Zalety systemu ERP – co daje system ERP?
ENOVAKażde przedsiębiorstwo, któremu zależy na utrzymaniu się na rynku i skutecznym konkurowaniu, musi stawiać czoła wielu wyzwaniom, jakie stale przynosi dynamiczne środowisko biznesowe. Efektywność działań i szybka reakcja na zmiany to kluczowe czynniki sukcesu. Narzędziem pomagającym go osiągnąć jest odpowiedni system ERP.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Zalety systemu ERP

System ERP (ang. Enterprise Resources Planning) jest oprogramowaniem służącym do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwala na kontrolę i zarządzanie najważniejszymi zasobami oraz procesami w niemal każdym obszarze: finansów, księgowości, kadr, sprzedaży, magazynie, produkcji, czy zaopatrzenia. Pomaga gromadzić, przechowywać oraz interpretować dane biznesowe.

Oprogramowanie ERP posiada wspólną bazę danych dla całego przedsiębiorstwa, co ułatwia dostęp do informacji. Modułowa struktura sprawia, że ERP jest elastycznym rozwiązaniem odpowiadającym na konkretne, indywidualne potrzeby firmy.

Do korzyści z ERP można zaliczyć również opcję jego rozbudowy w dowolny sposób, przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych do potrzeb przedsiębiorstwa modułów. Elastyczność systemu oznacza również jego skalowalność, czyli zdolność dostosowywania się do wielkości i aktualnego zapotrzebowania firmy. Dzięki temu nowoczesne oprogramowanie ERP sprawdza się na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, usprawniając jego funkcjonowanie i wspierając rozwój.

Zastosowanie systemu ERP niesie ze sobą szereg korzyści, które wpływają na obniżenie kosztów, oszczędność czasu, łatwiejszy dostęp do informacji, czy zwiększenie efektywności. To jednak nie wszystkie zalety systemu ERP.

Centralizacja danych i informacji

System ERP umożliwia centralne zarządzanie danymi z różnych działów firmy, co ułatwia dostęp i administrowanie informacjami. Dzięki centralizacji danych skraca się czas potrzebny do dostępu do informacji, co ma niebagatelne znaczenie w każdym środowisku biznesowym. Pozwala to na łatwiejszy dostęp do analiz i raportów, a w praktyce na szybsze podejmowanie decyzji.

Dane przechowywane centralnie to także większa efektywność operacyjna – szybsza realizacja projektów oraz lepsza obsługa klientów. To cenne zalety systemu ERP, wpływające bezpośrednio na konkurencyjność firmy.

Optymalizacja procesów biznesowych

Zastosowanie systemu ERP zwiększa efektywność procesów biznesowych – od produkcji, przez sprzedaż – po obsługę klienta.

System ERP może wspierać procesy produkcyjne optymalizując łańcuch dostaw, co przekłada się bezpośrednio na zwiększanie efektywności i redukcję kosztów. Nowoczesne systemy ERP, jak enova365, poprawiają procesy związane z zarządzaniem zamówieniami, magazynem, fakturami oraz logistyką.

Firmy handlowe korzystające z systemu ERP mają dostęp do wszelkich potrzebnych informacji nie tylko w biurze, ale też w terenie. Pracownicy zyskują dzięki temu wygodny dostęp do oferty produktowej, stanów magazynowych i czasu dostawy.

Wykorzystanie systemu ERP poprawia jakość obsługi klienta. Przykładem jest zastosowanie CRM enova365, który pozwala gromadzić informacje o wszystkich czynnościach i zadaniach wykonanych w stosunku do klienta, a także jego preferencjach zakupowych. W efekcie każdy uprawniony pracownik ma wgląd w historię kontaktów z klientem i otrzymuje wszelkie niezbędne do odpowiedniej obsługi informacje.

Oprogramowanie ERP enova365 wspiera wiele procesów biznesowych w przedsiębiorstwach z różnych branż. Zalety systemu ERP docenia coraz więcej organizacji. Wdrożenie takiego rozwiązania to kluczowy element sukcesu każdej firmy, której zależy na efektywności i konkurencyjności.

