Od stycznia 2017 większość przedsiębiorstw w Polsce zobligowana jest do dostarczenia Urzędowi Skarbowemu ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak wygenerować plik JPK w systemie SAP Business One?


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Głównym celem wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów pliku JPK jest zwiększenie efektywności w ściągalności podatków od podmiotów gospodarczych. Jednolity Plik Kontrolny to ustrukturyzowany plik generowany przez systemy informatyczne w ściśle określonym formacie elektronicznym, zawierający zbiór danych z ksiąg podatkowych, które podatnik zobowiązany jest okresowo i na żądanie przekazywać organom podatkowym.

Plik JPK ma usprawnić działania kontrolne w przedsiębiorstwach, zapewniając organom podatkowym prostszy i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a także pozwalając na automatyzację ich analizy. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie już konieczna.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa finansów przepisy dotyczące JPK obowiązują duże przedsiębiorstwa już od ponad pół roku (od 1 lipca 2016 roku). W styczniu do grona firm podlegających temu obowiązkowi dołączyły średnie i małe firmy. Mikroprzedsiębiorstwa będą musiały generować zestawienie JPK od 1 stycznia 2018 roku.

Wyzwanie dla rynku IT

Konieczność dostosowania do nowych przepisów stanowi wyzwanie nie tylko dla działów finansowych, ale również dla producentów oprogramowania, którzy zobowiązani są do przygotowania systemów informatycznych w sposób umożliwiający przesyłanie plików JPK, zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Finansów. Nie każdy system jest w stanie obsłużyć nową funkcjonalność, lub często wymaga to dużych dodatkowych nakładów finansowych na modernizację lub rozbudowę ich podstawowych funkcjonalności.

Producent oprogramowania ERP SAP Business One przygotował odpowiednie rozwiązanie mające pomóc przedsiębiorstwom dostosować się do nowych przepisów. Proponowane rozwiązanie dostępne jest bezpłatnie w ramach opieki maintenance w wersjach 9.1 oraz 9.2 systemu SAP Business One.

Generowanie pliku JPK

W wersjach SAP Business One 9.1 i nowszych, po właściwie przeprowadzonej implementacji, plik JPK_VAT generowany jest przy pomocy prostego w obsłudze kreatora, który prowadzi użytkownika w kilku krokach przez cały proces.

W etapie pierwszym należy określić przedział czasowy, dla którego chcemy wygenerować zestawienie. W tym miejscu możemy zrobić podgląd raportu zawierającego wszystkie transakcje, a także go wydrukować.

W drugim etapie następuje wybór ścieżki docelowej dla wygenerowanego pliku JPK_VAT, czyli wskazujemy gdzie ma być on zapisany.

Trzeci etap to podsumowanie wyników: system poinformuje użytkownika o powodzeniu bądź niepowodzeniu operacji i umożliwi sprawdzenie ewentualnych błędów. Następnym krokiem, po wygenerowaniu pliku JPK, jest jego elektroniczna wysyłka do Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów udostępnia odpowiednią aplikację umożliwiającą zaimportowanie danych z właściwego pliku .xml.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top