Największe i jedyne w swoim rodzaju wyzwanie w Business Intelligence
Jest inne niż kiedyś...

codec logo 2017Aktualne wyzwania w wyborze i implementacji udanych rozwiązań Business Intelligence są dalece różne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.. Jakkolwiek niektórzy producenci Business Intelligence wydają się być zdeterminowani w realizacji wyzwań     z przeszłości. . Dzisiejszym wyzwaniem nie jest wydajność, integracja, skalowalność, analityczność czy kompatybilność systemowa - to zaangażowanie, związanie użytkownika!
}
Zwrot z inwestycji

W ogólnie pojętej gospodarce akceptuje się fakt, że zwrot z inwestycji w Business Intelligence zależy bezpośrednio od ilości użytkowników systemu. Więcej użytkowników, to większa wartość zwrotu. Dostarcz aplikację, z którą użytkownicy się zasymilują,         a osiągniesz większy zwrot z inwestycji. 

Wydajność

Weźmy np. pod uwagę problem wydajności. Lata temu, tylko najlepsze systemy aplikacyjne były zdolne sprostać wysokim wymaganiom systemowym. Dzisiaj to jest proste, nie jest problemem dla ogromnej większości oprogramowania. 

Sprzęt komputerowy bardzo się zmienił przez lata – jego wydajność i estetyka są aktualnie nieporównywalnie lepsze. A w dodatku jest tańszy, co pozwala działam IT na wykorzystanie rozbudowanych struktur komputerowych dla uzyskania bardzo wysokiej wydajności z aplikacji Business Intelligence przy relatywnie niskich kosztach. Główny nurt aplikacji bazodanowych również ruszył pełną parą zapewniając doskonałą wydajność, która uprzednio było dobrem ekskluzywnym dostępnym jedynie dla wybranych.

Microsoft, Oracle i IBM – każde z nich ma rozwiązania bazodanowe, które potrafią sprostać większości oczekiwań wydajnościowych. 

Podobnie, niższe koszty sprzętu komputerowego i podstawowych rozwiązań bazodanowych, pozwalają na implementację niesamowicie skalowalnych aplikacji Business Intelligence, bez potrzeby inwestowania i używania dodatkowo rozbudowanych i drogich aplikacji.

Możliwości analityczne

Innym tradycyjnym wyzwaniem dotyczącym przyszłości użytkowników Business Intelligence były możliwości analityczne tych systemów. Pamiętamy czasy, gdy przekroczenie analizy siedmiu wymiarów biznesowych równocześnie, powodowało „krztuszenie się” systemu Business Intelligence. Kiedy tylko analitycy zdolni do łączenia umiejętności analitycznych z programistycznymi, byli zdolni przedstawić ci konsekwencje rok po wprowadzenia nowego produktu?  Kiedy kadra zarządzająca używała Business Intelligence poprzez osoby pracujące dla niej – nigdy bezpośrednio?

Na szczęście nie są to już ograniczenia systemowe!

Nieograniczone modelowanie wymiarowe, łatwe w użyciu narzędzia analityczne, potężna poprawa wydajności i większa współpraca użytkowników powodują, że analizy nie są już trudnym wyzwaniem dla dzisiejszego oprogramowania Business Intelligence.

Dostęp do danych

Innym postrachem dla Business Intelligence był dostęp do danych - zbieranie prawidłowych danych z istniejących systemów takich jak rejestr generalny, systemy wsparcia, a także systemy planowania przedsiębiorstwa oraz umieszczanie ich w systemie Business Intelligence. Dzisiaj większość twórców Business Intelligence rozwiązało ten problem poprzez rozwój swoich własnych programów do „wydobywania danych”, zwanych ETL (extraction, transformation and loading – wydobywanie, transformacja i ładowanie). Główni gracze bazodanowi, jak IBM czy Microsoft posiadają własne oprogramowanie ETL. Czasami stanowi ono pakiet wraz z bazami danych bez dodatkowych kosztów dla użytkownika. Dodatkowo powstał dojrzały rynek dla „third party” ETL – EDM (enterprise data managerment – zarządzanie danymi przedsiębiorstwa), a także oprogramowanie sprawdzające jakość danych, które sprawia, że dostęp do danych jest łatwy, a problemy zgodności systemowej, które występowały w przeszłości znikają. 

