AGH oraz SAP uruchamiają projekt transformacji cyfrowej
sap logoAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczęła kolejny etap transformacji cyfrowej związany z usprawnieniem swoich kluczowych systemów zarządzania uczelnią. Ten strategiczny krok jest częścią planu rozwoju AGH i ma na celu usprawnienie obsługi studentów oraz pracowników. W ramach tego projektu uczelnia wdraża rozwiązania SAP, w tym m.in. te dostarczane w modelu subskrypcyjnym w chmurze. AGH jako pierwsza uczelnia w Polsce zdecydowała się na takie działanie.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Transformacja cyfrowa uczelni oznacza w praktyce konieczność usprawnienia procesów związanych m.in. z zarządzaniem finansami i majątkiem, obsługą projektów, zamówień i płatności studentów czy działaniami z obszaru HR. Projekt realizowany na krakowskiej AGH wdrożenia rozwiązań usprawniających obsługę społeczności jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z działalnością w erze cyfrowej. Wychodzi naprzeciw dynamiczne zmieniającemu się oraz modernizującemu się środowisku akademickiemu, które podobnie jak inne firmy, organizacje czy przedsiębiorstwa funkcjonuje na co dzień w otoczeniu napędzanym rozwiązaniami technologicznymi. Oprogramowanie i technologie SAP mają docelowo usprawnić obsługę społeczności AGH, na którą składa się łącznie blisko 20 tys. studentów oraz ponad 4 tys. pracowników. Narzędzia SAP znajdą zastosowanie m.in. w obszarze zarządzania finansami oraz zasobami ludzkimi.

Procesy związane z transformacją cyfrową w AGH rozpoczęły się już wiele lat temu od wdrożenia narzędzi usprawniających działalność naukową, administracyjną czy badawczą. Współpraca z SAP wynosi naszą działalność na kolejny poziom i przynosi społeczności akademickiej niezbędne do funkcjonowania w nowej rzeczywistości rozwiązania. Pozwala także rozwijać społeczeństwo informacyjne. Cieszy nas także fakt, że jako pierwsza uczelnia w Polsce zdecydowaliśmy się na skorzystanie z rozwiązań chmurowych, które wkrótce staną się standardem w zarządzaniu dużymi podmiotami - wyjaśnia prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, Koordynator ds. Informatyzacji w AGH, odpowiedziany m.in. za cyfryzację.


Innowacyjny charakter działań AGH w obszarze cyfrowym wyraża się nie tylko we wdrożeniach usprawniających organizację pracy i działalność administracyjną, ale także na zastosowaniu rozwiązań automatyzujących pewne procesy. W ich wdrożeniu będą brali udział uczestnicy prowadzonych od kilku lat w AGH studiów podyplomowych – Systemy ERP, które z każdym kolejnym rokiem zyskują na popularności. Studia te są elementem szerokiej oferty kształcenia zbudowanej we współpracy z ekspertami z przemysłu skierowanej przede wszystkim dla słuchaczy, którzy poszukują wiedzy z obszaru kompleksowych rozwiązań IT wykorzystywanych do zarządzania zasobami i procesami biznesowymi współczesnych organizacji.

Chociaż poznanie teorii jest niezbędne w procesie edukacji, kluczowe jest jednak umożliwienie studentom konfrontacji teoretycznej wiedzy z praktycznym zastosowaniem w świecie technologii SAP. Studenci oczekują, że nabyte umiejętności podniosą ich kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy. AGH wyróżnia się tym, że wykorzystuje zaawansowane aplikacje SAP na dwa sposoby: jako narzędzia dydaktyczne w procesie kształcenia oraz w zarządzaniu uczelnią. Nasza współpraca jest dowodem, że nowoczesne technologie są wpisane w DNA uczelni, a AGH oferuje studentom doskonałe warunki do nauki - podkreśla Marcin Demkiw, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska


Wdrożenie rozwiązań cyfrowych z jednej strony pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami, czasem i kosztami, a jednocześnie eliminację rutynowych zadań dzięki automatyzacji procesów, prowadzić będzie do zwiększenia efektywności i redukcji błędów. Niezwykle istotne będzie usprawnienie komunikacji wewnętrznej i współpracy między różnymi działami i zespołami za pomocą obiegów elektronicznych. Cyfrowa infrastruktura umożliwi także szybsze dostosowywanie się do zmian w otoczeniu biznesowym i ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań i strategii. Planowany czas na realizację tego przedsięwzięcia to czas do 2026 roku. Partnerem w całym procesie transformacji cyfrowej AGH opartego o rozwiązania SAP jest firma Axians IT Services Poland.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top