loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SAGEKryzys spowodowany pandemią sprawił, że wiele firm musi przejść przyspieszoną lekcję usprawniania procesów biznesowych, cyfryzacji i skuteczniejszego zarządzania kryzysowego. Nie może być zaskoczeniem, że dla współczesnego przedsiębiorstwa centrum zarządzania znajduje się w precyzyjnie zaimplementowanym systemie ERP.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
System ERP może zintegrować działające rozdzielnie (wyspowo) starsze programy. To właśnie dzięki ERP menedżerowie zdobywają kluczowe informacje na temat działania firmy. To ERP może być początkiem budowania autonomicznego systemu nowych technologii w firmie (IoT, AI), samodzielnie zarządzającego procesami biznesowymi.
 

W nowej rzeczywistości system ERP może być doskonałym czynnikiem zwiększającym odporność organizacji na aktualny i przyszłe kryzysy.

Odporność łańcucha dostaw

Pandemia już pokazała, jak szybko może dojść do zerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw. Firmy produkcyjne, chcąc zmniejszyć ryzyko związane z zerwaniem łańcucha dostaw, powinny nie tylko ograniczać pozyskiwanie komponentów od jednego dostawcy, ale także postarać się pozyskiwać surowce od dostawców z różnych miejsc.

Ważnym elementem odporności łańcucha dostaw jest także śledzenie tego, co dzieje się z wytwarzanym produktem na każdym etapie łańcucha dostaw.

Dystans społeczny

Systemy ERP są obecnie jednym z elementów rewolucji w miejscach pracy. Dzięki ERP wiele czynności, które jeszcze do niedawna wymagały obecności w zakładzie pracy, można teraz wykonywać zdalnie, z dowolnego miejsca. Pracownicy spoza hali produkcyjnej mogą podejmować wszelkie niezbędne decyzje w czasie rzeczywistym, mając wszelkie niezbędne informacje, nie będąc fizycznie w tym samym miejscu.

Ograniczanie kosztów

Pandemia spowodowała gwałtowną potrzebę ograniczania kosztów – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy koncentrują się na podstawowych aktywnościach, starając się ograniczać dodatkowe. Dla firm produkcyjnych szczególnie istotne jest teraz, by móc oszczędnie gospodarować zasobami – zmniejszać ilość odpadów i minimalizować koszty operacji produkcyjnych.

Dzięki systemom ERP firma produkcyjna może:

  • optymalizować zasoby magazynowe;
  • ograniczać koszt transportu i dystrybucji;
  • optymalnie zarządzać cenami i dostawcami surowców;
  • oszczędzać czas dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych, m.in. poprzez zarządzanie zużyciem surowców.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa ma do odegrania ogromną rolę w kryzysie spowodowanym pandemią. Pomaga w identyfikacji problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację w konkretnej sytuacji biznesowej. Umożliwia maksymalizację przychodów tam, gdzie to możliwe, jednocześnie zmniejszając koszty. Wzmacnia firmę w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie ułatwia komunikację z dostawcami i klientami. Wskazuje oznaki zbliżającego się ożywienia, abyś mógł zacząć rozwijać się i wprowadzać produkt na rynek szybciej niż Twoja konkurencja. To właśnie teraz jest czas, aby wykorzystać ERP do jak najsprawniejszego, inteligentnego zarządzania projektami i procesami biznesowymi.

Źródło: www.sage.com.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top