ORACLEFirma Oracle zaprezentowała rozwiązanie Oracle Cloud Observability and Management Platform, łączące w sobie kompleksowy zakres usług w dziedzinie zarządzania, diagnostyki i analizy danych, które pomagają klientom wyeliminować złożoność, ryzyko i koszty związane z fragmentarycznym podejściem do zarządzania środowiskami wielochmurowymi i lokalnymi. Platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform jest dostępna w ramach infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure i stanowi najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego typu w branży, składające się z szeregu usług zapewniających jednolity widok całego stosu oprogramowania.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Umożliwia łatwą diagnostykę technologii tradycyjnych oraz cloud native wdrożonych w chmurze lub infrastrukturze lokalnej. Dzięki wbudowanym funkcjom automatycznego uczenia samodzielnie wykrywa anomalie i pozwala szybko rozwiązywać problemy w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W platformie zastosowano otwarte podejście oparte na standardach, które nie faworyzuje żadnego dostawcy, co zapewnia zgodność (już w wersji standardowej) z rozwiązaniami Slack, Grafana, Twilio, PagerDuty i innych producentów. Z rozwiązania korzystają już klienci tacy jak Integra LifeSciences, Lone Star College, Kingold i Green, a partnerzy wdrożeniowi to m.in. Wipro, Capgemini i Mythics.

Środowiska informatyczne klientów szybko ewoluowały, ale dotychczasowe rozwiązania do ich monitorowania i zarządzania nimi nie nadążają za coraz większą złożonością środowisk wielochmurowych i lokalnych. Według szacunków firmy Gartner ponad jedna trzecia przedsiębiorstw korzysta z 30 lub więcej narzędzi do monitorowania . Zarządzanie infrastrukturą oraz coraz większą liczbą nowych technologii takich jak Kubernetes, kontenery, konwergentne bazy danych i mikrousługi jest dla przedsiębiorstw coraz bardziej kosztowne i skomplikowane. Oracle Cloud Observability and Management Platform stanowi alternatywę dla odizolowanych i fragmentarycznych narzędzi, zapewniając klientom kompleksowe i połączone rozwiązanie składające się z powiązanych ze sobą usług. Obejmują one niedawno wprowadzone usługi Logging, Logging Analytics, Database Management, Application Performance Monitoring, Operations Insights i Service Connector Hub, jak również dotychczasowe usługi takie jak Monitoring, Notifications, Events, Functions, Streaming i OS Management. Klienci korzystający z infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure oraz dedykowanego regionu Oracle Dedicated Region Cloud@Customer będą mieć natychmiastowy dostęp do nowej oferty.

Oracle ma szerokie doświadczenie w obsłudze największej na świecie oferty rozwiązań SaaS i środowisk aplikacji biznesowych. Zarządzamy również największymi i najbardziej newralgicznymi zestawami danych dla naszych klientów oraz w przeciwieństwie do innych dostawców chmury tworzymy i obsługujemy infrastrukturę lokalną” — powiedział Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Cloud Infrastructure. „Wykorzystujemy kilkadziesiąt lat naszych doświadczeń z Oracle Cloud Infrastructure, aby zapewnić kompleksową widoczność wszystkich warstw stosu rozwiązań informatycznych. Niezależnie od tego, czy aplikacje klientów są wdrożone w chmurze Oracle Cloud, dedykowanym regionie Dedicated Region Cloud@Customer, infrastrukturze lokalnej czy w innych chmurach publicznych, nasze rozwiązanie eliminuje złożoność oraz obniża ryzyko i koszty związane z korzystaniem z dużej liczby narzędzi, sprawiając, że cały proces zarządzania jest wysoce intuicyjny i ekonomiczny.


Ta zintegrowana platforma łączy w sobie wszystkie monitorowane dane, przeprowadza ich całościową analizę oraz stosuje algorytmy automatycznego uczenia zoptymalizowane pod kątem operacyjnym, które wykrywają nieprawidłowości w działaniu systemu, szybko izolują problemy z wydajnością i eliminują ich przyczyny oraz zapobiegają awariom dzięki dokładnemu prognozowaniu problemów. Informacje te są prezentowane w formie gotowych lub opracowanych przez klienta konsoli zapewniających pełną widoczność wszystkich aplikacji, baz danych, infrastruktury i środowisk chmurowych. Rozwiązanie umożliwia instrumentację wszystkich zasobów Oracle Cloud Infrastructure za pomocą jednego kliknięcia, jak również widoczność wszystkich technologii wdrożonych w chmurze Oracle Cloud, chmurach innych producentów i systemach lokalnych.

Nowa platforma pozwala klientom maksymalnie zwiększyć wydajność i dostępność swoich newralgicznych aplikacji dzięki zapewnieniu pełnej widoczności całego środowiska aplikacji oraz wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych do szybkiego identyfikowania źródłowych przyczyn problemów z aplikacjami oraz podejmowania działań w celu ich rozwiązania.

Firma Oracle dostarczyła nam zintegrowaną platformę zapewniającą wgląd w nasze aplikacje, wyniki śledzenia i logi” — powiedział Peter Gawroniak, starszy dyrektor ds. globalnej infrastruktury w firmie Integra LifeSciences. „W porównaniu z naszym poprzednim dostawcą chmury czas przeznaczany na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów skrócił się aż pięciokrotnie.


Platforma Oracle Cloud Observability and Management Platform umożliwia partnerom dodawanie niestandardowych elementów, parserów logów i konsol, aby mogli zapewnić klientom większy sukces ich projektów chmurowych. Platformę dodają do swoich rozwiązań również integratorzy systemów, tacy jak Wipro, Capgemini i Mythics, co zwiększa wartość infrastruktury dla ich klientów.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top