Najnowszy raport ABSL pokazuje, że sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wciąż się rozwija. Wzrost zatrudnienia w ubiegłym roku wyniósł 22 100, a sektor odpowiada za 5,3% PKB. W najbliższym czasie branżę czekają zmiany wywołane w głównej mierze przez gwałtowny rozwój technologiczny ostatnich lat. Wyraźnie widać, że w Polsce realizowane są coraz bardziej zaawansowane i oparte na wiedzy procesy.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Dzięki rozwojowi AI mamy szansę zajmować coraz bardziej istotną rolę w globalnym sektorze nowoczesnych usług biznesowych - najnowszy Raport ABSL komentuje Sebastian Drzewiecki, Country Manager SoftServe Poland oraz Wiceprezes ABSL, region: Kraków.


Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce nierozerwalnie wiąże się z dwoma okresami w historii świata zachodniego. Pierwszy z nich to rok 2004 i piąte rozszerzenie Unii Europejskiej, które objęło nasz kraj, umożliwiając zacieśnienie współpracy biznesowej, m.in. z Niemcami, Francją i Wielką Brytanią, ale również USA. Z kolei w 2008 roku, podczas kryzysu finansowego, Polska utrwaliła swoją pozycję w sektorze usług biznesowych, przyciągając inwestorów konkurencyjnymi cenami. Patrząc na dane przedstawione w najnowszym raporcie ABSL, możemy przewidywać, że rok 2024 lub najdalej 2025 będą kolejnymi ważnymi momentami w historii rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Tym razem rozwój sektora determinują najnowsze technologie, a Polska ma szansę stać się liderem transformacji biznesowych opartych między innymi na AI.

Rola polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych na arenie międzynarodowej bardzo się zmieniła. Nie jesteśmy już krajem, do którego deleguje się proste zadania, aby obniżać koszty. Obecnie zagraniczni inwestorzy cenią polskich specjalistów za bardzo dobrą jakość realizacji zaawansowanych, kreatywnych procesów, które przynoszą wyższą wartość dodaną. W pierwszym kwartale 2024 roku udział procesów mid-office wyniósł aż 52,9%.

Obecnie na sektor największy wpływ ma gwałtowny rozwój technologii AI, która już teraz przejmuje część prostych i powtarzalnych zadań. Ta rewolucja wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Firmy odchodzą od tradycyjnych modeli operacyjnych, które skupiały się na prostych oszczędnościach kosztowych i zadaniach back-office, na rzecz dynamicznych, opartych na AI procesów. GenAI wymusza na organizacjach konieczność adaptacji, promując środowiska oparte na zwinności, innowacyjności i strategicznym rozwoju. Chcąc prowadzić takie procesy, firmy będą potrzebowały wysoko wykwalifikowanych doradców, których jest w stanie zaoferować im polski sektor nowoczesnych usług biznesowych.

Na rynku wyraźnie widać zapotrzebowanie na zaawansowane transformacje biznesowe. 91,3% strategii transformacji koncentruje się na inteligentnej automatyzacji procesów, 79,8% na ich standaryzacji, a 70,2% na wdrożeniu lub rozszerzeniu wykorzystania sztucznej inteligencji.

W Polsce pracownicy i pracownice sektora nowoczesnych usług biznesowych nie będą już realizować prostych i powtarzalnych zadań. Biorąc jednak pod uwagę, że nasz kraj od lat systematycznie ewoluuje w kierunku specjalizacji w zadaniach opartych o wiedzę (obecnie to 55,5%), a nie czysto transakcyjnych, nie powinniśmy się obawiać. Dane pokazują zresztą wyraźnie, że sektor nie boi się AI. Aż 85,9% firm w branży, widzi sztuczną inteligencję jako okazję do wzrostu produktywności, a tylko 3,4% uznaje ją za zagrożenie.

W Polsce wciąż mamy do czynienia z potencjałem rozwojowym puli talentów. Od lat wiadomo, że pracują tu osoby o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. W tym momencie kluczowe jest kierowanie ich rozwojem tak, aby uczyli się praktycznie wykorzystywać narzędzia oparte na AI i oferować klientom strategiczne doradztwo w tym zakresie.

Ukierunkowanie polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych na lokalną specjalizację w najbardziej zaawansowanych procesach stanowi również szansę umocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Rewolucja GenAI przynosi ze sobą wiele nowych ról, w tym tych globalnych, w których z powodzenie sprawdzą się specjaliści i specjalistki z Polski.

Musimy również pamiętać o czynnikach zewnętrznych, które wpływają na rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Jednym z kluczowych zagadnień z perspektywy inwestorów jest oczywiście wojna w Ukrainie. W tym kontekście Polska już od ponad dwóch lat udowadnia, że jej gospodarka jest stabilna i stale rozwijająca się, przy jednoczesnym inwestowaniu we wsparcie naszych sąsiadów.

Patrząc na obraz krajowej gospodarki i pozycji, którą zajmuje w niej sektor nowoczesnych usług biznesowych, nie mam obaw. Branża z pewnością ulegnie transformacji, jednak może ona okazać się inwestycją na kolejne lata. Silna lokalna specjalizacja będzie przyciągać zagranicznych inwestorów i może nawet zaowocować trzecią falą inwestycji i skokowym rozwojem.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top