5 najważniejszych trendów technologicznych na rok 2024
Generatywna sztuczna inteligencja odnosi się do modeli sztucznej inteligencji zaprojektowanych do tworzenia nowych treści w postaci tekstu pisanego, dźwięku, obrazów lub filmów. Osiągnęła wynik nieporównywalny z żadną inną dotychczas dostępną technologią – ostatni raport O'Reilly pokazuje, że korzysta z niej już 67% organizacji .


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Sztuczna inteligencja od kilku lat niezmiennie pojawia się w zestawieniach jako jeden z wiodących trendów technologicznych, tymczasem towarzyszy jej wiele innych ważnych innych zjawisk, które kształtują przyszłość IT. W tym przyszłość samej sztucznej inteligencji. Dlatego przyglądając się perspektywom rozwoju technologii w Polsce, warto przyjrzeć się też kwestiom zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa danych czy elastycznemu podejściu do infrastruktury IT.

1. Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego

76% firm ocenia wpływ GenAI jako znaczący lub wręcz przełomowy dla organizacji – tak wynika z ostatnich badań Dell Technologies, prowadzonych wśród decydentów IT z całej Europy . Choć może się wydawać, że AI jest właśnie u szczytu popularności, to raport O’Reilly wskazuje, że dla wielu firm to dopiero początek drogi z jej wykorzystaniem – 38% pracuje z nią krócej niż rok.

Zaawansowane algorytmy stawiają przed nami nowe wyzwania, także sprzętowe. Według Equinix Global Tech Trends Survey , 42% liderów IT nie miało pewności co do tego, czy infrastruktura ich organizacji jest w stanie nadążyć za rosnącym wykorzystaniem AI. Trenowanie modeli i tworzenie złożonych aplikacji na ich podstawie staje się coraz łatwiejsze, powstają też modele open-source, wymagające znacznie mniej zasobów, niemniej firmom zależy na bezpieczeństwie danych i kontroli nad modelem, co będzie przekładać się na oczekiwania wobec dostawców infrastruktury.

Mimo ogromnego potencjału, inicjatywy AI są hamowane przez obawy związane z bezpieczeństwem, złożonością projektów czy też ryzykami – wycieku danych, prawnymi czy w zakresie compliance. Chęć wykorzystania nowych, dających ogromne korzyści technologii, w połączeniu z obawami o zabezpieczenie danych, będzie wywierać presję na firmy z branży IT, by podnosiły standardy swoich rozwiązań.

W Equinix rozumiemy, że solidna, bezpieczna i skalowalna infrastruktura jest podstawą wdrażania sztucznej inteligencji. Również współpraca między środowiskiem akademickim, przemysłem i decydentami jest niezbędna do wspierania i budowania efektywnej infrastruktury cyfrowej. Polska ma bogatą pulę utalentowanych zespołów oraz liderów w dziedzinie nauki i technologii, a wspieranie ich odegra znaczącą rolę w naszym rozwoju – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.


2. Zrównoważony rozwój i technologie ekologiczne

Do wytrenowania ChatGPT potrzebnych było 1,287 gigawatogodzin mocy – mniej więcej tyle, ile 120 amerykańskich gospodarstw domowych zużywa w ciągu roku . W nadchodzącym roku firmy z jednej strony będą chciały wdrażać własne modele, by utrzymać konkurencyjność, ale z drugiej – zmniejszać wpływ na środowisko. Zgodnie z Equinix Global Tech Trends Survey 2023, aż 67% przedstawicieli branży IT w Polsce uważa, że ten drugi punkt powinien być kluczowy dla ich strategii biznesowych.

Mimo to, dla ponad połowy ankietowanych (51%) wyzwaniem jest sprostanie wymaganiom związanym ze zmieniającymi się regulacjami i oczekiwaniami klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Equinix wychodzi temu naprzeciw i stawia na nowoczesną, wydajną infrastrukturę.

Optymalizacja zużycia energii poprzez współpracę z Equinix, może przełożyć się na znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko. Zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 r. Ogłosiliśmy też rozszerzenie programu pilotażowego w tym obszarze – zmniejszamy wpływ na emisję dwutlenku węgla o 9%. Kluczową rolę w oszczędności energetycznej odgrywają wskaźnik PUE – w Equinix wynosi on zaledwie 1.3m. Istotna jest również nowoczesna infrastruktura, zajmująca 30% powierzchni w stosunku do starej. Jeśli więc biznes z własnym data center w liczbie 30 szaf i PUE 2,8 przeniesie się do Equinixa i na nowym sprzęcie zajmie 10 szaf, to oszczędności energetyczne wyniosą ponad 80% – dodaje Sylwia Pyśkiewicz.


3. Everything as a Service (“XaaS”)

Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wiąże się nie tylko z trendem zwiększania wydajności energetycznej, ale też z większą elastycznością w zakresie doboru infrastruktury – tym jest właśnie „Everything as a Service”, czyli przechodzenie od posiadania infrastruktury IT na rzecz nabywania jej w ramach subskrypcji.

