektowania maszyn i przełamanie bariery między inżynierami elektrykami, mechanikami i automatykami. Kompleksowość tego rozwiązania pozwala na skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i lepsze podejmowanie decyzji poprzez ocenę różnych koncepcji. W trakcie tego wystąpienia przedstawiono między innymi studium dotyczące firmy FESTO, w której wykorzystując rozwiązanie typu virtual commisioning, opracowano elastyczne maszyny do pakowania dla przemysłu kosmetycznego, osiągając o 30% krótszy czas R&D.

KUKA.Sim 3.1 to najnowsze narzędzie do symulacji i budowania stanowiska zrobotyzowanego firmy KUKA. Przedstawił je uczestnikom tegorocznej Konferencji Robotech Marcin Lis, Technical Sales Support & Application Engineer w KUKA CEE GmbH. Program pozwala sprawdzić czas cyklu robota. Można też stworzyć własny program ruchowy robota w trybie offline. Prelegent omówił otym, na czym polega kompleksowa symulacja całej koncepcji stanowiska z robotem. KUKA.Sim 3.1 to też tworzenie własnych komponentów i zaawansowane programowanie robota. Zalety symulacji robota to tworzenie własnych koncepcji dla celi pracy robota. Można wtedy zmienić lub ją poprawić, ustalić najlepszą pozycja robota w celi i sprawdzić czasy cyklów. Symulacja pozwala również w kompleksowej sprzedaży robotów i ich komponentów i przy prezentowaniu badań i gotowych stanowisk dla klientów.

O kamerach O3D w robotyce uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się z wystąpienia Jarosława Szmalca, inżyniera Wsparcia Technicznego i Systemów wizyjne w firmie ifm electronic. Omówił między innymi zastosowanie kamer O3D w połączeniu z robotyką przy wykonywaniu zadań takich jak: depaletyzacja, wymiarowanie, pick & place, kompletność itp. Prelegent przedstawił słuchaczom kamery PMD wysokiej rozdzielczości O3D3xx ich funkcjonalność i zastosowania oraz przegląd ich możliwości w zastosowaniach depaletyzacji i robot pick&place. Wspomniał też o O3X – miniaturowej kamerze O3D. Ich silne strony to na przykład: trój-wymiarowa detekcja ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym, czujnik o matrycy 23 tys. pikseli w standardowym formacie 4:3, macierz odległości i obraz w skali szarości oraz odporna metalowa obudowa i osłona obiektywu wykonana z materiału gorilla glass. Przedstawił aplikację ifm VisionAssistant oraz zastosowania i wykorzystanie produkowanych przez firmę kamer.

Wszyscy wiemy, jak duże dziś ma znaczenie w zakładach produkcyjnych, sprawna komunikacja pomiędzy różnymi urządzeniami i maszynami. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja Szymona Gumółki, marketing managera w firmie Balluff, w której trakcie mówił o wykorzystaniu potencjału interfejsu IO-Link w aplikacjach zrobotyzowanych. Przedstawił, jak za jego pomocą można optymalizować liczbę przewodów na robocie i w jaki sposób zbierać sygnały z chwytaków. Przedstawił też nowoczesną koncepcję budowy układów bezpieczeństwa.

Zasady efektywnej współpracy robota z człowiekiem przedstawił Wojciech Łaś, menedżer produktu – Roboty Przemysłowe w firmie Mitsubishi Electric Europe B.V. Jak stwierdził współpraca ludzi i robotów w zakładach produkcyjnych staje się codziennością, co nie znaczy, że wykorzystuje się najlepsze cechy robota i człowieka. Nie zawsze odpowiada też na rzeczywiste potrzeby. Zwrócił uwagę, że praca ramię w ramię z robotem nie zawsze jest skuteczna i nie zawsze warto rezygnować z wynagrodzeń.

