Najbardziej kompleksowe, sieciowe rozwiązanie chmurowe do obsługi serwisowej w terenie obejmuje nowy interfejs użytkownika, dodatkowe, rozbudowane możliwości planowania i harmonogramowania, usprawnioną funkcjonalność generującą przychód z usług, wielokanałową obsługę klienta oraz możliwości konfiguracyjne w chmurze nowej generacji.

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje o dostępności rozwiązania IFS Field Service Management™ 6 (FSM 6). Po wprowadzeniu znacznych usprawnień i nowych możliwości, system został sprawdzony w terenie i obecnie zapewnia wartość dodaną pierwszemu użytkownikowi, firmie Eickhoff, liderowi na rynku technologii i usług w branży wydobywczej.

Rozszerzona oferta IFS w obszarze zarządzania serwisem, w tym pakiet rozwiązań WorkWave, obejmuje szeroki wachlarz funkcjonalności, jakich rynek do tej pory nie oferował. Dzięki temu IFS ma najwyższe kompetencje do zaspokojenia potrzeb całego rynku, od małych i średnich firm po globalne przedsiębiorstwa.

IFS FSM 6 wprowadza na rynek istotne rozszerzenia do najlepszej w swojej klasie funkcjonalności, które zapewniają większy wybór w zakresie zakupu i wdrożenia w chmurze, jeszcze większe możliwości prowadzenia mobilnego serwisu w terenie i obsługi back office oraz nowy interfejs użytkownika działający na dowolnej przeglądarce i dowolnym urządzeniu.

Nowa wersja udostępnia użytkownikom nowe i rozszerzone funkcje, takie jak usprawnione możliwości w obszarze logistyki zwrotów, zarządzania częściami zamiennymi, naprawy w punkcie serwisowym, a także zwiększoną elastyczność optymalizacji harmonogramowania pracy personelu. Rozszerzone możliwości zarządzania gwarancjami, umowami i wyceną umożliwiają firmom, które świadczą usługi w głównej mierze poprzez dystrybutorów, zastosowanie całkowicie nowych modeli biznesowych.

IFS FSM 6, przeznaczony do wdrożenia w modelu Saas (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) na platformie IFS Managed Cloud lub stacjonarnie, wyznacza nowy standard w zakresie możliwości konfiguracji rozwiązania chmurowego do obsługi serwisowej w terenie, dając klientom swobodę w dostosowaniu pól danych, przepływów pracy i interfejsów, do swojego unikalnego środowiska obsługi w terenie. Nowa wersja, prawie całkowicie eliminuje potrzebę kosztownych dopasowań, a przy tym ułatwia optymalizację interakcji z użytkownikiem, przy gwarancji zachowania jednolitego interfejsu przy uaktualnieniach i przyszłych rozszerzeniach funkcjonalności.

IFS FSM 6 zapewnia również:

  • Istotne usprawnienia w rozwiązaniu IFS Planning & Scheduling Optimization™ (IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu): klienci mogą teraz skorzystać z wydajniejszego o 50-proc. silnika planowania i harmonogramowania (na platformie Microsoft Azure), który automatyzuje i optymalizuje planowanie harmonogramów serwisantów, zapewniając optymalny proces podejmowania decyzji w oparciu o cele biznesowe, umowy z klientami i umowy SLA;
  • Wielokanałową obsługę i samoobsługę klienta: IFS FSM 6 można rozszerzyć o możliwości oferowane przez IFS Customer Engagement™ do zapewnienia obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji. Pozwala to zaspokoić wymagania klientów w zakresie opcji samoobsługi, równocześnie identyfikując powtarzalne i czasochłonne zadania oraz zdejmując z operatorów ciężar ich realizacji;
  • Udoskonalony, przeglądarkowy interfejs użytkownika: doskonale działa na dowolnym urządzeniu, nowy front end wykorzystuje przyjazny dla użytkownika i intuicyjny design, który dostosowuje się do wszystkich typów przeglądarek, na dowolnym urządzeniu, umożliwiając użytkownikom utrzymanie kontroli nad działalnością operacyjną w trybie 24/7 bez potrzeby przesiadywania w biurze lub centrum obsługi klienta.
Nasze rozwiązania są opracowane w taki sposób, aby pomagały najlepiej działającym organizacjom serwisowym świadczyć usługi swoim klientom w optymalny, najbardziej efektywny kosztowo sposób” – powiedziała Marne Martin, prezes jednostki biznesowej IFS ds. zarządzania serwisem. „Dzięki innowacjom i usprawnieniom wprowadzonym na rynek razem z IFS FSM 6, w połączeniu ze swobodą, jaką dają opcje wdrożenia rozwiązania stacjonarnie bądź w chmurze, z dumą prezentujemy wzorcowe rozwiązanie, które może stawić czoła wyzwaniom nowej generacji w zakresie zarządzania serwisem w terenie w sposób, w jaki żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku tego nie potrafi. Dla tych firm, które poważnie podchodzą do usług serwisowych jako wyróżnika swojej marki i źródła przychodów, IFS stanowi doskonały wybór.


Firma Eickhoff, lider na rynku technologii i usług w sektorze wydobywczym, jest pierwszym użytkownikiem, który miał okazję przetestowania w terenie i zoptymalizowania systemu IFS FSM 6.

Zaangażowanie w rozwój IFS FSM 6 to dla nas doskonałe doświadczenie, dlatego dołączyliśmy do programu IFS dla użytkowników wersji testowej” – powiedział Dietmar Schmitz, dyrektor ds. usług w zakresie rozwoju produktu w firmie Eickhoff, po pomyślnym wdrożeniu IFS FSM 6. „Używamy IFS FSM do wsparcia wszystkich naszych działań serwisowych, w wielu różnych działach, począwszy od działu planowania i harmonogramowania zadań, po zarządzanie aktywami. Nowa wersja umożliwiła nam szybsze odpowiadanie na zapytania naszych użytkowników i reagowanie na zmiany zachodzące na całym rynku. Cieszymy się z możliwości korzystania z nowej platformy jako kluczowego czynnika umożliwiającego dalszą cyfryzację i innowacje w obszarze IoT


Więcej informacji na stronie: www.ifsworld.com/FSM

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top