Firmy nie nadążają za tempem zmian technologicznych

Capgemini, jeden z wiodących dostawców usług informatycznych, konsultingowych i outsourcingowych, oraz firma Sogeti, jej lokalna spółka zależna oferująca usługi specjalistyczne, opublikowały dzisiaj Światowy Raport Jakości 2015.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Doroczny Światowy Raport Jakości, publikowany wspólnie z HP, bada stan jakości aplikacji oraz praktyki testowania w różnych branżach i obszarach geograficznych. Jak wynika z raportu, organizacje przywiązują coraz większą wagę do testowania i zapewniania jakości. Jest to rezultat tempa cyfrowej transformacji, powodującego wzrost liczby nowych aplikacji, które mają ogromny wpływ na prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Szybkość transformacji w firmach została uznana za oczywistą przeszkodę, przy czym 55% firm za największe wyzwanie uznała „zbyt szybkie zmiany funkcjonalności aplikacji”.

Raport stwierdza, że dążąc do zapanowania nad napływem nowych aplikacji, spółki zwiększyły swoje budżety przeznaczone na testowanie i zapewnienie jakości o 9% r/r. Prawie połowa (49%) tego budżetu przeznaczona jest na prace serwisowe, skupione na zapewnieniu, aby aplikacje nadawały się do zastosowania w biznesie. Kwota zaplanowana w budżecie na nowe prace transformacyjne spadła o 1%, gdyż spółki zaczynają ograniczać wydatki związane z ciągłą transformacją aplikacji.

Bezproblemowe doświadczenie klienta jest najważniejszą przesłanką prowadzenia testów jakości

Tegoroczny Światowy Raport Jakości pokazuje, że firmy nadal inwestują w zapewnienie integralności swoich systemów, przy czym 4 na 5 firm (81%) wskazywało bezpieczeństwo, jako główny cel testów. Zwiększoną świadomość bezpieczeństwa dyktuje cyfrowa transformacja, a przeprowadzanie testów bezpieczeństwa stało się sprawą o żywotnym znaczeniu dla zapewnienia działalności wielu firm. Jednakże, rola doświadczeń klientów jest teraz prawie tak samo istotna dla organizacji – 79% wskazało ją jako kluczowy czynnik dla podjęcia decyzji o teście jakości. Oznacza to wyraźną zmianę nastawienia organizacji, które zdały sobie sprawę z rosnącego znaczenia zapewnienia klientom gładkich, bezproblemowych doświadczeń zawsze, gdy będą mieli styczność z jej produktami. Potwierdzając powrót nastawienia na inwestycje w informatykę, Govind Muthukrishnan, Senior Vice President and Testing Global Service Line Leader zauważa:
Tegoroczny Światowy Raport Jakości pokazuje, że żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, w którym doświadczenie klienta i elastyczność są równie ważne, co dotrzymywanie kroku transformacji cyfrowej, z zastosowaniem technologii Agile QA i DevOps. Dziś widzimy, że organizacje mocno inwestują w Środowiska Testowe i Dane Testowe – tj. Ekosystemy Testowe – oraz skupiają się na całościowym zautomatyzowaniu nie tylko samego procesu przeprowadzania testów, lecz także Ekosystemów Testowych. Niemniej jednak muszą one wyjść poza automatyzowanie procesów Testowania i Ekosystemów Testowych i dążyć w kierunku zintegrowanego i inteligentnego Cyklu Życia Jakości, który odpowiada za synergię w zakresie zapewnienia ciągłości prowadzenia biznesu.
Krótsze cykle życia wymagają większej sprawności

Tegoroczny raport ujawnił także, iż wraz ze wzrostem wydatków na przeprowadzanie testów i zapewnienie jakości, większa część tego budżetu przeznaczana jest obecnie na DevOps i Agile, przy czym ponad połowa respondentów stwierdziła (59%), że w co najmniej połowie projektów w ich organizacji stosowane są reguły związane z DevOps, a w 47% wykorzystuje się wirtualne środowiska testowe. Choć firmy próbują modernizować swoje praktyki i procedury przeprowadzania testów, muszą także borykać się z coraz krótszymi cyklami życia programów i aplikacji, co wywołuje zwiększony popyt na sprzęt komputerowy i infrastrukturę dla potrzeb wykonywania testów: wzrost z poziomu 5% do 38% od roku 2014. Jednakże mimo obniżki wydatków na nowe prace transformacyjne (spadek o 1%), prawie co trzecia (29%) firma ma zamiar stworzyć w ciągu najbliższych dwóch lat Testowe Centrum Doskonałości [ang. Testing Center of Excellence (TCoE)].

W celu sprostania popytowi na testy, tworzone są nowe stanowiska

Osiągnięcie dojrzałości w obszarze zapewnienia jakości sprawiło, iż funkcja ta stała się jedną z najistotniejszych części działalności operacyjnej. W miarę jak coraz większa liczba organizacji wprowadza zasady DevOps i Agile, powstaje wiele nowych ról, które mają na celu sprostanie rosnącemu znaczeniu i wielkości rynku. Pojawiają się stanowiska, które wcześniej nie istniały, takie jak Inżynierowie Testowania Tworzonych Aplikacji, a popyt na nie najprawdopodobniej wzrośnie wraz ze wzrostem znaczenia kwestii zapewniania jakości dla działalności firm.
Zakłócenia w technologii, takie jak Internet Rzeczy (IoT), Big Data oraz mobilność prowadzą do szybszych transformacji w biznesie niż kiedykolwiek przedtem. Spółki muszą szybko manewrować, aby utrzymywać się przed krzywą, konkurować i dostosować się do nowego stylu prowadzenia biznesu ¬– ocenia Raffi Margaliot, Senior Vice President & General Manager, Zarządzanie Dostarczaniem Aplikacji, HP Software. Tegoroczny Światowy Raport Jakości pokazuje, jak szybko liderzy w dziedzinie informatyki reagują na te mega trendy, które szybko zmieniają naszą branżę. Opracowanie przedstawia też działania, jakie podejmują, aby dotrzymać kroku wymaganiom swoich użytkowników, nie pogarszając przy tym jakości aplikacji i doświadczenia użytkownika.
Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top