Lepsza współpraca między działami

Zastosowanie systemu ERP poprawia współpracę między działami firmy. Jest to możliwe dzięki modułowej budowie oprogramowania, pozwalającej na błyskawiczną wymianę danych między poszczególnymi oddziałami. W przypadku systemu enova365 modułem wpierającym przepływ informacji i usprawniającym współpracę jest Workflow, który dzięki możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala organizować oraz automatyzować pracę w ramach wielu procesów w przedsiębiorstwie.

Z Wokflow często współpracuje narzędzie do zarządzania dokumentami – system DMS (Document Management System), umożliwiający bezpieczne przechowywanie dokumentów w jednym miejscu. Funkcjonalność ta usprawnia organizację pracy i współpracę pomiędzy działami.

Dla przykładu, moduły Workflow i DMS enova365 zostały pomyślnie wdrożone w firmie ENERGO-TEL S.A., specjalizującej się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z eksploatacją, serwisem i budową sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych w Polsce.

Jakie korzyści z wdrożenia Workflow i DMS są najbardziej doceniane w przez ENERGO-TEL?

Dzięki wdrożeniu modułów Workflow i DMS oraz Workflow w pulpitach uzyskano znaczącą poprawę czasu i jakości obsługi dokumentów kosztowych. Definitywnie zniknęły problemy z dokumentami, które utknęły na jakimś biurku, również z powodu nieobecności pracownika. Dodatkowym efektem wdrożenia było zastąpienie papierowych obiegów dokumentów obiegiem elektronicznym oraz pełna kontrola nad wszystkimi etapami zatwierdzania dokumentów, pozwalająca w pełni prześledzić, krok po kroku, ścieżkę ich akceptacji oraz wprowadzanych zmian w procesie.


Zwiększona efektywność i redukcja kosztów

Wdrożenie ERP wpływa na zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcję kosztów operacyjnych. Jest to możliwe za sprawą centralizacji, usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych oraz poprawy komunikacji wewnętrznej. Automatyzacja wielu rutynowych działań, jak żmudne wprowadzanie danych, śledzenie zapasów, czy raportowanie finansowe minimalizuje ryzyko powstania błędów oraz przyspiesza procesy w obrębie przedsiębiorstwa.

Systemy ERP pozwalają na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi. W rezultacie operacje stają się efektywniejsze i generują niższe koszty operacyjne. Firmy generują większe zyski, co z kolei daje im większą elastyczność finansową i możliwość inwestowania w rozwój, innowacje i badania.

Zwiększona efektywność przedsiębiorstwa jest także korzyścią, którą odczuwają klienci, ponieważ operacje są szybciej realizowane, a jakość usług jest lepsza. Poprawa w tych obszarach może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku.

Redukcję kosztów można ponadto osiągnąć wdrażając konkretne rozwiązania, precyzyjnie dopasowane dzięki odpowiedniej identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji. Etap planowania wdrożenia systemu ERP jest momentem, w którym powinna nastąpić diagnoza potrzeb. Tylko jej rzetelne przeprowadzenie może przynieść oczekiwane efekty.

Poprawa analizy danych i raportowania

Nowoczesne systemy ERP, jak enova365, pozwalają na agregowanie i analizę danych z różnych obszarów. Dzięki temu zyskuje się możliwość szybkiego wyciągania wniosków z danych operacyjnych i finansowych, co z kolei umożliwia podejmowanie lepszych, bardziej świadomych decyzji biznesowych. Systemy ERP są w stanie szybko i efektywnie obrabiać duże wolumeny danych, a także identyfikować trendy oraz prognozować przyszłe scenariusze działania.

