suncode logoAXIANS (dawniej GRANIOU ATEM) jest liderem wśród dostawców usług utrzymaniowych, inwestycyjnych i implementacyjnych na krajowym rynku telekomunikacyjnym. Na polskim rynku działa od 1995 roku. Oferta przedsiębiorstwa zawiera zakres usług obejmujących pełny cykl życia systemów telekomunikacyjnych, multimedialnych, radiowo-telewizyjnych, począwszy od konsultacji w zakresie strategii i metod budowy, użytkowania systemu, poprzez jego utrzymanie i łącznie z modernizacją sieci. Dla usprawnienia swojej działalności biznesowej, AXIANS nawiązał współpracę z Suncode.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 


Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów miało na celu usprawnienie funkcjonowania istotnych procesów przedsiębiorstwa. System Plus Workflow wspiera proces obiegu faktur kosztowych i projektowych oraz pełną obsługę rozliczeń z pracownikami m. in z zakresu rozliczania delegacji pracowniczych. Proces rozliczania delegacji stanowi rozwiązanie pozwalające na kontrolowanie w systemie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi kosztów związanych z wyjazdami służbowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Proces rozpoczyna etap, którego realizatorem jest osoba, która wróciła z wyjazdu służbowego. Pracownik ten jest zobowiązany do rozliczenia delegacji.

W tym celu wypełnia on formularz w systemie obiegu dokumentów wprowadzając dane o poniesionych wydatkach. Pracownik musi również podać informacje charakteryzujące odbytą podróż m.in. daty przekroczenia granicy, kraj docelowy, środek lokomocji itp. Pracownik rozliczający delegację po wypełnieniu formularza zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów źródłowych takich jak faktury, czy też paragony potwierdzające poniesione koszty. Następnie proces trafia do przełożonego osoby, która rozlicza wyjazd służbowy. Po uzyskaniu niezbędnych akceptacji zadanie trafia do działu księgowości w celu akceptacji księgowej. W ramach realizacji tego etapu delegacja jest rozliczana pod względem księgowym oraz finansowym tzn. jest księgowana w systemie FK, a saldo rozliczane z pracownikiem w gotówce lub bezgotówkowo. Na tym etapie proces może zostać zakończony.

AXIANS dla usprawnienia pracy swoich pracowników korzysta również m.in. z procesu obiegu faktur przelewowych wraz z oceną Bazy Kwalifikowanych Dostawców, obiegu dokumentów rozliczenia zaliczki / zakupu gotówkowego, wnioskowania o zaliczkę wdrożonych przez specjalistów Suncode. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode wykorzystywane jest przez większość pracowników firmy w 20 oddziałach w Polsce w modelu skanowania rozproszonego.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top