loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Hitachi Capital Polska to część Hitachi Capital – czołowego dostawcy usług finansowych z siedzibą w Tokio. Spółka oferuje swoim klientom rozwiązania flotowe i obecnie wdraża strategię ekspansji na Europę w zakresie leasingu i serwisowania pojazdów. Dzięki systemowi ERP Exact Globe zyskała dostęp do swoich bieżących i kompletnych danych finansowych. Dostosowanie oprogramowania Exact do warunków i regulacji prawnych w różnych krajach umożliwiło również wygodne i sprawne rozszerzenie systemu na nowe rynki.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W ciągu ostatnich 3 lat, po wieloletniej obecności w Wielkiej Brytanii, spółka Hitachi Capital Polska wkroczyła na rynek duński, belgijski, niemiecki, austriacki, czeski, węgierski oraz słowacki i kieruje z Warszawy działaniami na teren Europy Środkowej i Wschodniej. Kluczowym wyzwaniem w tym obszarze było scalenie dwóch polskich podmiotów i zbudowanie platformy w Polsce pod kątem realizacji planów ekspansji w tym regionie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni wdrożyliśmy oprogramowanie Exact na trzech nowych rynkach: w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Działaniami zarządzaliśmy częściowo z Polski, zważywszy na dodatkowe trudności wynikające z zastosowania środków zapobiegawczych przeciw COVID-19 – wyjaśnił Koen Meynants, dyrektor finansowy spółki HCPL.


Dane finansowe w zasięgu ręki

Firma Hitachi Capital Polska korzysta z oprogramowania Exact od 2019 roku. Dzięki systemowi Exact Globe zyskała dostęp do swoich bieżących i kompletnych danych finansowych. Możliwe było również zautomatyzowanie i usprawnienie rozliczeń podatkowych, niektórych czynności księgowych oraz zapewnienie pełnej zgodności z aktualnymi lokalnymi przepisami prawnymi. Grupa wykorzystuje system Globe na potrzeby prowadzenia finansów, raportów i rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, a także do zarządzania przepływem środków pieniężnych.

Faktury wpływające, przetwarzane lokalnie w naszym systemie operacyjnym na potrzeby księgowości analitycznej, są następnie przetwarzane w oprogramowaniu Exact pod kątem odpowiednich deklaracji VAT i CIT na rynkach lokalnych za pośrednictwem dostawcy usług firmy Hitachi. Są one kontrolowane centralnie w Warszawie na potrzeby sprawozdawczości Grupy. Za pomocą oprogramowania Exact możemy zarządzać zobowiązaniami bezpośrednio w swoich różnych systemach bankowych na czterech rynkach – mówi Koen Meynants, dyrektor finansowy spółki HCPL.


Integracja z istniejącym oprogramowaniem

Hitachi korzysta również z oprogramowania do realizacji działań operacyjnych dedykowanego firmom leasingowym. Integracja obu systemów była więc istotną kwestią.

Rozwiązanie Exact było idealną platformą do realizacji wszystkich naszych finansowych procesów, w których oprócz złożonej księgowości obsługiwanej przez dedykowane oprogramowanie, podstawowymi procesami są windykacja i comiesięczna sprawozdawczość Grupy. W związku z tym musieliśmy zaprojektować w pełni kontrolowany przepływ procesów związanych z przychodzącymi fakturami, sprawozdawczość niemalże w czasie rzeczywistym, zautomatyzowane procesy windykacyjne (wraz z przypomnieniami) oraz dalsze działania – mówi Koen Meynants.


Wdrożenie obu systemów przebiegało równocześnie, konieczna była bieżąca komunikacja i działania koordynacyjne pomiędzy wszystkimi decydentami po stronie klienta i dostawcy. Oprogramowanie Exact zapewniło pełną integrację oraz dostosowanie systemu i pozwoliło osiągnąć maksymalną efektywność i skuteczność. W rezultacie system automatycznie pobiera niezbędne dane do celów finansowych i rachunkowych.

Możliwość ekspansji

W Exact Globe procesy w ramach zarządzania finansami są powiązane z jednym centralnym źródłem. Pozwala to na bezproblemowe koordynowanie i analizowanie danych finansowych, budżetów oraz innych informacji ze wszystkich oddziałów. Każdy okres obrotowy może być zamknięty szybko i ze 100% pewnością. Dzięki temu, że dane są przechowywane w jednym źródle, wszyscy pracownicy w każdej lokalizacji korzystają z tych samych informacji i w taki sam sposób. To sprawia, że mogą szybko i bez trudu tworzyć rzetelne raporty oraz analizy i przekazywać aktualne, ogólne informacje o kondycji międzynarodowej firmy. Jak powiedział Koen Meynants:

Zachowanie zgodności, stały nadzór i silny nacisk na windykację to główne wskaźniki KPI, według których jesteśmy monitorowani przez naszą zagraniczną centralę. Dla niej procesy finansowe mają kluczowe znaczenie. Ponieważ Japończycy nie są zaznajomieni z obsługą ksiąg rachunkowych w wielu walutach i przywiązują wagę do szczegółów, jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z firmą Exact, była jednym z głównym czynników pozwalających nam otrzymać ’zielone światło‘ dla planu ekspansji jednocześnie w trzech krajach. Rozwiązanie Exact wsparło nas we wdrożeniu odgórnej strategii, a nawet pozwoliło nam na przyspieszenie realizacji naszych planów, ponieważ pierwotne koncepcje zakładały aktywowanie nowych krajów jeden po drugim.


Wdrożenie systemu Exact w Hitachi zajęło ok. 2-3 miesiące, a firma zaczęła korzystać z pakietu Exact dla Finansów w czerwcu 2019 roku.

Źródło: Exact

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top