loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, POBIERZ I PORÓWNAJ.


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

proALPHANiskie marże i rosnąca presja cenowa to jedne z wyzwań, z którymi branża produkcyjna musi mierzyć się każdego dnia. Jeśli chcemy zapewnić sobie sukces na rynku, musimy stale dążyć do maksymalizacji wydajności produkcji oraz optymalizować procesy – niezależnie od tego, czy jesteśmy producentem, czy dostawcą. Prace te skutecznie wspierane są przez przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania ERP.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Narzędzia optymalizacji produkcji

W dzisiejszych czasach informacje o statusie produkcji mogą być w prosty sposób automatyzowane. Jest to możliwe dzięki czujnikom, które mierzą różnego typu parametry i przekazują zebrane dane do oprogramowania ERP w czasie rzeczywistym. Jakie korzyści płyną z takich rozwiązań?

Wyższa jakość i lepsza wydajność procesów

Krótkie czasy cyklu są warunkiem niezbędnym dla wydajnej produkcji. W tym celu części wadliwe czy zużyte w toku produkcji muszą być jak najszybciej usuwane. Jeśli mamy ten proces zautomatyzowany, to ilość odrzuconych części jest bezpośrednio raportowana do systemu ERP. Co więcej, jeśli ilość błędów w zleceniu jest zbyt duża, to system ERP może automatycznie utworzyć nowe zlecenie na wyprodukowanie brakujących zespołów. Dzięki zaawansowanemu systemowi planowania produkcji i harmonogramowaniu wymagane zasoby są stale dostępne, a terminy dostaw nie ulegają przesunięciu.

Narzędzia optymalizacji produkcji pomagają także w racjonalnym gospodarowaniu produktami o niżej jakości. Jeśli można użyć ich do innego zamówienia, to produkcja nie jest przerywana. Oprogramowanie ERP rozpoznaje automatycznie ilość elementów o gorszej jakości i przyporządkowuje je do zamówień, dla których posiadane parametry produktu są wystarczające lub przekierowuje je do linii magazynowych. W ten sposób można zwiększyć wydajność produkcji przy zachowaniu optymalnej jakości.

Szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów

Przestoje w produkcji często pociągają za sobą poważne konsekwencje, a im bardziej napięty harmonogram, tym większe problemy. Ścisła integracja produkcji z oprogramowaniem ERP może pomóc również w tym przypadku. Gdy tylko maszyna sygnalizuje awarię, system ERP przekierowuje kolejne zlecenia lub odkłada je na później. W ten sposób zakład produkcyjny może lepiej zarządzać terminowością dostaw.

Co ważne, analiza danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym wspiera także obsługę zleceń serwisowych. Pracownicy są automatycznie powiadamiani o niezbędnych do wykonania pracach, wraz z określeniem pilności zdarzenia.

Optymalizacja produkcji niesie korzyści nie tylko na poziomie operacyjnym, ale również na poziomie strategicznym. Im dokładniej bowiem przyjęte KPI odzwierciedlają rzeczywistość, tym lepiej możemy zidentyfikować potencjał do dalszych ulepszeń. Tak zoptymalizowany system planowania produkcji wspiera kierownictwo firmy w skutecznym wdrażaniu długoterminowych planów i podejmowaniu rozsądnych decyzji.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top