loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

comarchSystem informatyczny do zarządzania procesami biznesowymi Comarch ERP XL został wdrożony w Polskich Zakładach Zbożowych w Wałczu. Oprogramowanie jest używane zarówno do obsługi działu księgowości, płac i kadr, jak i procesów związanych z zakupem, magazynowaniem i sprzedażą zbóż oraz produkcją pasz i mąki. Przedsiębiorstwo korzysta również z aplikacji do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – Comarch PPK.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Dzięki wdrożeniu systemu krakowskiego producenta IT, firma ograniczyła koszty związane z obsługą księgową, skrócił się czas dostaw i zamówień oraz poprawiła się efektywność pracy działu produkcji.

Przedmiotem działalności Polskich Zakładów Zbożowych jest produkcja pasz i koncentratów dla zwierząt gospodarskich oraz wyrób mąk pszennych. Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się skupem, kontraktacją i magazynowaniem zbóż oraz rzepaku. Główna siedziba firmy znajduje się w Wałczu (województwo zachodniopomorskie), ale swoje oddziały posiada w sześciu lokalizacjach w Polsce i prowadzi działalność na terenie całego kraju. Dodatkowo firma w ostatnim czasie uruchomiła wytwórnię pasz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Pile. Tak rozbudowane i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo potrzebowało kompleksowego oraz elastycznego rozwiązania informatycznego do sprawnego zarządzania poszczególnymi procesami biznesowymi i usprawnienia komunikacji między oddziałami. .

Przed wdrożeniem systemu ERP pracowaliśmy na kilku rozproszonych programach zbudowanych na środowisku DOS oraz bazach DBF, które powodowały częste awarie, a jako uzupełnienie używaliśmy arkuszy Excel. Poza integracją procesów w jednym systemie, wyzwaniem biznesowym były obowiązujące w branży spożywczej restrykcyjne normy zapewnienia jakości, które nakładają na producentów obowiązek odpowiedniej ewidencji i przetwarzania danych. Dotychczasowe rozwiązania nie potrafiły sprostać tym wymogom i przestały być dla nas wystarczające. Potrzebowaliśmy zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwoli utrzymać najwyższe standardy zarządzania w całej spółce. Po konsultacjach i analizie ofert kilku producentów IT, wybór padł na Comarch ERP XL, ponieważ system ten posiada wszystkie funkcjonalności, jakie były nam potrzebne – mówi Bartosz Góźdź, członek Zarządu oraz dyrektor ekonomiczny w PZZ.


W firmie zostało wdrożonych kilka modułów systemu Comarch ERP XL, m.in.: kadry i płace, księgowość, obieg dokumentów, e-Sprawozdania a także logistyka, sprzedaż oraz zamówienia. Program zapewnia sprawną obsługę dokumentacji typowej dla branży produkcji pasz i zaopatrzenia rolnictwa. Funkcjonalności Comarch ERP XL umożliwiają wystawienie faktury VAT RR, dokumentującej nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT, a także rozliczenie normy ubytków naturalnych ziarna zboża, tj. masy wysuszonego surowca, tzw. osuszka. Dodatkowo system generuje inne zestawienia typowe dla przemysłu rolniczego, np.: raporty dla kontrahentów i ministerstwa rolnictwa oraz dokumenty potwierdzające wagę surowca.

W oparciu o wyniki danych laboratoryjnych, m.in. poziom zanieczyszczenia czy wilgotność oraz wagę zboża, system automatycznie proponuję wycenę dostawy. Dane z wagi oraz systemu laboratoryjnego nie są przepisywane, tylko automatycznie trafiają do Comarch ERP XL. Znacząco skraca to proces przyjmowania dostaw oraz eliminuje pomyłki operatorów – tłumaczy Piotr Mazurek, prezes zarządu Infortes, firmy odpowiedzialnej za realizację wdrożenia Comarch ERP XL.


Dodatkowo program jest zintegrowany z aplikacjami branżowymi z obszaru zarządzania produkcją.

Obecnie nasi pracownicy pobierają zamówienia sprzedaży z Comarch ERP XL, które są wystawiane przez dział handlowy i na ich podstawie tworzą zlecenia produkcyjne. Nasze laboratoria ewidencjonują wyniki badań w systemie zintegrowanym. System wysyła powiadomienie do działu transportu o złożonych zamówieniach i dzięki temu można dokładnie zaplanować prace, począwszy od doboru typu auta dostawczego, aż do wysyłki pod konkretny adres klienta. Charakter i funkcje systemu zminimalizowały liczbę popełnianych błędów, a przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs pozwolił pracownikom na swobodne poruszanie się po menu systemu, co stanowi wyraźną przewagę nad innymi systemami ERP – mówi Bartosz Góźdź, członek Zarządu oraz dyrektor ekonomiczny w PZZ.


Comarch ERP XL został uzupełniony o pakiet modułów rozwiązania Infortes ProVictu, czyli systemu dedykowanego dla klientów z branży produkcji pasz. Zapewnia on obsługę właściwych dla wytwórni pasz procesów biznesowych, m.in.: skup, wycenę wyrobów gotowych, obsługę dostaw, uruchamianie zleceń produkcyjnych i planowanie transportu czy też generowanie atestów jakościowych sprzedawanych pasz oraz rejestrację wyników badań laboratoryjnych.

Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP przyniosło firmie wymierne korzyści biznesowe.

Podnieśliśmy poziom obsługi klientów i składanych przez nich zamówień, skracając o około 30 procent czas ich realizacji. Było to możliwe za sprawą automatyzacji procesu składania i przetwarzania zamówień w firmie. Zredukowaliśmy koszty ewidencji i przetwarzania informacji w dziale księgowym o około 20 procent, wzrosła efektywności pracy na produkcji poprzez zapewnienie dostępu on-line do informacji. Ogromną korzyścią uruchomienia w przedsiębiorstwie systemu Comarch ERP XL jest możliwość sporządzania raportów i zestawień, korzystając z jednego źródła danych oraz ujednolicenie sprawozdawczości – wylicza Bartosz Góźdź.


Wdrożony system Comarch ERP XL jest stale rozwijany i aktualizowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Wraz z wejściem w życie obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, w zakładach została zdrożona aplikacja Comarch PPK do obsługi programu oszczędnościowego. Dzięki rdzennej integracji aplikacji z modułem kadrowo-płacowym systemu Comarch ERP XL obsługa pracowniczych planów kapitałowych została zautomatyzowana oraz wymaga minimum czasu i zasobów osobowych w firmie, która ma 240 pracowników. W planach jest również uruchomienie oprogramowania do analizy danych.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna dla rozwoju biznesu jest również analiza tych gromadzonych przez system ERP danych. Dlatego wkrótce planujemy wdrożenie Comarch Business Intelligence, narzędzia, które pozwoli nam wykorzystać dane i ułatwi bieżące monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa – dodaje członek Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych.


Projekt wdrożenia w Polskich Zakładach Zbożowych z Wałcza został zrealizowany przez firmę Infortes, która jest partnerem Comarch. Firma specjalizuje się w realizacji wdrożeń systemów ERP dla wytwórni pasz, młynów oraz innych przedsiębiorstw z branży rolniczej.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top