SAPPHIRE: innowacje od SAP odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby klientów
SAP SAP wprowadza innowacje, które zapewnią przedsiębiorstwom wsparcie biznesowe w czterech kluczowych obszarach: odporności łańcucha dostaw, zrównoważonego rozwoju, transformacji procesów biznesowych oraz tworzenia aplikacji bez użycia kodu.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 


Według badania Boston Consulting Group, choć 80 proc. przedsiębiorstw sięga po rozwiązania cyfrowe, aby sprostać bieżącym wyzwaniom biznesowym, tylko około 30 proc. z nich z powodzeniem dokonuje prawdziwej transformacji swojej działalności. Ogłoszone podczas tegorocznego SAP SAPPHIRE nowe rozwiązania, oparte na chmurze, mają przyspieszyć proces zmian oraz zapewnić kompleksowe wsparcie biznesowe w najpilniejszych obszarach.

Od 50 lat rozwiązania SAP o znaczeniu krytycznym i dogłębna wiedza branżowa pomagają firmom na całym świecie działać najlepiej, jak to możliwe. Jesteśmy przygotowani do tego, aby nadal umożliwiać naszym klientom osiąganie sukcesów w szybko zmieniającym się świecie poprzez transformację cyfrową opartą na chmurze, która pozwala rozwiązywać najbardziej palące wyzwania, od odporności łańcucha dostaw po zrównoważony rozwój - Christian Klein, dyrektor generalny i członek zarządu SAP SE.


Odporne łańcuchy dostaw i inteligentne sieci biznesowe

Dzięki stałej współpracy z Apple, mającej na celu przekształcenie sposobu pracy na urządzeniach iPhone i iPad, firma SAP ogłosiła nowy pakiet aplikacji, które usprawnią cyfrowy łańcuch dostaw i wyposażą użytkowników w intuicyjne narzędzia. Pierwsze dwie z nich – SAP Warehouse Operator i SAP Direct Distribution – zostały już uruchomione i są dostępne w sklepie Apple App Store.

Ponadto, pojawiło się nowe rozwiązanie SAP Digital Manufacturing Cloud, które łączy w sobie najnowszą analitykę, edge computing, automatyzację i innowacje wspierające procesy end-to-end, aby pomóc klientom w optymalizacji wydajności produkcji. Także SAP Business Network nadal rozwija się jako największa na świecie sieć biznesowa, a dzięki planowanej integracji oprogramowania Taulia klienci mogą wykorzystać wartość swojego kapitału obrotowego.

Przejście od rozmów do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wzrost liczby rozwiązań SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju sprawia, że oprogramowanie to pomaga firmom przejść od dobrych intencji i rozmów do konkretnych działań. Teraz nowe możliwości zyskało rozwiązanie SAP Cloud for Sustainable Enterprises – wspierające firmy w procesie implementacji technologii w kluczowych obszarach zarządzania zrównoważonym rozwojem. Z kolei, SAP Product Footprint Management dzięki bezpośredniej łączności z SAP S/4HANA Cloud, w tym możliwościom w zakresie transportu i podróży, pomaga klientom zmniejszyć ślad węglowy produktów na skalę globalną.

Przekształcanie procesów biznesowych


Celem implementacji oferty RISE with SAP jest przeprojektowanie całościowych procesów biznesowych i przejście na modułowy, sprawny system ERP w chmurze. Podczas hybrydowego wydarzenia SAP SAPPHIRE kilku klientów zaprezentuje, jak wykorzystać RISE with SAP do wdrożenia innowacji biznesowych. Wsparciem w zwiększaniu skali tych innowacji, są partnerzy rozwijający najlepsze praktyki. RISE with SAP i SOAR with Accenture integrują oraz dostarczają to, czego przedsiębiorstwa potrzebują do transformacji opartej na chmurze, w tym: zarządzanie infrastrukturą w chmurze, zarządzanie aplikacjami i usługi operacyjne. Dodatkowo, najnowsza wersja rozwiązania SAP Service Cloud zawiera funkcje z zakresu case management i case modeling. Narzędzie zapewnia natywną integrację z Qualtrics® XM Discover i Microsoft Teams, aby poprawić zdolność organizacji do spełniania obietnic dzięki lepszej widoczności, większej odpowiedzialności i szybszemu rozwiązywaniu problemów.

Przyspieszanie innowacji dzięki programowaniu no-code/low-code, automatyzacji procesów, danym i sztucznej inteligencji SAP AppGyver, wiodące środowisko programistyczne typu no-code/low-code dla aplikacji biznesowych, zawiera teraz natywną integrację z rozwiązaniem SAP Service Cloud i jest dostępne jako część bezpłatnego modelu tier dla SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Rozwiązanie SAP Process Automation, również stanowiące część bezpłatnego modelu tier dla SAP BTP, zostało udoskonalone pod kątem zarządzania przepływem pracy bez użycia kodu oraz automatyzacji procesów robotycznych (RPA). Rozwiązania SAP AI dostarczają innowacje napędzane przez AI w celu inteligentnej optymalizacji procesów biznesowych end-to-end, w tym lead-to-cash, design-to-operate, recruit-to-retire i source-to-pay. SAP zapewnia wszystkim studentom szkół wyższych bezpłatny dostęp do dostosowanych do ich potrzeb zasobów edukacyjnych w strefie studenta portalu SAP Learning. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przyspieszone tworzenie aplikacji przez użytkowników nietechnicznych, SAP uruchamia także dodatkowe bezpłatne ścieżki edukacyjne, w tym rozszerzoną ścieżkę doskonalenia umiejętności, która przygotowuje do uzyskania nowych certyfikatów z obszaru low-code/no-code.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top