Najpierw biznes czy technologia? E-commerce z głową
Najnowsze dane pokazują, że już 3 na 4 osoby w Polsce robią zakupy w Internecie , a firmy niemal w każdej branży rozszerzają działalność o sprzedaż on-line. W niektórych przypadkach, np. branży automotive, powoli przestawiają na nią całkowicie. Zachowania kupujących wpływają na rynek B2C, ale powielane są również w relacjach biznesowych. Uruchomienie nowego kanału dystrybucji to jednak nie wszystko. Co zatem należy zrobić, by z e-commerce wycisnąć jak najwięcej?

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Równie szybko co e-commerce rośnie rynek oprogramowania pozwalającego na kompleksowe planowanie zasobów, czyli systemów ERP. W Polsce liderem dostawców dla dużych organizacji pozostaje SAP, natomiast do sektora MŚP trafia przede wszystkim Comarch. Dziś, w obliczu postępującej wraz z czwartą rewolucją przemysłową cyfryzacji, trudno sobie wyobrazić prosperujące przedsiębiorstwo bez jakiejś formy tego typu rozwiązań.

E-commerce i ERP - dwa narzędzia, które chociaż służą tej samej misji, usprawnianiu pracy i podnoszeniu sprzedaży, funkcjonują najczęściej odrębnie. Dopiero połączenie ich w jeden spójny ekosystem umożliwia pełne wykorzystanie potencjału i osiągnięcie efektu synergii. Przyspieszają wewnętrzne procesy, a nowe możliwości pozyskiwania danych przenoszą analitykę na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy organizacja dopiero planuje uruchomienie kanału e-commerce, czy jedynie jego integrację, działania warto poprzedzić odpowiednim przygotowaniem.

Podsumowanie:
  • Przed rozpoczęciem projektu warto wykonać analizę nie tylko pod kątem technicznym, ale też biznesowym. Naszkicować punkty styku platformy e-commerce z innymi działami firmy, określić obszar obsługi i cele strategiczne.
  • Doświadczenie zespołu przeprowadzającego integrację jest kluczowe dla sprawnej realizacji, wymiany informacji i może zaowocować dodatkowymi korzyściami. Warto z niego skorzystać jeszcze na etapie koncepcyjnym.
  • Przed rozpoczęciem współpracy, trzeba znaleźć wspólny język i upewnić się, że dla wszystkich stron są zrozumiałe podstawowe pojęcia. 
  • Integracja ERP z platformami e-commerce wymaga odpowiedniego zabezpieczenia danych. Upewnij się, że dostawcy posiadają odpowiednie kompetencje.
Biznes czy platforma?

Chociaż ogrom ofert i możliwości zainstalowania sprzedaży na różnych platformach może być początkowo przytłaczający, odpowiednia analiza pozwoli na znaczne ograniczenie zakresu jeszcze przed podjęciem decyzji.

Analiza techniczna powinna uwzględniać cele biznesowe i odwrotnie - cele biznesowe powinny być dopasowane pod możliwości platformy. W tym celu warto określić strategię sprzedaży, sposób obsługi klienta i składania zamówień, logistykę i metody płatności.

Następnie warto przemyśleć punkty styku platformy e-commerce z funkcjonującym w firmie systemem np. dokąd przesyłane są faktury, gdzie wpisywane są stany magazynowe i czy jakieś dane powinny trafić również do działu produkcji. Wspólnych obszarów może być znacznie więcej, dlatego nawet na tak wstępnym etapie warto zaprosić do rozmów wykonawcę integracji, który docelowo połączy firmowy system z platformą sprzedaży on-line. Istotnym czynnikiem w wyborze partnera projektu powinno być jego doświadczenie. Jeśli funkcjonuje w różnych branżach i wielu krajach, ale rozumie też najlepsze praktyki światowego biznesu. Doświadczenie pomoże też w dobraniu najlepszej dla organizacji platformy.

Wspólny język

Komunikacja to podstawa każdego projektu, dlatego trzeba o nią zadbać w najdrobniejszych szczegółach. Poza uzgodnieniem sposobów i zasad komunikacji czy wyznaczeniem ról, warto pomyśleć też o projektowym słowniczku. Szczególnie, że stykają się osoby z zupełnie różnych obszarów biznesu. Coś, co wydaje się błahostką, może końcowo prowadzić do poważnych problemów, ponieważ dla jednych np. kontrahent może oznaczać dostawcę, a dla innych – odbiorcę końcowego. Przed rozpoczęciem prac musimy mieć pewność, że wszyscy rozumieją, jakie jest ich zadanie. - Wdrożenie złożonej platformy e-commerce w przedsiębiorstwie na poziomie enterprise, gdzie zachodzi konieczność integracji z systemem ERP jest o wiele bardziej skomplikowane niż wdrożenie małego sklepu internetowego. Różnią się choćby narzędzia stosowane do prawidłowego zaprojektowania usługi. E-commerce skupia się na podróży zakupowej klienta (customer journey), przepływach użytkownika (user flows), charakterystyki grupy docelowej czy strategii marketingu internetowego, podczas gdy systemy ERP to przede wszystkim procesy biznesowe. Właściwe zamodelowanie procesów w fazie analizy przedwdrożeniowej, np. za pomocą notacji BPMN, jest nie tylko podstawą specyfikacji dla integracji, ale przede wszystkim w zunifikowany sposób przedstawia stan rzeczywisty i/lub docelowy przebiegu procesów biznesowych, z czego czerpią korzyści wszystkie strony zaangażowane we wdrożenie platformy – podkreśla Alicja Słoma z Hicron, ekspertka w integracji systemów SAP z narzędziami e-commerce.


Bezpieczeństwo


Dostęp do jeszcze bardziej szczegółowych danych o kliencie i jego zachowaniach, usprawnienie gospodarki magazynowej i automatyzacja wielu procesów to informacje, które po szczegółowej analizie mogą stać się elementem przewagi konkurencyjnej. Warto jednak pamiętać, że przepływ danych działa w dwie strony. Łącząc wewnętrzny system ERP z platformą e-commerce tworzymy furtkę do sieci, którą należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gigabajty wrażliwych z punktu widzenia firmy i prawa danych muszą pozostawać bezpieczne w trakcie wdrożenia lub integracji, ale także po jej zakończeniu. Po raz kolejny bardzo ważne jest doświadczenie partnera integracji, który nie tylko powinien ustanowić połączenie bezpieczne, ale też takie, które ograniczy się tylko do kluczowych elementów systemu. Dodatkowym atutem będą uznawane międzynarodowo certyfikaty, takie jak TISAX czy ISO, które dzięki regularnym audytom dają pewność, że procedury i środki ochrony są aktualne.

Dane już teraz są bardzo istotne, a prognozy wskazują, że w roku 2023 analityka będzie jednym z wiodących obszarów rozwoju firm. Przemyślana integracja otwiera nowe możliwości ich zbierania, dlatego połączenie e-commerce z systemem ERP to w dzisiejszych czasach szansa na zyskanie przewagi. Szansa, której nie można przepuścić, by nagle nie zostać w tyle.

Źródło: Hicron

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top