Wdrożenie
Ostatecznie istnieje coś w rodzaju dojrzałości zespołów wdrożeniowych, które uczyły się na błędach z przeszłości. Większość twórców systemów typu Business Intelligence ma swoje zespoły serwisowe, a także wiele serwisów zewnętrznych, które dokumentują przebieg pomyślnie przeprowadzonych wdrożeń. Jedną z ważnych lekcji, jakie można było wyciągnąć z przeszłości jest to, jak poprawnie kierować dużymi projektami hurtowni danych, potrzebującymi tak dużo czasu do realizacji. Cele biznesowe, które w momencie wejścia projektu w życie były unieważniane są najlepszym wytłumaczeniem tego, dlaczego widzieliśmy tak wiele nieudolnych projektów hurtowni danych.

Dzisiaj, większość zespołów wdrożeniowych powinna się skupić na dostarczaniu aplikacji biznesowych w zakresie wsparcia, a także zmobilizowaniu się do osiągnięcia zwrotu z inwestycji w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia projektu Business Intelligence.

Czy to oznacza, że wszystkie wdrożenia Business Intelligence w przedsiębiorstwach są dzisiaj sukcesem? Nie zupełnie. Dzisiejsze wyzwanie jest tak duże jak duże nie było żadne inne wyzwanie z przeszłości. Tylko z tego powodu, że istnieje bardzo dużo rozwiązań Business Intelligence o wysokiej jakości i wydajności, dużej skalowalności, łatwych w użyciu narzędzi analitycznych, a także narzędzi do integracji danych  o olbrzymich możliwościach, nie jest powiedziane, że Twoje wdrożenie doprowadzi do jakiegokolwiek zwrotu z inwestycji.

2. ZDEJDMIJMY BUSINESS INTELLIGENCE Z PÓŁEK

Czy wszystkie te okropne trudności techniczne zniknęły teraz z naszej drogi? Tak, ale jeśli użytkownicy w Twojej firmie nie używają tej aplikacji przez 12 miesięcy po tym, jak zostanie ona uruchomiona , kogo obchodzić będzie to, że aplikacje te były wdrożone perfekcyjnie technicznie. Rozejrzyj się dookoła siebie. Jak wiele licencji na oprogramowanie Business Intelligence tkwi w dziale finansów, w rękach szefów lub po prostu na półkach? Dlaczego osoby decyzyjne ich nie używają? Dlaczego nie są one używane w firmach?
Nie wierzysz, że tak się dzieje? Zaproś dowolnego producenta Business Intelligence do przeprowadzenia badania, a zobaczysz jak wiele nie udaje się na gruncie wydajności, analiz, integracji systemowej czy skalowalności. Nie bądź zdziwiony, jeśli wiele osób stwierdzi, że często na tych płaszczyznach spotykają ich niepowodzenia.
Business Intelligence jest inny od większości oprogramowań.
Jeśli nie zaksięgujesz faktury w księdze głównej, kasa nie dotrze na miejsce. Jeśli nie umieścisz danych pracownika w systemie HR, biedak nie dostanie pensji.
Co się dzieje, kiedy Twoi pracownicy nie używają systemu Business Intelligence?

W krótkim okresie czasu – nic. Nie występuje żadne nieoczekiwane i niechciane zdarzenie. Dlatego właśnie jest tak łatwo stracić potencjalnych użytkowników, gdy system wchodzi  do użytku w firmie. W długim okresie czasu podejmowanie nieodpowiednich decyzji może osłabić nawet najsilniejszą i najlepszą firmę. Tak więc wyzwanie jakie stoi przed firmą jest takie, żeby wybrać taki system, którego będą chcieli używać wszyscy pracownicy, a także taki, który zaangażuje ich w pracę. Tradycyjne systemy Business Intelligence, skupione wyłącznie na arkuszach czy wykresach, nie osiągają takich efektów.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest ograniczenie używania systemu Business Intelligence tylko dla wyspecjalizowanych użytkowników, takich jak pracowników wydziału finansowego. Jednakże skutecznie ogranicza to szanse na zwrot z inwestycji   w dany system. W takim przypadku rozwiązanie to przynosi mniej zwrotu z inwestycji dla Twojej firmy, który miał być osiągnięty poprzez jego wdrożenie, a co za tym idzie zmniejsza to znaczenie systemu w Twojej firmie.  

