Moduł RCP – nową propozycją dla klientów Humansoft

W lipcu br. producent oprogramowania dla biznesu firma Humansoft Sp. z o.o. wypuściła na rynek nowy moduł RCP, który dostępny jest w ofercie systemu ERP humansoft HermesSQL oraz programu humansoft Corax przeznaczonego do obsługi mniejszych firm.
Moduł umożliwia automatyczną rejestrację wejść i wyjść pracowników oraz kontrolę czasu pracy. Ewidencja zdarzeń dokonywana jest na wyznaczonym stanowisku komputerowym wyposażonym m.in.: w czytnik kodu kreskowego. Podstawą identyfikacji pracownika jest identyfikator zwierający kod pracownika wydrukowany w postaci kodu kreskowego. Rejestracją mogą być objęci wszyscy pracownicy wprowadzeni do systemu, bez konieczności rejestracji umów o pracę.

Rejestracja czasu pracy odbywa się na tzw. panelach. Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości paneli, które mogą posiadać osobną konfigurację obejmującą min.:
  • kontrolę czy dany pracownik w danym dniu jest uprawiony do wejścia
  • definicję dopuszczalnych czasów spóźnień z możliwością doliczenia dodatkowego czasu
  • wskazanie, które grupy pracownicze mogą rejestrować zdarzenia
  • wskazanie pracowników uprawionych do autoryzacji wejść/wyjść personelu.

Moduł pozwala także na proste raportowanie zdarzeń RCP.


Źródło: www.humansoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top