Kultura korporacyjna główną przeszkodą na drodze do cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

Capgemini, globalny lider consultingu, outsourcingu i nowych technologii oraz Brian Solis ogłaszają publikację raportu The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap. Szeroko zakrojone badania potwierdzają, że 62% ankietowanych osób uważa kulturę korporacyjną za główną przeszkodę na drodze do pełnej cyfryzacji. W rezultacie kolejne firmy ryzykują utratą swojej pozycji w walce o w pełni cyfrowe środowisko. Dodatkowo, dane pokazują, że organizacje radzą sobie z tym wyzwaniem obecnie aż o 7% gorzej niż w 2011 roku, gdy Capgemini rozpoczęło swoje badania w tym zakresie.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Pracownicy nie wierzą, że w ich firmach obowiązuje kultura cyfrowa

Raport, który powstał na podstawie badania przeprowadzonego na ponad 1 700 ankietowanych w 340 organizacjach na terenie ośmiu krajów, odkrywa znaczącą przepaść pomiędzy kierownictwem a pracownikami w kwestii cyfrowej kultury organizacji. Podczas gdy 40% doświadczonej kadry na stanowiskach wykonawczych uważa, że firma potrzebuje kultury cyfryzacji, jedynie 27% reszty pracowników zgadza się z tym twierdzeniem.

Ankieta skłaniała grupę badanych do oceny swoich pracodawców, bazując na siedmiu głównych wskaźnikach: ich praktyk w dziedzinie współpracy, innowacji, otwartej kultury, nastawienia do cyfryzacji, sprawności oraz elastyczności, orientacji na klienta, a także kultury informacji. Spostrzeżenia zawarte w raporcie oraz przeprowadzone wcześniej wywiady pomogły zidentyfikować przyczyny powiększającej się przepaści, utożsamiając je m.in. z rolą seniorów, którzy nie potrafią klarownie przekazać swojej wizji organizacji, brakiem modelu roli cyfrowych oraz KPI przypisanych do celów związanych z transformacją.

Cyril Garcia, szef Digitas Serviced i członek Group Executive Comitee w Capgemini mówi:
Technologie cyfrowe mogą przynieść nam całkowicie nowe wartości, ale ich potencjał może zostać odblokowany tylko wtedy, gdy organizacje przyjmą odpowiednią politykę. Firmy muszą wykazać zaangażowanie i inspirować pracowników do zmiany w zakresie kultury cyfrowej. Żeby się rozwijać, organizacje muszą pracować nad zmianą podejścia kadry zarządzającej i reszty pracowników do tego zagadnienia. Biznesy, które uważają kulturę cyfryzacji za filar swojej polityki, będą budować pozytywne relacje z klientami, przyciągać większe talenty i ustawiać się na dogodnej pozycji w dzisiejszym cyfrowym świecie.
Kluczowe postulaty zapisane w raporcie pokazują, że na wielu płaszczyznach pomiędzy kadrą zarządzającą, a pracownikami istnieje głęboka przepaść:
  • Innowacje w dalszym ciągu nie są wdrażane w wielu organizacjach. Tylko 7% badanych organizacji wyraża przekonanie, że nowe pomysły mogą być szybko opracowane i wdrożone. Ta liczba odbija się echem w opinii pracowników, którzy jedynie w 37% potwierdzają istnienie ducha innowacji i zwyczaju podejmowania ryzyka w swoim środowisku (politykę tę akceptuje tymczasem aż 75% osób na stanowiskach wykonawczych). Organizacje muszą aktywnie zachęcać pracowników do działania i podejmowania ryzyka i tworzyć otoczenie zachęcające do eksperymentowania.
  • Istnieje znaczący spór w kwestii współpracy. Badania odkrywają lukę istniejącą pomiędzy koncepcją współpracy promowaną przez kadrę kierowniczą i pracowników. 85% osób na stanowiskach wykonawczych wierzy, że ich organizacje promują wewnętrzne praktyki dobrej współpracy, podczas gdy jedynie 41% reszty pracowników zgadza się z tym stwierdzeniem.
  • Dyrekcja wierzy, że ich wizja jest w pełni “cyfrowa”. Pracownicy uważają inaczej. Badania ujawniają znaczące różnice w postrzeganiu “cyfrowej wizji” przez kadrę kierowniczą i pracowników. Blisko 62% ankietowanych osób z kadry menadżerskiej firm twierdzi, że podąża ściśle zdefiniowaną ścieżką prowadzącą do pełnej cyfrowej transformacji, podczas gdy tylko 37% reszty pracowników jest w stanie się z tym w pełni zgodzić.

