loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Wybór odpowiedniego systemu ERP jest nierozerwalnie związany ze specyfiką branży, w której funkcjonuje. Każdy sektor gospodarki posiada specyficzne uwarunkowania związane z charakterystyką działalności, co wpływa na oczekiwania względem rozwiązań IT.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Powszechnym zjawiskiem, często dostrzeganym w firmach z branży budowlanej, jest korzystanie z wielu dedykowanych ale niezintegrowanych aplikacji, których zadaniem jest spełnienie specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Sposób na zwiększenie efektywności firm z tej branży poprzez wdrożenie odpowiedniego i zintegrowanego rozwiązania informatycznego opisuje Kenny Ingram, Global Industry Director z IFS.

Podstawowym problemem firm z branży budowlanej jest poleganie na zbyt wielu narzędziach, aplikacjach, plikach Excel dedykowanych jednemu obszarowi. Osobne zarządzanie projektami, ryzykiem, dystrybucją, finansami bez integracji i przepływu informacji prowadzi do istotnych nieefektywności i problemów biznesowych. Konieczne jest oddzielne serwisowanie każdej z aplikacji, co generuje większe koszty, brak zarządzania i przepływu informacji często prowadzi do podejmowania ważnych decyzji w oparciu o niekompletny zestaw danych.

Ekspansja IFS na sektor budowlany

Ingram podkreśla, że rozwiązaniem wymienionych powyżej problemów może być implementacja systemu ERP. Należy jednak zauważyć, że systemy tej klasy wdrażane w przedsiębiorstwach budowlanych muszą spełniać szereg wymagań specyficznych dla tej branży. W odróżnieniu od standardowych ERPów skoncentrowanych produktowo, firmy budowlane potrzebują większego skoncentrowania na zarządzaniu projektami i obiektami technicznymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom IFS stworzył rozwiązanie kompleksowo wspierające właśnie te obszary, wyróżniające się na rynku zrozumieniem potrzeb firm z omawianej branży. Poza standardowymi modułami systemów klasy ERP dostawca oferuje takie funkcjonalności, jak zaawansowane planowanie projektów i ich budżetowanie czy zarządzanie cyklem życia majątku. IFS ma na swoim koncie realizację dużych wdrożeń w firmach z tej branży, między innymi prowadzony obecnie projekt dla VR Track Oy – fińskiego lidera w zakresie usług budowlanych.

Partnerstwo z DahliaMatic

Chcąc oferować najwyższej klasy rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów o wysokich oczekiwaniach wynikających ze specyfiki produktów, DahliaMatic rozpoczęło w 2019 roku współpracę partnerską z IFS. Rozbudowane funkcjonalności jakie IFS Applications oferuje między innymi w zakresie zarządzania projektami (zarówno produkcyjnymi, jak i remontowymi, czy inwestycyjnymi) pozwala na zwiększenie efektywności procesów, w przypadku których wsparcie systemowe było do tej pory ograniczone. Rozszerzona oferta oraz dedykowany pion specjalistów z rozległą wiedzą i doświadczeniem w realizowaniu projektów, pozwala na podwyższenie jakości oferowanych usług oraz jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie codziennego funkcjonowania firm. Dzięki dedykowanym funkcjonalnościom firma DahliaMatic jest gotowa do współpracy z klientami o wysokich, indywidualnych oczekiwaniach.

Wdrożenie IFS Applications w ZUE S.A.

DahliaMatic, we współpracy z firmą konsultingową BiModal Solutions, realizuje obecnie wdrożenie systemu IFS w ZUE S.A.. Projekt dla jednego z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej oraz miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej przewiduje między innymi wsparcie zarządzania złożonymi projektami, raportowania kosztów projektowych, zarządzania łańcuchem dostaw i bazą sprzętowo – transportową, finansów, a także obsługę kadr i płac.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie uwzględnia specyficzne wymogi branży budowlanej i oferuje wsparcie w obszarach kluczowych dla jego codziennego funkcjonowania. Nasi specjaliści blisko współpracują z Zespołem Klienta, dzięki czemu z pewnością uda nam się dopasować oferowane przez IFS funkcjonalności do jego potrzeb i stworzyć kompleksowe narzędzie usprawniające działanie całej organizacji – mówi Piotr Cierlik, Dyrektor Pionu IFS w DahliaMatic. Uruchomienie systemu zaplanowano na II kwartał 2020 roku.


Wdrożenie w ZUE S.A. jest kolejnym przedsięwzięciem DahliaMatic wzbogacającym jego doświadczenie i rozszerzającym kompetencje w branżach o tak wymagającej specyfice jak branża budowlana. Zdobyte dzięki niemu głębokie zrozumienie wymagań klientów z tego sektora pozwoli na podejmowanie się nowych wyzwań i realizację kolejnych projektów dla klientów z tej branży.

Źródło: www.dahliamatic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top