Technologia Digital Twins katalizatorem zrównoważonego rozwoju firm
Jak wynika z najnowszego raportu Capgemini „Digital Twins: Adding Intelligence to the Real World”, organizacje, które zdecydowały się na zastosowanie technologii cyfrowych bliźniaków, odnotowały poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie ok. 16 proc. względem wcześniejszych działań. Aż 60 proc. firm z głównych sektorów (motoryzacyjnego, handlowego, zdrowotnego czy łańcucha dostaw), opiera się na cyfrowych bliźniakach – to rozwiązanie jest katalizatorem zmian, poprawia wydajność operacyjną organizacji, a także wspiera realizację programów zrównoważonego rozwoju.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Dzięki możliwości symulowania świata fizycznego cyfrowe bliźniaki mogą pomóc w lepszym wykorzystaniu zasobów, zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, optymalizacji sieci dostaw i transportu, a także zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników.

Digital Twin, czyli cyfrowy bliźniak to wirtualna replika fizycznego systemu, który może modelować, stymulować, monitorować, analizować i stale optymalizować świat fizyczny. Produkt lub system może mieć co najmniej jednego cyfrowego bliźniaka, w zależności od etapu cyklu życia, który tego wymaga. Dzięki zdolności do odpowiadania na pytania, takie jak: „co jest najlepsze?”, „a co, jeśli…?” i „co dalej?”, cyfrowy bliźniak może nie tylko zapewnić wgląd w to, jak dynamiczne, rzeczywiste systemy działają obecnie i zaproponować, jak je ulepszyć, ale także przewidzieć, jak sprawdzą się w różnych potencjalnych scenariuszach.

Cyfrowy bliźniak zapewnia pełną widoczność danego systemu w czasie rzeczywistym. Zapewnia większą niezawodność systemów i sprzętu, ponieważ może identyfikować i przewidywać potencjalne błędy. To z kolei umożliwia zwiększenie wydajności systemu i skrócenie przestojów – co ostatecznie skutkuje poprawieniem tempa produkcji i obniżeniem kosztów – mówi Mariia Nalapko, Transformation Consultant, Global Process Owner Digital Twin w FPIA Consulting, Capgemini Polska – Wypełniając „fizyczno-cyfrową” lukę, cyfrowi bliźniacy pomagają organizacjom uwolnić potencjał, zapewniając synergię między danymi, technologiami i procesami biznesowymi – są zatem podstawą transformacji inteligentnego przemysłu. To stwarza wyjątkową okazję dla organizacji, które chcą przyspieszyć swoją podróż w kierunku inteligentnych systemów operacyjnych, jednocześnie zwiększając rentowność i umożliwiając zrównoważoną przyszłość – dodaje Mariia Nalapko


36 proc. więcej bliźniaków cyfrowych w ciągu najbliższych pięciu lat

Z nowego raportu wynika, że liczba wdrożeń bliźniaków cyfrowych ma wzrosnąć średnio o 36 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat. Wskazuje to na rosnący apetyt na tę technologię we wszystkich głównych branżach, m.in. w motoryzacji, lotnictwie, naukach przyrodniczych oraz branży energetycznej i usługach komunalnych.

Rozwój ten napędzany jest przez organizacje, które chcą przyspieszyć swoją transformację cyfrową i dodać inteligentne rozwiązania do łańcucha wartości. Badane organizacje wskazały, że korzyści w postaci oszczędności (79 proc.) i postępu technologicznego (77 proc.) są kluczowymi czynnikami napędzającymi ich inwestycje w cyfrowe bliźniaki.

Ponad jedna trzecia (34 proc.) ankietowanych organizacji poinformowała, że wdrożyła już cyfrowe bliźniaki na dużą skalę, aby zrozumieć i przewidzieć zużycie energii i emisje. Produkty konsumenckie oraz branża energetyczna i użyteczności publicznej wiodą prym w tym przypadku użycia, przy czym odpowiednio 52 proc. i 50 proc. wykorzystuje wirtualne repliki, aby zapewnić zrównoważony charakter swoich działań. Łącznie ci, którzy już rozpoczęli wdrażanie technologii bliźniaków cyfrowych, osiągają średnią poprawę o 16 proc. w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Technologia Digital Twins ma kluczowe znaczenie dla poprawy wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, co odzwierciedla wzrostowy trend wśród firm, które chcą spełnić swoje obietnice dotyczące zarządzania środowiskowego (ESG). Dzięki ustanowieniu podejścia zamkniętego, opartego na wartościach niematerialnych, takich jak dane i współpraca, cyfrowe bliźniaki zapewniają wyjątkową okazję do zwiększenia rentowności przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów w całym łańcuchu wartości.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top