ORACLEPandemia COVID-19 bardzo mocno uderzyła w wiele przedsiębiorstw, ale niestety, nie da się wykluczyć, że w przyszłości pojawią się inne, równie dotkliwe problemy, z jakim będą musiały mierzyć się przedsiębiorstwa. W związku z tym, bardzo ważną kwestią jest dokonanie ponownej oceny modeli biznesowych i ich dostosowanie pod kątem większej odporności w oparciu o zdobywane obecnie doświadczenia.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Nie chodzi tylko o posiadanie rezerw finansowych czy zasobów umożliwiających poradzenie sobie z kryzysem tu i teraz. Celem powinno być stworzenie elastycznej, zautomatyzowanej i działającej w chmurze infrastruktury, która pozwoli zwiększyć odporność organizacji i stawić czoła trudnym do przewidzenia zmianom.

Paradoks odporności

Odporność biznesowa obejmuje dwa elementy. Pierwszym z nich jest zapobiegliwość, czyli zdolność przewidywania i identyfikowania obszarów narażonych na ryzyko oraz potencjalnych źródeł problemów. Drugim jest elastyczność umożliwiająca szybkie dostosowanie działalności operacyjnej do bieżących warunków.

Jednak osiągnięcie odporności wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza dziś. Zdaniem jednostki certyfikującej BSI oraz szkoły biznesu Cranfield School of Management przedsiębiorstwa są pod ciągłą presją, która zmusza je do obierania najróżniejszych kierunków działań. Stąpają one po cienkim lodzie, chcąc jednocześnie chronić swoją działalność i rozwijać ją poprzez innowacje. Jeden niewłaściwy ruch i firma może zostać zaskoczona problemem, którego nie przewidziała.

Paradoks odpornego przedsiębiorstwa polega na tym, że z jednej strony musi być ono elastyczne, a z drugiej nie ulegać presji otoczenia. Dotyczy to wszystkich obszarów, poczynając od ludzi a kończąc na systemach informatycznych przedsiębiorstwa. Aby to osiągnąć, firmy powinny zapewnić swoim pracownikom większe możliwości oraz wsparcie ze strony elastycznej i zintegrowanej infrastruktury z wykorzystaniem chmury, Big Data, automatyzacji, sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia.

Transformacja od podstaw

W trudnych czasach odporność przedsiębiorstwa zależy głównie od jego pracowników. Prawdziwa odporność polega na dobrej współpracy między pracownikami, klientami, partnerami i dostawcami oraz szybkim dostosowywaniu się do bieżącej sytuacji. Zapewnienie odporności nie jest obowiązkiem wyłącznie szefa finansów czy dyrektora HR. To obowiązek wszystkich pracowników firmy. Przetrwają i osiągną sukces te przedsiębiorstwa, które będą potrafiły przekazać część odpowiedzialności szeregowym pracownikom, dostawcom i klientom. Muszą oni mieć możliwość podejmowania decyzji na pierwszej linii frontu. Aby tak się stało, potrzebują narzędzi dających pewność działania. Przy odpowiednim wsparciu każdy pracownik może stać się czynnikiem zmiany.

Inwestycja w technologię to jeden z najlepszych sposobów na to, by zapewnić solidne fundamenty działalności oraz stworzyć odporną i elastyczną społeczność w ramach przedsiębiorstwa. Technologia pozwala zrozumieć nowe potrzeby i dostosować się tak, by móc je zaspokoić.

Kluczem w podejmowaniu decyzji są dane. To one zapewniają pełny obraz sytuacji przedsiębiorstwa oraz zmieniających się warunków rynkowych. Dlatego powinny być one dostępne na wszystkich szczeblach organizacji, w takim zakresie jaki jest potrzebny do skutecznego działania. Nowoczesne systemy informatyczne w modelu chmurowym zapewniają dostęp do rzetelnych danych, które można wykorzystać do wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym. Dane mogą pomóc w usprawnieniu procesów, identyfikowaniu nowych możliwości oraz podejmowania trafnych decyzji w kluczowych momentach.

W tym kontekście do kluczowych systemów należą m.in. systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), systemy zarządzania łańcuchami dostaw czy systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Zapewniają one wgląd m.in. w takie obszary jak stan zapasów i zarządzanie łańcuchem tworzenia wartości oraz lepszą kontrolę nad nimi. Pozwala to błyskawicznie wprowadzać zmiany i rozwiązywać wykryte z wyprzedzeniem problemy.

Jedną z zalet aplikacji w chmurze jest to, że integrują systemy i informacje, co zapewnia przejrzystość danych i ich dostępność. Tym samym pracownicy uzyskują łatwiejszy dostęp do danych, a klienci mogą oczekiwać wysokiej jakości obsługi opartej na danych pochodzących zarówno z działu obsługi klienta, jak i z działu wsparcia.

Odporność w praktyce

Dysponując odpowiednimi narzędziami i danymi ludzie są w stanie robić niesamowite rzeczy, by zwiększyć odporność w trudnych czasach. Poszczególne działy przedsiębiorstwa mogą korzystać z jednego źródła informacji, aby móc współpracować i błyskawicznie wprowadzać zmiany w działalności operacyjnej.

Na początku pandemii przed bardzo dużym wyzwaniem stanęły firmy dostawcze. Ich łańcuchy dostaw uginały się pod ciężarem bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na usługi, a kierowcy nie byli w stanie temu sprostać. FedEx Services był w trakcie przenoszenia swojej infrastruktury finansowej bezpośrednio do chmury. Jednak zamiast wstrzymania tych planów i korzystania z dotychczasowego systemu firma przyspieszyła cały proces, by zyskać lepszy wgląd w swoją sytuację finansową w kryzysie. Obecnie ponad 30 000 pracowników używa narzędzi analitycznych w chmurze do podejmowania decyzji w oparciu o dane i automatyzację, co okazało się niesłychanie pomocne dla firmy w przezwyciężeniu kryzysu.

Odporność to nie tylko modne hasło. Ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej stały się elastyczność i możliwości dostosowania każdego systemu, procesu i zespołu w przedsiębiorstwie, by usprawnić sposoby interakcji z klientami, pracownikami i dostawcami oraz lepiej zarządzać finansami. Przygotowanie przedsiębiorstwa na nieoczekiwane sytuacje pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko, lecz także wyprzedzić konkurencję.

Autor: Tomasz Zubrzycki, Senior Sales Consulting Manager w Oracle
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top