loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

20 spółek - jeden system ERP

7milowy, firma z Grupy BCC specjalizująca się we wdrożeniach systemów ERP SAP i Microsoft Dynamics AX, zrealizowała projekt implementacji systemu SAP ERP w Grupie Radiowej Time. Projekt wdrożeniowy objął jednocześnie 20 spółek z kilkudziesięcioma filiami rozproszonymi po całym kraju. Grupa Radiowa Time to spółki, które zajmują się prowadzeniem stacji radiowych oraz sprzedażą usług reklamowych związanych ze stacjami radiowymi należącymi do Grupy: Radio ESKA, ESKA Rock, VOX FM, Radio WAWA.


Wdrożenie systemu SAP dotyczyło obszaru finansów, kadr, kontrolingu oraz zarządzania płynnością finansową. Głównym celem projektu było wprowadzenie sprawnej obsługi procesów w bardzo rozproszonej strukturze organizacyjnej.

Jednym z argumentów, który przemawiał za wdrożeniem systemu SAP w Grupie Radiowej Time w zakresie finansów, controlingu i HR było usprawnienie organizacji Grupy, pozyskanie aktualnych danych do sprawnego zarządzania, również na poziomie filii, a także automatyzacja procesów w zakresie księgowości i płac – mówi Monika Szabała, Kierownik Projektu po stronie Klienta oraz Główny Księgowy Time S.A.

Wykorzystanie rozwiązań systemowych w Grupie Time umożliwia pełną kontrolę nad roczną kwotą ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz nad progami podatkowymi w przypadku pracowników zatrudnionych w więcej niż jednej spółce. Elastyczny system raportowania pozwala również na pozyskanie pełnej wiedzy o zatrudnionych pracownikach, np. miejscu zatrudnienia czy całkowitego kosztu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Grupie.

Projekt w Grupie Time był wyjątkowy, gdyż pierwszy raz zmierzyliśmy się z wdrożeniem obejmującym taką liczbę spółek. Dużym wsparciem w trakcie projektu okazała się nasza autorska metodyka. SPRINT pomógł nam precyzyjnie planować zasoby i ustalać przebieg prac, co przyczyniło się do sprawnej realizacji przedsięwzięcia – mówi Sławomir Hulalka, Dyrektor ds. Konsultingu w firmie 7milowy.

W efekcie wdrożonych przez 7milowego rozwiązań obsługa kadrowo – płacowa ponad 2000 osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, w 20 spółkach Grupy Radiowej Time, jest skutecznie realizowana przez czterech pracowników w centrali firmy.

Źródło: www.7milowy.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top