Perspektywy ERP 2024: Okiem ekspertów
PERSPEKTYWY ERP 2024Rok 2024 zwiastuje kolejną falę innowacji w dziedzinie systemów ERP, które są kluczowe dla zarządzania i automatyzacji operacji biznesowych w przedsiębiorstwach na całym świecie. Raport "Perspektywy ERP 2024", opracowany przez portal ERP-VIEW.PL, zgromadził opinie czołowych ekspertów i liderów branży IT, by przedstawić najnowsze trendy, wyzwania oraz kierunki rozwoju systemów ERP.

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Wprowadzenie do transformacji cyfrowej

Rozwój technologii ERP jest ściśle powiązany z potrzebami dynamicznie zmieniającego się świata biznesu. Nowoczesne systemy ERP, wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI), uczenie maszynowe, chmurę obliczeniową i narzędzia Business Intelligence, stają się fundamentem automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych. Takie rozwiązania nie tylko zwiększają efektywność operacyjną, ale również umożliwiają firmom szybsze adaptowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań klientów.

Zmiany w modelach licencjonowania

Raport zwraca uwagę na ewolucję modeli licencjonowania, z rosnącą tendencją ku modelom subskrypcyjnym. Przejście na subskrypcje daje firmom większą elastyczność i zmniejsza początkowe bariery wejścia, co jest szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Takie modele są bardziej dostosowane do ciągłych innowacji technologicznych i biznesowych, umożliwiając przedsiębiorstwom szybsze wdrażanie nowych funkcji i usprawnień.

Globalizacja rynku pracy IT

Eksperci podkreślają również globalizację rynku pracy IT, co wpływa na warunki pracy i poziom wynagrodzeń w branży. Konkurencja o talenty IT na skalę globalną zmusza firmy do oferowania bardziej konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń i elastycznych warunków pracy, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów.

Integracja z ekosystemami cyfrowymi

Raport wskazuje na rosnącą tendencję integracji systemów ERP z ekosystemami cyfrowymi, takimi jak Krajowy System e-Faktur (KSeF) w Polsce. Takie integracje są kluczowe dla zwiększenia przejrzystości i efektywności procesów biznesowych, umożliwiając automatyczną wymianę danych między różnymi systemami.

Chmura i nowe technologie

Ostatni, ale równie ważny trend, to rosnące znaczenie rozwiązań chmurowych i nowych technologii w ekosystemach ERP. Przenoszenie systemów ERP do chmury staje się standardem, oferując przedsiębiorstwom większą elastyczność, skalowalność i dostęp do najnowszych innowacji technologicznych bez konieczności znaczących inwestycji w infrastrukturę IT.

Adaptacja i rozwój w czasach pandemii

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na procesy biznesowe i adaptację technologii w firmach. Eksperci zwracają uwagę na zwiększoną akceptację pracy zdalnej oraz wzrost zapotrzebowania na bezpieczne metody pracy zdalnej. W tym kontekście, systemy ERP musiały szybko adaptować się do nowych warunków, oferując narzędzia wspierające zdalne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa i bezpieczną wymianę danych.

Zmiany w otoczeniu prawnym

Rok 2023 przyniósł również zmiany w otoczeniu prawnym, wpływając na rozwój i adaptację systemów ERP. Nowe regulacje oraz zmiany w istniejących przepisach wymusiły na przedsiębiorstwach i dostawcach ERP szybką adaptację ich systemów do nowych wymogów. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w Polsce była jednym z takich przykładów, wymagającym od systemów ERP elastyczności i możliwości szybkiego dostosowania do zmieniających się ram prawnych.

Innowacje i trendy technologiczne

Eksperci zwracają uwagę na kluczowe trendy i innowacje, które zdominowały rynek ERP w 2023 roku i będą miały wpływ na rozwój branży w 2024 roku. Wśród nich wymieniają rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, integrację z chmurą obliczeniową, oraz zwiększenie możliwości personalizacji i kastomizacji systemów ERP. Technologie te nie tylko usprawniają działanie systemów ERP, ale również otwierają nowe możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie analizy danych, automatyzacji procesów biznesowych i personalizacji doświadczeń użytkowników.

Rola konsultantów ERP

Rozwój technologii i zmieniające się otoczenie biznesowe wpłynęły również na rolę niezależnych konsultantów ERP. Ich wiedza i doświadczenie stają się coraz bardziej cenne dla firm, które szukają wsparcia w adaptacji i optymalizacji swoich systemów ERP. Eksperci podkreślają rosnące zapotrzebowanie na usługi konsultacyjne w zakresie naprawy i kastomizacji wdrożeń ERP, co świadczy o potrzebie ciągłego dostosowywania systemów do zmieniających się wymagań biznesowych i technologicznych.

Analizując wypowiedzi ekspertów i liderów branży IT raport "Perspektywy ERP 2024" rysuj obraz branży, która jest w stanie ciągłej ewolucji, napędzanej innowacjami technologicznymi, zmieniającym się otoczeniem prawnym i biznesowym, oraz rosnącymi oczekiwaniami użytkowników. W roku 2024 systemy ERP będą kontynuować adaptację do nowych warunków, oferując przedsiębiorstwom jeszcze większe możliwości w zakresie automatyzacji, analizy danych i personalizacji. Kluczową rolę w tym procesie będą odgrywać nie tylko zaawansowane technologie, ale również głęboka wiedza i doświadczenie ekspertów branżowych, którzy pomagają przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych systemów ERP.

Takie podejście pozwala przedsiębiorstwom nie tylko efektywnie zarządzać swoimi zasobami i procesami biznesowymi, ale również adaptować się do szybko zmieniającego się świata, wykorzystując nowe technologie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które wspierają rozwój biznesu i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top