loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Dlaczego wdrożenia oprogramowania ERP kończą się niepowodzeniem?
Wprowadzenie nowoczesnych systemów ERP do przedsiębiorstw jest jednym z najbardziej skomplikowanych i wymagających zadań, z jakimi mogą zmierzyć się organizacje. Pomimo obiecujących korzyści płynących z tych systemów, znaczący odsetek projektów ERP kończy się niepowodzeniem. Statystyki są zatrważające - szacuje się, że od 70% do 80% lub więcej wdrożeń ERP nie osiąga założonych celów. Ta niepokojąca tendencja utrzymuje się niezmiennie od ponad dwudziestu lat, co prowadzi do zasadniczego pytania: dlaczego tak się dzieje?


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Nierealistyczne oczekiwania

Podstawowym powodem, dla którego wdrożenia ERP kończą się fiaskiem, są nierealistyczne oczekiwania. Organizacje często przeceniają swoje zdolności adaptacyjne oraz szybkość i zakres osiągania korzyści z nowego oprogramowania. Oczekują natychmiastowych rezultatów i dramatycznych ulepszeń w działalności, nie doceniając trudności związanych z przejściem na nowy system. To prowadzi do sytuacji, w której, gdy realizacja projektu wydłuża się, a koszty rosną, firmy ograniczają kluczowe czynniki sukcesu, takie jak zarządzanie zmianą organizacyjną czy testowanie akceptacyjne użytkowników, co z kolei sabotuje powodzenie projektu.

Słabe planowanie implementacji

Innym krytycznym błędem jest niewystarczające poświęcenie czasu i zasobów na etap planowania wdrożenia. Organizacje, porywane początkowym entuzjazmem, często zbyt pochopnie przechodzą do fazy implementacji, nie mając solidnego planu ani wyraźnej wizji przyszłego stanu systemu. To prowadzi do marnowania zasobów i problemów z określeniem kierunku projektu w jego trakcie. Kluczowe jest zatem przeprowadzenie tzw. "Fazy Zero", w której zespół projektowy definiuje procesy biznesowe, określa, które moduły mają zostać wdrożone i kiedy, oraz opracowuje strategię zmian.

Brak wizji i zaangażowania ze strony zarządu

Brak jasnej wizji i zaangażowania na najwyższym szczeblu zarządzania jest kolejną przyczyną niepowodzeń. Gdy kierownictwo nie ma wspólnej wizji celu wdrożenia ERP lub nie potrafi jej skutecznie przekazać organizacji, prowadzi to do zamieszania i nieefektywności. Kluczowe jest, aby wizja ta wykraczała poza same oprogramowanie i jasno określała, jak wdrożenie ERP ma poprawić doświadczenia klientów, pracowników, efektywność operacyjną i generowanie przychodów.

Niedostateczne zarządzanie zmianą organizacyjną

Niewłaściwe lub nieistniejące zarządzanie zmianą organizacyjną to kolejny główny czynnik, który może przesądzić o niepowodzeniu projektu ERP. Zaniedbanie "ludzkiego aspektu" zmiany, tj. niezapewnienie pełnej adopcji nowych procesów i narzędzi, prowadzi do sytuacji, w której inwestycje technologiczne pozostają niewykorzystane i nie przynoszą oczekiwanej wartości biznesowej.

Brak jasnej definicji sukcesu

Wreszcie, brak jasnej definicji sukcesu projektu ERP jest istotnym problemem. Organizacje muszą jasno określić, co oznacza sukces - czy chodzi o zakończenie projektu w terminie i budżecie, czy o osiągnięcie konkretnych korzyści biznesowych. Niewyznaczenie takich celów sprawia, że projekt staje się podróżą bez jasno określonego kierunku, co znacząco zwiększa ryzyko niepowodzenia.

Jak zapewnić sukces wdrożenia ERP?

Kluczem do odwrócenia negatywnych trendów w wdrożeniach systemów ERP jest świadome adresowanie wyżej wymienionych problemów. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w zapewnieniu sukcesu:
  • Ustal realistyczne oczekiwania: Przygotuj gruntowną analizę potrzeb i potencjalnych wyzwań przed rozpoczęciem projektu.
  • Dokładnie zaplanuj implementację: Nie lekceważ fazy planowania. Zdefiniuj jasne cele, zasoby, harmonogram i zakres projektu.
  • Zbuduj zaangażowanie wśród liderów: Upewnij się, że kierownictwo ma jednolitą wizję i jest zaangażowane w projekt na każdym etapie.
  • Skoncentruj się na zarządzaniu zmianą: Opracuj skuteczną strategię zarządzania zmianą, aby zapewnić adaptację i akceptację użytkowników końcowych.
  • Zdefiniuj sukces: Jasno określ, co oznacza sukces projektu, zarówno w krótkim, jak i długim okresie, aby móc śledzić postępy i dostosowywać działania.

Pamiętając o tych kluczowych czynnikach, organizacje mogą znacząco zwiększyć swoje szanse na sukces wdrażania ERP, przekształcając wyzwania w wartość dodaną dla swojej działalności.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top