MySQL Cluster 7.4 już w sprzedaży

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek bazy danych MySQL Cluster 7.4. Nowa wersja oferuje większą wydajność, wysoką dostępność i zaawansowane narzędzia do zarządzania, które pozwalają obsługiwać bardzo wymagające usługi telekomunikacyjne, internetowe i mobilne oraz usługi przetwarzania w chmurze.


 
MySQL Cluster to zgodna ze standardem ACID transakcyjna baza danych o otwartym dostępie do kodu źródłowego. Rozwiązanie umożliwia przetwarzanie w pamięci w czasie rzeczywistym i oferuje dostępność na poziomie 99,999%. Jest stosowane do obsługi bazy danych abonentów dużych operatorów telekomunikacyjnych i do wykrywania oszustw w ramach transakcji finansowych.

Najnowsza wersja 7.4 była poprzedzona udostępnieniem kilku przedpremierowych wersji tego oprogramowania, dzięki czemu użytkownicy mieli możliwość wstępnego zapoznania się z jego funkcjami, ich przetestowania oraz podzielenia się opiniami na ich temat jeszcze w trakcie opracowywania.

W nowej wersji wprowadzono m.in. następujące udoskonalenia:

Większa wydajność przetwarzania w pamięci i skalowalność. Jak wynika z testu wzorcowego SysBench, MySQL Cluster 7.4 oferuje niemal 50-procentowy wzrost wydajności w porównaniu z wersją 7.3 w przypadku obciążeń wymagających jedynie odczytu danych i prawie 40-procentową poprawę obsługi operacji odczytu/zapisu. Ten wydajny system jest dostępny za pośrednictwem interfejsu API SQL lub dowolnego interfejsu API typu NoSQL obsługiwanego bezpośrednio przez oprogramowanie MySQL Cluster, np. Java, C++, HTTP, Memcached i JavaScript/Node.js. Rozwiązanie MySQL Cluster 7.4 ustanowiło też nowy rekord wynoszący 200 mln odczytów NoSQL na sekundę przy użyciu 32 węzłów danych i niemal 2,5 mln instrukcji SQL na sekundę przy użyciu 16 węzłów danych.

Wyższa wydajność obciążeń analitycznych. Użytkownicy mogą teraz sprawnie uruchamiać obciążenia aplikacji obejmujące złożone analizy i wyszukiwania ad-hoc w bazie danych MySQL Cluster za pomocą tych samych tabel zoptymalizowanych pod kątem pamięci, które zapewniają niskie opóźnienia poniżej milisekundy i bardzo wysokie poziomy współbieżności do obsługi obciążeń OLTP. Te trwałe tabele zapisywane w pamięci operacyjnej można wykorzystywać w połączeniu z tabelami zapisywanymi na dyskach.

Nowe funkcje redundancji lokalizacyjnej, pozwalające uzyskać wysoką dostępność centrów przetwarzania danych. Najnowsza wersja pozwala wycofać wszelkie kolidujące ze sobą transakcje, zapewniając pełną replikację w konfiguracji aktywny-aktywny z aktualizacją z dowolnego miejsca między odległymi od siebie klastrami. Aplikacje mogą wysyłać odczyty i zapisy do dowolnego ośrodka bez ograniczania spójności.

Źródło: ORACLE POLSKA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top