humansoft nowe logoRaportowanie i analiza danych z systemów SAP oraz ich integracja z danymi pochodzącymi z innych źródeł może stanowić dla użytkowników biznesowych oraz specjalistów IT poważne wyzwanie. Niestety większość dostępnych na rynku narzędzi stworzonych do scentralizowanego raportowania jest zbyt mało elastycznych i nie odpowiadają one wielu potrzebom analitycznym.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Użytkownicy biznesowi przede wszystkim potrzebują łatwych w użyciu narzędzi do nieograniczonej eksploracji danych, a także zadawania własnych pytań i uzyskiwania szybkich odpowiedzi. Bardzo istotną kwestią jest również automatyzacja eksportu danych SAP i możliwość połączenia ich z danymi pochodzącymi z systemów innych producentów bez obniżenia przy tym wydajności pracy całego środowiska.

Qlik wyszedł naprzeciw tym wyzwaniom tworząc dedykowany, certyfikowany przez SAP konektor do natywnego pobierania danych z systemów SAP. Dzięki Qlik użytkownicy otrzymali narzędzie dające im lepszy wgląd w procesy biznesowe i krytyczne dane, tym samym nareszcie mogą bardziej efektywnie wykorzystać bogactwo wszelkich informacji ukrytych w danych systemów SAP.

Qlik Sense jest rozwiązaniem Business Intelligence pozwalającym na dynamiczną i elastyczną analizę nieograniczonych, odświeżanych na bieżąco zbiorów danych. Dzięki bardzo wydajnej opatentowanej asocjacyjnej bazie danych i technologii in-memory w dashboardach Qlik Sense użytkownicy przeglądają dane w czasie rzeczywistym i zawsze pracują na całym zbiorze danych. Wystarczy, że zaznaczą interesujące ich obszary, a wartości na wykresach i w tabelach zostaną automatycznie przeliczone dając odpowiedź na wybraną selekcję najczęściej w czasie krótszym niż sekundę. Qlik Sense pozwala również na interaktywną, zdalną pracę z danymi przy użyciu dowolnych urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. Średni czas wdrożenia modeli analitycznych i dashboardów Qlik Sense trwa od kilku dni do kilku tygodni, a pierwsze prototypy aplikacji powstają już w kilka godzin.

Sposób działania Qlik SAP konektor

Qlik SAP Connector zapewnia moc i prostotę działania bez nadmiernych kosztów i złożoności obsługi, jak to jest w przypadku tradycyjnych narzędzi:
  • Certyfikowany interfejs gwarantuje bezpieczeństwo dostępu do danych
  • W powiązaniu z unikalną, opatentowaną technologią asocjacyjnej bazy Qlik in-memory gwarantuje szybkie wdrożenia
  • Pozwala na elastyczne łącznie wielu różnych źródeł danych tj.: systemy SAP ERP, SAP BW, SAP S/4 HANA, SAP BW/4 HANA, dowolne bazy danych, pliki Excel i inne.,
  • Zwiększa produktywność dzięki ponownemu użyciu komponentów SAP dla wielu instancji systemów SAP.
  • Stanowi wartość dodaną dla inwestycji SAP
Dzięki oferowanym przez Qlik SAP Connector różnym metodom integracji z SAP: SAP Reports, SAP Queries, SAP Extractors, BEx Queries, DSO/ODS Objects, DataStore Object (Advance) (ADSO), CompositeProvider (HCPR), Open ODS View (FBPA), BAPI, SQL, 0LAP, Multi-providers, Infocubes, Relational tables, HANA views, CDS views każda firma pracująca na systemach SAP może wybrać najlepszy konektor do zastosowania w określonym środowisku i dla konkretnych wymagań.

Qlik SAP Connector działa przy użyciu zdalnie wywołanej funkcji pracującej w trybie tylko do odczytu. Qlik zapewnia łączenie danych SAP z danymi pochodzącymi z innych źródeł w szybki, elastyczny i łatwy sposób. Użytkownicy uzyskują dostęp do nieograniczonych analiz zarówno na poziomie zagregowanym, jak i szczegółowym.

Źródło: www.humansoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top