Wyzwaniem jakie stoi przed dzisiejszymi firmami jest wybór  i wdrożenie takiego systemu Business Intelligence, który   zaangażuje pracowników Twojej firmy na długi czas.

W miarę jak zmniejsza się znaczenie systemu w Twojej firmie, zmniejsza się poziom jego użyteczności. Zamiast narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w całej firmie stanie się narzędziem typu „spraw, aby nasze życie było łatwiejsze”, dla pracowników działu finansowego. Takie wsparcie, które służy otwarciu oczu, powoduje, że firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że mogą uzyskać choćby ułamkowy zwrot z inwestycji.

Dobrze wykonana aplikacja Business Intelligence dostarcza konkretnych zwrotów z inwestycji i może potwierdzić przewagę konkurencyjną.

3. WIZUALNA STRONA BUSINESS INTELLIGENCE

Inflection Point Systems jest producentem systemu Business Intelligence skupiajacego się na wizualnej stronie Business Intelligence, która to angażuje całą społeczność użytkowników i tym samym maksymalizuje zwrot z inwestycji w to oprogramowanie. Korzystamy z „Neuro Linguistic Programming”, które w najlepszy sposób angażuje indywidualnych użytkowników do tworzenia własnych interfejsów, z których będą chcieli stale korzystać. Inflection Point to pełny (360°) obraz Twojego biznesu.

KILKA SŁÓW O INFLECTION POINT

Inflection Point Systems jest liderem na europejskim rynku Business Intelligence oraz Performance Management Software przeznaczonych dla dużych i średnich organizacji.

Nasze rozwiązanie umożliwia lepsze, poparte właściwą informacją, podejmowanie decyzji, a także wzmacnia zarządzanie wydajnością korporacji (Corporate Performance Management). Inflection Point oferuje rozwiązania na każdy etap cyklu zarządzania jakością – poczynając od planowania, poprzez zarządzanie strategią działania, budżetowanie, raportowanie, analizowanie, a na zakończeniu cyklu skończywszy – wszystko to jest wspomagane przez nasze uniwersalne rozwiązanie do zarządzania danymi w przedsiębiorstwie.  

Nasz Business Intelligence, rozwiązania związane z raportowaniem i kartami wyników (scorecarding) są unikatowe w dziedzinie Business Intelligence poprzez nasze nastawienie na wizualizację zawartości i informacji dla maksymalizacji zaangażowania i liczby użytkowników oraz zwrotu z inwestycji.

Firmy ze wszystkich działów gospodarki używają naszych rozwiązań dla lepszego dostępu do informacji, a co za tym idzie podejmowania efektywniejszych decyzji. Wsparcie udzielane przez naszych konsultantów, jest dowodem na to, że trakrujemy naszych klientów jak partnerów, którym pomagamy osiągnąć najlepsze efekty. Zajmujemy się wszystkim co dotyczy tego rozwiązania – oprogramowanie, konsulting, obsługa techniczna, szkolenia oraz wsparcie. Poza tym, prowadzimy także wsparcie telefoniczne – do Państwa dyspozycji dotępny jest zespół specjalistów, którzy w niemalże każdej chwili udzielą Państwu porady.

Utworzony w 1985 r. System Inflection Point ma ponad 700 klientów w całej Europie. Mamy swoje biura w Londynie, Dublinie, Kolonii, a także Warszawie. Nasi partnerzy mają swoje siedziby w Oslo, Sztokholmie, Bukareszcie i Pradze. Głównym rynkiem naszego działania jest Europa, a baza naszych klientów rozciąga się po całym świecie.

Nasza strategia, to takie wzmocnienie istniejących w organizacji technologii, by dostarczać prawdziwą, zgodną informację na czas i używać Inflection Point  dla uczynienia ich wyrazistymi dla każdego użytkownika. Inflection Point dostarcza pelnego obrazu Twojego biznesu:„360° view of your business”.

Źródło: www.codec.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top