Współcześnie jednym z najważniejszych elementów pozwalających na utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest umiejętność efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów (m.in. ludzi, narzędzi, maszyn). Pociąga ona za sobą wiele pozytywnych konsekwencji, począwszy od optymalizacji procesów i poprawy ich wydajności, a na zwiększeniu szybkości i trafności decyzji skończywszy.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Można się zatem zastanawiać, w jaki sposób osiągnąć ten rodzaj efektywności, i co najważniejsze – jak go utrzymać? Przede wszystkim mając pełną świadomość rzeczywistego przebiegu poszczególnych etapów procesu produkcji. Pozwala to nie tylko na kontrolę postępów, ale również przyspiesza reakcję na niespodziewane zdarzenia. W związku z tym wsparcie ze strony wyspecjalizowanych narzędzi nie jest już jedną z opcji, a staje się koniecznością.

Firma ALF Sensor świadomie inwestuje w swój rozwój, rozbudowując zarówno park maszynowy, jak i udoskonalając procesy zarządzania produkcją. Zarząd firmy podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy ze specjalistami EQ System, realizację przedstawionej przez nich koncepcji usprawnień oraz wdrożenie i precyzyjne dopasowanie systemu Opera MES do potrzeb i celów biznesowych firmy.
W ALF Sensor cały czas szukamy miejsc, w których możemy być jeszcze bardziej efektywni, a tym samym bardziej wiarygodni dla naszych Klientów. Mamy świadomość, że zbyt duże przyzwyczajenie do tego, że funkcjonujemy na satysfakcjonującym nas poziomie uniemożliwia dalszy rozwój. Mam wrażenie, że specjalistów EQ System charakteryzuje podobny rodzaj „ciągłego niedosytu”. Dzięki temu potrafią dostrzec elementy – czy to w kulturze organizacyjnej, czy w stosowanych rozwiązaniach, które można udoskonalić, chociaż pozornie wydają się stabilne i dosyć efektywne. Współpracę z EQ System oceniam bardzo wysoko, szczególnie ze względu na indywidualne podejście oraz za to, że najpierw stwarzają koncepcję zmian, a dopiero do niej dopasowują odpowiednie narzędzie, które będzie w stanie ją zrealizować. - Rafał Kastelik, Dyrektor ALF Sensor
Prowadzony w ALF Sensor projekt pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści, w tym:
 
  • Optymalizację i monitoring procesów produkcyjnych m.in. dzięki scentralizowanej i bieżącej informacji o stanie realizacji poszczególnych zleceń.
  • Zwiększenie szybkości reakcji na niespodziewane zdarzenia dzięki śledzeniu postępu realizacji produkcji online.
  • Zwiększenie wydajności pracowników dzięki możliwości szczegółowego rozliczania ich czasu pracy.
  • Usprawnienie procesu ewidencji poprzez wykorzystanie kodów kreskowych zleceń produkcyjnych z kart pracy.
  • Zwiększenie efektywności całego procesu produkcyjnego dzięki wielowymiarowej analizie danych (m.in. wydajności zasobów, braków i ich przyczyn, przestojów, czasów planowanych do rzeczywistych) i wyciąganiu z tych informacji wniosków na przyszłość.

ALF Sensor jest firmą produkcyjną znaną zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. W swojej rozbudowanej ofercie posiada m.in. części mechaniczne, rezystory termometryczne oraz szeroką gamę czujników.

Źródło: www.eqsystem.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top