Humansoft wraca na szybką ścieżkę rozwoju

W pierwszym kwartale 2010 r. Humansoft podpisał osiem nowych kontraktów na wdrożenie m.in. zintegrowanego systemu humansoft HermesSQL (ERP) oraz rozwiązania QlikView (Business Intelligence in-memory) w sektorze finansowym, branży budowlanej, wydawniczej i metalowo-maszynowej. W analogicznym okresie minionego roku liczba rozpoczętych projektów była o połowę mniejsza.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Choć jeszcze za wcześnie mówić o powrocie do sytuacji sprzed wybuchu globalnego kryzysu, nieznaczny wzrost popytu na usługi i systemy informatyczne Humansoft odzwierciedla nie tylko poprawiającą się sytuację na rynku IT, ale też zmianę podejścia polskich firm do nowych technologii.
Wielu menedżerów przyznaje, że kryzys obszedł się z naszą gospodarką relatywnie łagodnie. Jednym z czynników, który zamortyzował zewnętrzne wstrząsy, było osłabienie się polskiej złotówki i niższe koszty pracy. Ale ten stan będzie się zmieniać. Coraz więcej firm w Polsce jest tego świadomych i wie, że przewaga konkurencyjna także zależy od większej wydajności pracy, a tym samym od inwestycji w innowacyjne rozwiązania – wyjaśnia Tomasz Fidos, prezes Humansoft.
Jeszcze pięć-siedem lat temu tego typu podejście do systemów informatycznych wcale nie było powszechne.
Głównymi użytkownikami były korporacje, działające zwykle w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym. Z kolei sektor małych i średnich przedsiębiorstw często postrzegał rozwiązania informatyczne jako luksusowe dobro. Dziś jest inaczej. Coraz więcej firm zatrudniających do 250 pracowników traktuje systemy informatyczne, jako narzędzia pracy, które umożliwiają usprawnienie wielu procesów biznesowych i skuteczniejszą walkę z konkurencją – dodaje Tomasz Fidos.
Zmiana postrzegania innowacyjnych rozwiązań jest jednak efektem nie tylko wzrostu świadomości przedsiębiorców i rosnącej konkurencji ze strony np. rumuńskich czy bułgarskich firm, ale też pojawienia się nowych możliwości finansowania inwestycji w IT. Zarówno firmy, jak i jednostki samorządowe najchętniej korzystają z unijnych refundacji (Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”).
Tylko w marcu przystąpiliśmy do dwóch przetargów ogłoszonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu. Obie placówki będą mogły finansować wdrożenie systemu informatycznego dzięki specjalnym grantom z UE – mówi Edyta Pacholec project manager w Humansoft
Alternatywą dla unijnych dotacji szybko staje się leasing oprogramowania. Co prawda nie można go zaliczyć do klasycznego leasingu (przy zawieraniu umowy należy określić warunki korzystania nie tyle z oprogramowania, co z licencji do niego), ale pozostałe elementy umowy nie różnią się od standardowych regulacji. Leasingobiorca musi przedstawić m.in. sprawozdania finansowe za ub.r. i ostatnie trzy miesiące oraz wpłacić 15-45 proc. wartości przedmiotu leasingu. Okres leasingu trwa od roku do trzech 3 lat. Po upływie tego okresu leasingobiorca wykupuje oprogramowanie.
W porównaniu z ofertą rynkową sprzed siedmiu-ośmiu lat polski sektor IT wykonał duży krok naprzód. Rozwiązania informatyczne są tańsze i wydajniejsze. Jednocześnie klienci mogą korzystać z finansowego wsparcia, którego wcześniej nie było. Dzięki temu dynamika popytu na usługi i systemy informatyczne powinna odbudować się szybciej niż w latach 2003-2004. Nasze osiem nowych kontraktów w pierwszym kwartale potwierdza ten trend – dodaje Tomasz Fidoss.
Źródło: www.humansoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top