Cyfryzacja w polskich firmach: Potrzeba inwestycji w ERP, CRM i BI dla zwiększenia konkurencyjności na Rynku Europejskim
W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy i danych, stosowanie zaawansowanego oprogramowania biznesowego staje się kluczowym elementem sukcesu firm. Systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz narzędzia do analizy danych (BI) to fundamenty nowoczesnego zarządzania i konkurencyjności na rynku. Niestety, dane Eurostatu za 2023 rok pokazują, że polskie firmy wciąż pozostają w tyle za resztą Europy w zakresie stosowania tych technologii.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Europejskie standardy i polska rzeczywistość

Według danych Eurostatu, 49,9% europejskich firm korzysta z aplikacji e-biznesowych takich jak ERP, CRM i BI. Jednak średnia ta kryje znaczące różnice między krajami. Liderami w tym zakresie są Dania i Finlandia, gdzie odpowiednio 73,6% i 70,8% firm stosuje te narzędzia. Polska ze swoim wynikiem 38,9% znajduje się poniżej średniej europejskiej, co wskazuje na istotne luki w cyfryzacji polskiego sektora przedsiębiorstw.

Dysproporcje między wielkościami przedsiębiorstw

Analizując szczegółowe dane, wyraźnie widać, że wielkość przedsiębiorstwa ma ogromny wpływ na stopień cyfryzacji. W Europie z aplikacji e-biznesowych korzysta 44,6% małych firm (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) i aż 90,4% dużych przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników). W Polsce dysproporcje te są równie widoczne: 31,4% małych firm i 93,7% dużych firm stosuje systemy ERP, CRM lub BI.

ERP, CRM i BI w polskich przedsiębiorstwach

Przyjrzyjmy się bliżej wykorzystaniu poszczególnych typów oprogramowania w Polsce:
  • ERP (Enterprise Resource Planning): Systemy ERP używa 36,0% polskich firm, co jest poniżej średniej UE wynoszącej 43,3%. Największe zastosowanie tych systemów odnotowuje się w dużych przedsiębiorstwach (91,9%), co pokazuje, że są one bardziej świadome korzyści płynących z integracji procesów biznesowych.
  • CRM (Customer Relationship Management): Aplikacje CRM są wykorzystywane przez 28,5% polskich firm, co jest nieco powyżej średniej UE wynoszącej 25,8%. Widać więc, że polskie firmy doceniają znaczenie zarządzania relacjami z klientami, co może pozytywnie wpływać na ich konkurencyjność.
  • BI (Business Intelligence): Zdecydowanie najsłabiej wypada Polska w zakresie wykorzystania narzędzi do analizy danych – tylko 10,5% firm korzysta z BI, podczas gdy średnia UE wynosi 15,3%. Ta luka wskazuje na potrzebę zwiększenia świadomości i inwestycji w technologie analityczne, które mogą znacznie poprawić efektywność i podejmowanie decyzji biznesowych.
Skutki niskiego wykorzystania technologii BI

Niska adopcja narzędzi BI w polskich firmach może mieć poważne konsekwencje. W dobie gospodarki cyfrowej, zdolność do szybkiego przetwarzania i analizowania dużych ilości danych jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności. Firmy, które nie inwestują w technologie BI, mogą nie być w stanie skutecznie reagować na zmiany rynkowe, identyfikować nowych możliwości biznesowych, czy optymalizować swoje operacje.

Wyzwania i szanse

Istnieje kilka głównych wyzwań, które mogą tłumaczyć niski poziom cyfryzacji polskich firm:
  1. Brak świadomości: Wiele firm, zwłaszcza małych, może nie być świadomych korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych technologii biznesowych.
  2. Koszty wdrożenia: Wdrożenie systemów ERP, CRM czy BI wiąże się z znacznymi kosztami, co może być barierą, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw.
  3. Brak wykwalifikowanego personelu: Obsługa zaawansowanych systemów wymaga odpowiednich kompetencji, a deficyt wykwalifikowanych specjalistów IT może utrudniać implementację tych technologii.
Mimo tych wyzwań, istnieją również znaczące szanse:
  1. Dostępność funduszy unijnych: Firmy mogą korzystać z różnorodnych programów wsparcia i funduszy unijnych na cyfryzację.
  2. Szybki rozwój technologii chmurowych: Chmurowe rozwiązania ERP, CRM i BI mogą być bardziej dostępne kosztowo dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Rosnące znaczenie danych: Wraz z rosnącym znaczeniem danych w biznesie, inwestycje w technologie analityczne stają się coraz bardziej opłacalne.
Polskie firmy stoją przed znaczącym wyzwaniem w zakresie cyfryzacji i adopcji nowoczesnych technologii biznesowych. Chociaż niektóre sektory, zwłaszcza duże przedsiębiorstwa, radzą sobie relatywnie dobrze, to małe firmy wciąż pozostają w tyle. Aby poprawić swoją konkurencyjność na rynku europejskim i globalnym, polskie firmy muszą zwiększyć swoje inwestycje w systemy ERP, CRM i BI. Wsparcie rządowe oraz lepsze wykorzystanie funduszy unijnych mogą być kluczowymi czynnikami w przyspieszeniu tego procesu.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top