loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

ERP w produkcji – oto jak enova365 ulepsza procesy zarządcze!
ENOVANiestabilność rynku i intensywna konkurencja podnoszą wymagania dotyczące efektywności produkcji. Z tego względu implementacja systemów ERP jest kluczowa dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych. Aby sprostać ich wymaganiom, moduł Produkcja w enova365 został rozbudowany o nowe funkcjonalności, które poprawiają zarządzanie produkcją. Niniejszy tekst przedstawi te nowości.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Jak systemy ERP poprawiają zarządzanie w produkcji?

Przywódcy w przemyśle produkcyjnym borykają się z wieloma wyzwaniami. Na rynku przodują te firmy, które efektywnie wykrywają i niwelują wąskie gardła procesów. W tych działaniach wsparcie zapewniają systemy ERP.

1. Obieg informacji i lepsza współpraca

Znane jest, że problemy w obiegu informacji spowalniają działania i powodują straty w wydajności. Ograniczony dostęp do danych utrudnia współdziałanie działów firmy oraz komunikację z dostawcami, partnerami i klientami. Systemy ERP dedykowane dla sektora produkcyjnego umożliwiają łatwy dostęp do informacji dla zespołów i partnerów. To ułatwia dzielenie się planami, ofertami, pomysłami i danymi, co sprzyja współpracy w czasie rzeczywistym nad wszystkimi aspektami działalności produkcyjnej.

2. Skuteczniejsza koordynacja procesów produkcyjnych

Zwiększa się presja na dostosowanie oferty do oczekiwań klientów i zwiększenie wydajności łańcucha dostaw. Każdy element łańcucha, od surowców po finalny produkt, wpływa na inne obszary operacyjne firmy. System ERP dla produkcji ułatwia koordynację między partnerami i działami dzięki centralizacji danych i informacji.

3. Dostosowanie do przepisów

Od kwestii cyberbezpieczeństwa po przestrzeganie przepisów dotyczących odpadów – systemy ERP ułatwiają dostosowanie się do regulacji. Dzięki automatyzacji procesów, wystarczy rekonfiguracja systemu, aby przewodnik po nowych regulacjach lub procedurach firmy był dostępny dla pracowników.

Nowości w module Produkcja enova365
 
Jak już wspomnieliśmy, aby ułatwić działalność firm produkcyjnych, moduł Produkcja w enova365 został ulepszony o nowe opcje, które odpowiadają na ewoluujące potrzeby przedsiębiorców. Przyjrzymy się teraz najistotniejszym z nich.

Większa adaptacyjność dzięki odwzorowaniu struktury organizacyjnej System ERP enova365 wyróżnia się na tle konkurencji wyjątkową adaptacyjnością. Użytkownicy mogą dostosowywać procesy technologiczne i metody realizacji produktów gotowych. Dzięki temu enova365 zwiększa wydajność zarządzania produkcją w każdej branży.

System pozwala na odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych, odpowiadających wydziałom produkcyjnym istniejącym w przedsiębiorstwie.

Wydziały te określają zakres pracy operatorów, pozwalając na ustalenie magazynów i definiowanie dokumentów operacyjnych w ramach danego wydziału.

Precyzyjne śledzenie procesu produkcji
 
Dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych wyzwaniem jest zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Moduł Produkcja enova365 umożliwia monitorowanie całego procesu produkcji z wykorzystaniem jednego narzędzia – od przygotowania technicznego, przez wydanie zleceń, po rejestrację produktów gotowych.

Moduł pozwala także na łatwą kontrolę kosztów produkcji, na przykład przez porównanie kosztów planowanych i rzeczywistych w zakładce Kalkulacja.

Śledzenie zużycia materiałów i wydajności pracowników

System ERP enova365 umożliwia integrację rejestrowania pracy z magazynowaniem. Funkcjonalność ta jest realizowana przez nowy element – Meldunek produkcyjny.

Meldunek to raport z pracy wykonywanej w ramach operacji produkcyjnej, zawierający szczegóły o materiałach i zasobach wykorzystanych w procesie.

Dzięki temu przedsiębiorstwa mają wgląd w zużycie materiałów i mogą śledzić efektywność pracowników w każdym etapie produkcji.

Zarządzanie kompetencjami w produkcji System ERP enova365 oferuje również zarządzanie macierzą kompetencji zasobów produkcyjnych, umożliwiając przypisanie odpowiednich umiejętności pracownikom, maszynom czy narzędziom. To ułatwia delegowanie zadań zgodnie z kwalifikacjami, co zwiększa efektywność i jakość produkcji.

Gospodarowanie odpadami produkcyjnymi

W procesie produkcyjnym często powstają odpady. Dzięki zakładce Odpady w enova365 możliwe jest rejestrowanie odpadów i ich magazynowanie, a parametr Udział w kalkulacji pozwala na decyzję, czy wartość odpadu wliczać do kosztów produktu.

Dostosowywanie technologii do wymagań klienta

Firmy oferujące produkcję na zamówienie zyskają dzięki możliwości stworzenia „przepisu na produkt” w enova365. W module Produkcja, podczas przygotowania technicznego, można łatwo określić istotne elementy procesu, od technologii po dodatkowe koszty, które następnie przekształcają się w zlecenie produkcyjne.

Łatwa kalkulacja ceny szacunkowej wyrobów

W module Produkcja enova365, kalkulacja ceny szacunkowej pozwala na precyzyjne określenie kosztów produkcji. Analiza kosztów obejmuje wiele czynników, a system oferuje narzędzia do ich efektywnej oceny.

Kalkulacja klarownie ukazuje elementy kosztowe, a w systemie można określić, czy dany składnik ma być uwzględniony w wycenie produktu.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top