Kierunek Gen AI: nowe perspektywy dla firm telekomunikacyjnych
Generatywna sztuczna inteligencja szturmem podbija świat, przynosząc za sobą dynamiczny rozwój technologiczny i ekonomiczny. Przewiduje się, że do końca bieżącego roku światowy rynek Gen AI osiągnie wartość 67,18 mld USD, a do 2032 r. wartość ta wzrośnie do 967,65 mld USD, z imponującą złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 39,6%.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Wzrost popularności Gen AI nie byłby możliwy bez zaawansowanych modeli językowych, takich jak Large Language Models (LLM). Dla firm telekomunikacyjnych, które dysponują rozbudowaną infrastrukturą sieciową umożliwiającą efektywne zarządzanie tymi zaawansowanymi modelami, taki obrót spraw stwarza nowe możliwości. Korzystając z wysokiej przepustowości i minimalnych opóźnień, mogą one sprawnie zarządzać zasobami potrzebnymi do obsługi zaawansowanych LLM, które są kluczowe dla aplikacji wymagających błyskawicznych odpowiedzi. Ponadto, doświadczenie firm telekomunikacyjnych w zarządzaniu infrastrukturą IT i świadczeniu usług chmurowych dla przedsiębiorstw umożliwia im oferowanie LLM jako usługi (LLM-as-a-Service), co otwiera nowe możliwości finansowe i zwiększa wartość dla klientów biznesowych.

Zwiększonego popytu na kompleksowe modele językowe można spodziewać się szczególnie ze strony przedsiębiorstw, start-upów, uniwersytetów i administracji publicznej, których nie stać zwykle na samodzielne zbudowanie niezbędnej infrastruktury obliczeniowej. Warto więc przyjrzeć się, jak firmy te mogą nie tylko reagować na te zmiany, ale również aktywnie kształtować przyszłość Gen AI, przekraczając dotychczasowe granice możliwości technologicznych.

Zarządzenie infrastrukturą i ryzykiem: kluczowe wyzwania dla Gen AI w telekomunikacji

Rola Gen AI jako integralnej części usług brzegowych firm telekomunikacyjnych, stanie się coraz bardziej istotna, ponieważ użytkownicy będą potrzebować niemal natychmiastowych odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Dla firm telekomunikacyjnych, które poszukują nowych źródeł przychodów, rozwijanie infrastruktury brzegowej do obsługi specjalistycznych systemów Gen AI prezentuje się jako obiecujący kierunek. Według szacunków Bloomberg Intelligence, wartość rynku infrastruktury jako usługi (infrastructure-as-a-service) Gen AI, wykorzystywanej do szkolenia LLM, może osiągnąć 247 mld USD do 2032 roku.

Jednakże firmy te muszą zachować ostrożność wobec wyzwań związanych z architekturami rozproszonymi, które mogą zwiększać potencjalną powierzchnię ataku. Solidne i skalowalne rozwiązania bezpieczeństwa są niezbędne do ochrony przed wyciekami danych i zapewnienia ochrony informacji umożliwiających identyfikację. W tym kontekście niezwykle ważne jest również zabezpieczenie aplikacji i interfejsów API przed technikami ruchu bocznego , które mogą umożliwić przejęcie kontroli nad połączonymi systemami. Aby pomóc w podniesieniu świadomości w tym zakresie, Fundacja Open Source na rzecz Bezpieczeństwa Aplikacji (OWASP) rozpoczęła niedawno projekt edukacyjny, który ma na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa podczas wdrażania i zarządzania LLM.

Firmy będą musiały także stawić czoła wyzwaniom, takim jak zarządzanie wirtualnymi społecznościami użytkowników AI, obciążenie procesorów graficznych i ogólny wpływ AI na infrastrukturę sieciową i środowisko, co podkreśla potrzebę nowych strategii na złagodzenie tych problemów. Obawy dotyczące praw autorskich, bezpieczeństwa, a także wpływu AI na środowisko sprawiają, że wiele osób szuka dalszego bezpieczeństwa i kontroli nad danymi. Firmy będą potrzebować nowych sposobów na złagodzenie przewidywanego obciążenia procesorów graficznych. Wszystkie te czynniki wpłyną na ogólny całkowity koszt posiadania infrastruktury AI.

Przyszłość sztucznej inteligencji w branży telekomunikacyjnej

Dzięki posiadaniu rozbudowanej infrastruktury krajowej oraz oferty biznesowej B2B, firmy telekomunikacyjne stanowią naturalny wybór jako dostawcy sztucznej inteligencji jako usługi (AI-as-a-service). Jednak rozwój Gen AI wymaga nowego podejścia do zarządzania infrastrukturą w wielu lokalizacjach, w tym licznych węzłach brzegowych. W odpowiedzi na te potrzeby, F5 oferuje innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają firmom telekomunikacyjnym skuteczne wdrażanie i zabezpieczanie zaawansowanych systemów Gen AI.

Firmy telekomunikacyjne mogą korzystać z usług F5, takich jak aplikacja internetowa F5 Distributed Cloud oraz ochrona API (WAAP) w chmurze, do zabezpieczenia rozwiązania w różnych lokalizacjach brzegowych. Technologia Kontroli Dostarczania Aplikacji (ADC) F5 umożliwia równoważenie obciążenia na platformie AI, a jej rozwiązania są elastyczne i mogą być wdrożone zarówno w chmurze publicznej, centrach danych wielu najemców, jak i w infrastrukturze wewnętrznej i brzegowej. F5 oferuje także skalowalne rozwiązania zabezpieczające API, co redukuje koszty świadczenia usług AI oraz zapewnia wgląd w przepływ danych, opóźnienia i czasów reakcji, kluczowe dla dostawców usług telekomunikacyjnych.

Jeżeli firmy telekomunikacyjne podejdą do wyzwań z odpowiednim przygotowaniem, wykorzystując skalowalne i solidne rozwiązania bezpieczeństwa, mają szansę stać się zaufanymi dostawcami usług LLM, dostosowanych do specyficznych wymagań poszczególnych branż i rynków krajowych. Te, które osiągną ten cel, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną, umacniając swoją pozycję na rynku w nadchodzących latach – podkreśla Bartłomiej Anszperger, Solution Engineering Manager F5 w Polsce.


Dzięki strategicznemu podejściu i innowacyjnym technologiom, firmy telekomunikacyjne mogą nie tylko odpowiadać na obecne potrzeby, ale również aktywnie kształtować przyszłość sztucznej inteligencji. W ten sposób nie tylko przyczynią się do postępu technologicznego, ale także będą wspierać rozwój gospodarczy i społeczny na skalę globalną.

Źródło: F5 Networks

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top