logo proalpha 2018Nowoczesne firmy produkcyjne wdrażają oprogramowanie ERP między innymi w celu rozliczania kosztów produkcji. Według różnuch badań dostępnych w internecie średrnio ok. 80% przedsiębiorstw nie potrafi wyliczyć jaki był realny koszt produkcji w kontekście pojedynczego zlecenia. Większość organizacji radzi sobie z zarządzaniem cashflow za pomocą analizy danych w szerszym kontekście. Dawać to może fałszywy obraz doskonałej kondycji firmy – w końcu miesiąc do miesiąca przychody są większe niż koszty.

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
W rzeczywistości, może jednak okazać się, że zyski mogłyby być znacznie wyższe, ponieważ koszty produkcji są poza naszą kontrolą i nie jesteśmy w stanie uchwycić wąskich gardeł i niegospodarności pracowników. W tym artykule opiszemy w jaki sposób rozliczać koszty produkcji w oparciu o dane w systemie ERP.
 
Krok 1: Wyznacz najważniejsze wskaźniki do obliczania kosztów

Przeprowadź analizę, która pozwoli Ci na rozpisanie jakie czynniki mają największy wpływ na koszty produkcji, oraz co zazwyczaj wpływa najmocniej na to czy produkcja wyrobu kończy się zyskiem lub stratą.

Krok 2: Normy to klucz do zarządzania kosztami

Ten krok jest opcjonalny, ponieważ nie wszędzie jest możliwe (lub opłacalne) wdrożenie norm. Jeżeli prowadzisz produkcję seryjną lub powtarzalną, warto zastanowić się nad wdrożeniem norm czasowych i kosztowych związanych z wykonaniem danego wyrobu.

Krok 3: Monitorowanie danych produkcyjnych

Wykorzystaj dane zbierane w module produkcyjnym systemu ERP, oraz dane z innych systemów (np. MES) aby monitorować zdarzenia związane z procesem produkcyjnym. Pozwoli to na wychwycenie ewentualnych wąskich gardeł lub niedoskonałości procesu.

Krok 4: Obliczaj koszty materiałów

Jest to ważny krok jeżeli koszty związane z materiałami mają wysokie przełożenie na ogólny koszt produkcji. Projektuj technologie w systemie ERP tak aby dokładnie odzwierciedlały zapotrzebowanie materiałowe, a następnie dopilnuj wprowadzania realnych wartości rozchodowanego na zlecenie materiału.

Krok 5: Wyliczaj koszty robocizny

Jest to ważny krok jeżeli koszty związane z materiałami mają wysokie przełożenie na ogólny koszt produkcji. Projektuj technologie w systemie ERP tak aby dokładnie odzwierciedlały zapotrzebowanie materiałowe, a następnie dopilnuj wprowadzania realnych wartości rozchodowanego na zlecenie materiału.

Krok 6: Koszty maszyn też są ważne

Oprócz czasu pracy ludzi, rejestruj czas pracy maszyn, oraz wszystkich zdarzeń powiązanych z ich obsługą. W koszty maszyny wliczaj również czas przestoju, przezbrojeń, remontów czy napraw.

Krok 7: Podwykonawcy

Wiele firm korzysta z usług podwykonawców. Staraj się tak rejestrować informacje o zakupach usług lub półproduktów od swoich kontrahentów aby łatwo prześledzić koszty współpracy w powiązaniu z danym zamówieniem lub jeśli to możliwe – z jego pojedynczą pozycją.

Krok 8: Koszty pośrednie

Koszty pośrednie to wszystkie koszty, które ponosi firma aby funkcjonować ale nie są bezpośrednio powiązane z procesem produkcji. Wliczaj w koszty wytworzenia koszty zarządu, działów nieprodukcyjnych, leasing maszyn itp.

Krok 9: Wylicz koszt produkcji

W dobrym systemie ERP możesz zebrać wszystkie opisane wyżej informacje i przekuć je na solidny raport o realnych kosztach produkcji i zysku na zleceniu. Informacje te pozwolą Ci na doskonalenie procesu produkcyjnego, oraz tworzenie dokładniejszych wycen na wyższych marżach.

Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top