Dzięki współpracy z wyspecjalizowanym dostawcą usług firmy będą mogły korzystać z nowocześniejszych rozwiązań. Własna infrastruktura może się okazać ciężarem. Dział IT może stanąć przed dylematami związanymi z wdrażaniem nowych rozwiązań. Pierwszym byłoby korzystanie z rozwiązania przestarzałego przez dłuższy czas tak, by inwestycja się zwróciła. Drugie rozwiązanie to instalacja nowego sprzętu zanim się to wydarzy. To trudny wybór, tymczasem korzystanie z infrastruktury w ramach usługi pozwoli być na czasie zawsze, a przy tym zaoszczędzić.

Badanie Equinix 2023 Global Tech Trends Survey wykazało, że do przyjęcia nowej technologii decydentów IT zniechęcają zwiększone koszty operacyjne (46%) i długi czas potrzebny na wdrożenie (37%). To pokazuje, że organizacjom trudno nadążyć za przyspieszonym tempem innowacji, które będziemy obserwować w nadchodzących latach. Przejście na infrastrukturę cyfrową opartą na subskrypcji może sprawić, że wiele z tych obaw odejdzie w przeszłość.

4. Cyberbezpieczeństwo

Liczba cyberataków wzrasta, według raportu Acronis Mid-Year Cyberthreats Report 2023, liczba ataków e-mailowych zaobserwowanych w 2023 roku wzrosła aż o 464% w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku . Bezpieczeństwo danych staje się zatem coraz większym wyzwaniem dla firm i instytucji publicznych. Tu również AI odgrywa niebagatelną rolę. Z jednej strony, zaawansowane algorytmy poprawiają działanie narzędzi wspierających cyberbezpieczeństwo, szybciej wykrywając ataki. Z drugiej – ogólnodostępna, generatywna AI, ułatwia przestępcom posługiwanie się socjotechnikami podczas ataków.

W Polsce, jak i innych krajach UE, do wzrostu znaczenia zabezpieczeń cyfrowych przyczyni się też ustawodawca, do 24 października 2024 będzie czas na wdrożenie dyrektywy unijnej NIS2. Wiele firm będzie musiało dokonać dokładnego audytu bezpieczeństwa i sprawdzić, na ile są przygotowane na nowe otoczenie prawne. Z pewnością zwiększy to zapotrzebowanie na profesjonalne usługi IT, w tym bezpieczne i nowoczesne centra danych.

Według raportu KPMG , głównymi barierami utrudniającymi firmom zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń cyfrowych są niewystarczające budżety (57%) i brak wykwalifikowanych pracowników (47%). Te elementy trudno będzie zmienić w ciągu kilku miesięcy, więc można się spodziewać wzrostu zainteresowania usługami, które pomagają zoptymalizować koszty i zapewniają outsourcing części zadań związanych z obsługą systemu.

5. Wzrost znaczenia danych

Nawet najlepsze modele AI nie działają w próżni. Dane stają się najcenniejszym zasobem cyfrowych organizacji – to dzięki nim możemy uzyskiwać nowe informacje, wyciągać nowe wnioski. Wraz z rosnącą presją na wzmacnianie cyfrowej odporności zyskują na znaczeniu rozwiązania do przechowywania i przetwarzania danych, które zabezpieczą je przed wyciekiem czy kradzieżą, a jednocześnie będą w sposób wydajny udostępniać je odpowiednim aplikacjom. Co ciekawe, w kwestiach związanych z ryzykiem wdrażania modeli generatywnej AI, jakość danych ma niezwykłe znaczenie. W raporcie O'Reilly sprawdzono, w jaki sposób firmy pracujące nad zastosowaniami sztucznej inteligencji testują własne modele i na pierwszym miejscu wśród testowanych elementów były nieoczekiwane wyniki (49%), tuż obok luki w zabezpieczeniach (48%), bezpieczeństwo i niezawodność (46%), rzetelność i etyka (46%) i prywatność (46%) .

Rynek centrów danych rośnie, a jego szacunkowa wartość w Polsce to 2 miliardy złotych. W 2025 roku przewidywana wartość wyniesie ponad 4,2 miliarda zł. Klienci oczekują więc od dostawców najlepszych możliwych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo, niezawodność, optymalizację kosztów i pełną kontrolę oraz dostępność w skali globalnej. Odpowiadając na te potrzeby, w Equinix nieustannie rozwijamy nasze usługi, zwiększając dostępną przestrzeń oraz zapewniając naszym klientom innowacyjne rozwiązania – dodaje Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.


Wszystko wskazuje więc na to, że wraz z rozwojem nowych technologii nadal będzie rosło – już dziś ogromne – znaczenie danych, ale też tego, gdzie i w jaki sposób je przechowujemy.

Źródło: Equinix

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top