Raport podkreśla, że firmy zawodzą w kwestii wprowadzania swoich pracowników w proces przemiany kulturowej. Wdrażanie ludzi w ten proces jest absolutnie kluczowe w kontekście tworzenia kultury cyfrowej oraz transformacji cyfrowej firmy.

Ian Rogers, Chief Digital Officer w LVMH mówi: “Najważniejszym momentem w istnieniu organizacji jest ten, w którym cyfrowa transformacja przestaje być problemem technicznym, a staje się kulturową zmianą”.

Liderzy kultury cyfrowej oddalają się od siebie

Badania opisują jedną z grup należących do kultury cyfrowej (34% z ankietowanych organizacji) jako zwolenników szybko przyswajających zmiany, którzy odnieśli znaczący sukces we wdrażaniu jej w swoich kręgach. Liczba organizacji posiadających kulturę cyfrową w takich państwach, jak Wielka Brytania, Szwecja i Stany Zjednoczone jest szczególnie duża (odpowiednio: 63%, 60% i 56%), podczas gdy przemysł motoryzacyjny (43%), konsumencki (38%) i telekomunikacyjny (32%) posiadają największy odsetek takich firm w swoim sektorze.

Osoby szybko przyswajające kulturę cyfrową mają tendencję do prowadzenia rekrutacji w inny sposób niż ci, którym nie jest ona tak bliska, zwracając uwagę na kreatywność czy samodzielność kandydata. 83% osób z tej grupy zwraca uwagę na te cechy, w porównaniu z zaledwie 29% osób niepodążających z trendami cyfrowymi. Opis stanowiska i KPI także dostosowują częściej do ogólnych trendów związanych z cyfrową transformacją (75% w porównaniu do 17% w przypadku osób niezaznajomionych z kulturą cyfrową). Dostosowują także swoją strukturę kompensacyjną do ogólnych celów transformacji cyfrowej (odpowiednio 70% i 13%).

W jaki sposób stworzyć kulturę cyfrową?

Stworzenie kultury cyfrowej i osiągnięcie zmiany wymaga cierpliwości, uporu i nieustannej czujności. Nowy raport wyznacza kilka elementów niezbędnych dla zaadoptowania kultury cyfrowej. Są wśród nich: 
  • Rekrutowanie osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację i zachęcanie pracowników do wdrażania jej • Opracowanie nowych cyfrowych KPI skoncentrowanych na zachowaniach
  • Sprawienie, aby kultura cyfrowa stała się namacalna
  • Inwestycja w wartościowe umiejętności z zakresu cyfryzacji
  • Wyraźne zakomunikowanie zmiany i zachęcenie kadry kierowniczej do partycypacji
  • Używanie cyfrowych narzędzi współpracy do podniesienia przejrzystości idei
  • Zbudowanie przemyślanej strategii podejścia do zmiany kulturowej
Aby stać się konkurencyjnym w przyszłości, firmy muszą inwestować w cyfrową kulturę, która dotrze do każdego pracownika. Nasze badania pokazują, że kultura może być zarówno głównym inhibitorem, jak i katalizatorem dla procesów transformacyjnych. Wiele osób decyzyjnych uważa, że ich kultura jest już cyfrowa, chociaż gdyby zapytać pracowników firmy – stanowczo by zaprzeczyli. Przepaść podkreśla brak jednolitej wizji digitalizacji oraz strategii i planu działania, który powinien zostać stworzony na najwyższym szczeblu - mówi Brian Solis. Kultura cyfryzacji pokazuje, w jaki sposób biznes rozumie zachodzące zmiany technologiczne oraz instrumenty rynkowe. Pomaga to w efektywnym rozwoju wszystkich dużych graczy w tak szybko zmieniającym się biznesie.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top