Rozwiązanie Siemens NX stanowi jedną z najbardziej kompletnych platform do programowania, zarzadzania i planowania w zakresie różnorodnych maszyn, jak stwierdził Marcin Błaszczyk, inżynier systemów CAM w firmie GM System. Przedstawił on rozwój systemów CAM w kontekście rozwoju całej robotyki i zalety robotów w stosunku do maszyn CNC. Zaprezentował moduł systemu Siemens NX CAM Robotics – z podejściem do obróbki jak do typowej maszyny CNC, jednak uwzględniającą specyfikę kinematyki robotów i nowe możliwości z niej wynikające. Firma GM System działa w naszym kraju już od ponad 18 lat.

O tym, jak zmniejszyć awaryjność i zwiększyć wydajność, dzięki produktom igus® w sektorze robotyki i automatyki przedstawili słuchaczom Panowie Maciej Ślęzak, inżynier sprzedaży systemów e-prowadnikowych w województwie dolnośląskim oraz Kamil Winiarski, inżynier sprzedaży w firmie igus®. Zaprezentowane zostały rozwiązania igus do zasilania 1 osi robota, przewody do ruchów skrętnych, prowadzenie przewodów na osi 2, systemy odciągu na robota na oś 3-6, roboty kartezjańskie, roboty delta, ramię robotyczne robolink, oraz idea igus low cost automation. Warto dodać, że igus to również wykorzystanie mieszanek tworzyw sztucznych o dobranych do potrzeb właściwościach.

O MES 4.0, akwizycji danych w kontekście genealogii produkcji w maszynach zrobotyzowanych, mogliśmy usłyszeć w wystąpieniu Adriana Stelmacha, kierownika projektów IT w firmie Amister. Przedstawił potrzeby związanych z akwizycją danych w maszynach zrobotyzowanych na przykładzie kabin spawalniczych. Mówił o idei wprowadzenia systemu MES oraz warstwowego historyzowania sygnałów jakościowych i biznesowych. O tym, dlaczego warto zbierać dane z robotów i do czego mogą być wykorzystywane, Jak stwierdził, ważne jest, aby myśleć o genealogii produkcji już na etapie pierwszych rozmów z dostawcami robotów i stanowisk zautomatyzowanych. Dziś MES 4.0 to nowe podejście, w którym ważna jest warstwowa akwizycja danych, wnioskowanie przyspieszające podjęcie decyzji, mobilny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, zwinne podejście do projektowania systemu i dostosowanie informacji, oraz środka ich przekazu do różnych grup odbiorców.

Tematem kolejnej prelekcji był wzrost efektywności produkcji z wykorzystaniem robotów współpracujących. Radosław Matiakowski, prezes zarządu w spółce CoRobotics przedstawił globalne trendy w robotyce. Pokazał, jak wyliczyć przykładową stopę zwrotu z inwestycji ROI, oraz główne aplikacje i kluczowe czynniki wzrostu efektywności procesów z wykorzystaniem robotów współpracujących.

W przedostatnim wystąpieniu Piotr Brajer, inżynier projektu CMSE® w TECH-SYSTEM Group omówił cały proces nadania znaku CE na przykładzie celi zrobotyzowanej. Jak stwierdził instalacja robota w środowisku pracy to również konieczność oznakowana znakiem CE, bo sam robot tego znaku nie ma. Pokazał kto i kiedy może wystawić znak CE, co musi przygotować integrator, a co musi udostępnić inwestor. Jakie dokumenty należy opracować przed nadaniem znaku oraz jak opracować ocenę ryzyka i co musi ona zawierać. Trzeba też wiedzieć, kto powinien podpisać deklarację zgodności WE.

W ostatniej prelekcji tegorocznej konferencji, Konrad Pilarskiprzedstawił, wysoko wydajne linie i układy P&P. Zadał też pytanie, czy w polskim przemyśle FMCG jest na nie miejsce? Omówił między innymi, jakie rozwiązania są stosowane w naszym kraju i kto je dostarcza. Przedstawił między innymi przykłady zastosowań np. linię pick&place do ciastek w czekoladzie – 3200 szt/min i projekt Doypack – linię pakującą równoległą.

Już dziś zapraszamy na kolejną piątą edycję Konferencji ROBOTECH w przyszłym roku.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top