Przykładem narzędzia dostarczającego uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych jest moduł Business Intelligence enova365, który może stanowić źródło wiedzy zarówno dla analityków i kadry kierowniczej, ale też wszystkich operatorów systemu enova365. Ponadto moduł BI pozwala na tworzenie zaawansowanych wizualizacji danych służą do tego Panele BI.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz możliwość analizowania danych z rozmaitych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie dla każdej organizacji. Umożliwia szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, wyzwania operacyjne, czy potrzeby klientów. Zapewnienie możliwości analizy danych i raportowania jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Skalowalność i elastyczność biznesu

Skalowalne i elastyczne rozwiązania są w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych, co ma ogromne znaczenie w przypadku każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na rozwoju.

System ERP enova365, dzięki modułowej strukturze, jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom każdej organizacji. Modułowa elastyczność oznacza bowiem możliwość dodawania lub dostosowywania modułów zgodnie z rozwijającymi się potrzebami przedsiębiorstwa. Zdolność systemów ERP do adaptacji do zmieniających się potrzeb biznesowych i warunków rynkowych organizacji to kluczowa zaleta ERP w dynamicznym środowisku biznesowym.

Wzrost bezpieczeństwa danych

W obecnej rzeczywistości biznesowej dane są niezwykle cennym zasobem, który wymaga szczególnej ochrony. Nowoczesne systemy ERP oferują zaawansowane mechanizmy informacji i bezpieczeństwa danych.

System ERP enova365 zapewnia bezpieczne środowisko przechowywania danych, gwarantowane przez niezależne, zewnętrzne audyty IT. Dostępem do danych można zarządzać, określając dokładnie prawa do ich modyfikacji oraz osoby, które są uprawnione do pracy z nimi.

enova365 oparta jest na nowoczesnych, stale rozwijanych technologiach, co daje pewność bezpieczeństwa systemu, również w przyszłości. Ponadto enova365 pozwala na ewidencjonowanie i zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych. System posiada także funkcję filtrowania oraz wyszukiwania danych.

Jak wybrać odpowiedni system ERP dla Twojej firmy?

Wybór odpowiedniego systemu ERP nie należy do łatwych decyzji. Powinien być więc poprzedzony dokładną analizą potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod uwagę 5 podstawowych czynników determinujących ostateczny wybór.
  1. Wielkość firmy i jej zaplecze informatyczne – ma wpływ na wybór modelu działania systemu ERP.
  2. Potrzeby firmy – określenie obszarów i procesów wymagających usprawnień pozwala lepiej dobrać rozwiązania w obrębie systemu ERP.
  3. Finanse przedsiębiorstwa – należy wziąć pod uwagę koszty wdrożenia i użytkowania systemu ERP w przyszłości.
  4. Możliwości rozwoju – warto sprawdzić, czy wybrany system ERP będzie można rozbudowywać w miarę potrzeb.
  5. Wersja mobilna – może mieć duży wpływ na efektywność pracy. Warto sprawdzić, czy dany system ją posiada.

Przy podejmowaniu decyzji dobrze jest skorzystać ze wsparcia doświadczonego konsultanta z firmy wdrożeniowej, który będzie w stanie przeprowadzić dogłębną analizę potrzeb. Na tej podstawie można wybrać funkcje i moduły, które w pełni pokryją obszary wymagające usprawnienia.

Podsumowanie

Środowisko biznesowe jest obszarem ciągłych zmian. Przedsiębiorstwa chcące stawić czoła wyzwaniom takim, jak wzrastające oczekiwania klientów, rozwój rynków i rosnąca konkurencja muszą brać pod uwagę nowoczesne rozwiązania technologiczne wpierające je w osiąganiu celów.

Systemy ERP są w stanie kompleksowo zarządzać zasobami przedsiębiorstwa, zwiększając efektywność biznesową w praktycznie każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Oprogramowanie ERP to skalowalne i elastyczne rozwiązanie dla mniejszych i większych firm. Z jego wdrożeniem nie warto czekać. To inwestycja, która może wpłynąć na finansowe i operacyjne funkcjonowanie firmy.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top