loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

COLOREX zarządza produkcją z systemem ERP enova365

enova365 2016ABC COLOREX to wiodący dostawca usług lakierowania proszkowego i obróbek blacharskich, będący częścią holdingu Grupa COLOREX. Obecnie do planowania i zarządzania produkcją w firmie wykorzystywane jest oprogramowanie enova365. Za wdrożenie rozwiązania odpowiedzialna była Grupa Dr IT.

 
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W Krakowie, w nowoczesnych zakładzie produkcyjnym, liczącym ponad 10 000 metrów kwadratowych mieści się lakiernia proszkowa ABC Colorex. W firmie brakowało zintegrowanego systemu informatycznego, który ułatwiłby dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwiłby przepływ tych informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na poszczególnych etapach wykonywanych projektów.
Nasza grupa dynamicznie się rozwija, a żaby sprawnie nią zarządzać, potrzebowaliśmy nowoczesnego rozwiązania informatycznego. Wcześniej korzystaliśmy z narzędzi, które obsługiwały podstawowe obszary działalności firmy. Narzędzia te nie spełniały naszych potrzeb związanych z rozwojem firmy, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP” – wyjaśnia Jacek Figiel Prezes Zarządu i dodaje – „Zależało nam przede wszystkim na przyśpieszeniu i skoordynowaniu procesów biznesowych, wzroście wydajności pracy, ale przede wszystkich usprawnieniu usług lakierniczych.
Analizy przedwdrożeniowej podjęła się grupa konsultantów z Grupy Dr IT, która zarekomendował wdrożenie systemu enova365. Niezwykle istotne było dostosowanie oprogramowania do wymagań produkcji oraz specyficznych potrzeb związanych z obsługą procesów lakierniczych. O wdrożeniu systemu enova365 zdecydowała jego bogata funkcjonalność oraz elastyczność, pozwalająca na dopasowanie się do profilu działalności firmy.
Proponując to rozwiązanie mieliśmy przede wszystkim na uwadze specyficzną branżę w jakiej działa ABC COLOREX, rozproszone zasoby i duże inwestycje, realizowane na terenie całego kraju. Tu przede wszystkim liczył się szybki dostęp do informacji pracowników na różnych szczeblach, sprawne delegowanie pracowników do poszczególnych obiektów i optymalne wykorzystanie zasobów – tłumaczy Marcin Miszczyk, Prezes Zarządu Grupy Dr IT.
Po konsultacjach zadecydowano o rozbudowaniu modułu Produkcja, o możliwość wizualnego przedstawienia procesów produkcyjnych i relacji między nimi zachodzących. Rozwiązanie to bazuje całkowicie na logice biznesowej enova365 dzięki czemu wszelkie zmiany jakie zachodzą w obrębie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym są dostępne w systemie enova365.

Wdrożenie systemu zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszej kolejności wdrożono moduł CRM, aby usprawnić proces budowania długotrwałych relacji z kontrahentami. Moduł ten pozwala na archiwizację dokumentów, organizację pracy, delegowanie zadań oraz kontrolę realizacji zleconych prac. Drugi etap polegał na wdrożeniu kluczowych obszarów w każdej firmie: Księgowość, Kadry Płace i Handel.
Początkowo zautomatyzowaliśmy procesy obsługi zamówień, a kolejnym etapem była optymalizacja procesów produkcyjnych. System enova365 daje wiele możliwości. W oparciu o funkcjonalność systemu opracowaliśmy system zarządzania produkcją, który polega na odnotowaniu zlecenia produkcyjnego w systemie na poszczególne projekty i ukazuje jego przebieg na osi czasu. Pracownik kontroluje swój plan pracy oraz zlecone zadania. Aby uzyskać taki efekt niezbędne było wykorzystanie ekranów dotykowych i stworzenie Pulpitu Operatora. – opowiada Sylwester Juszczak, kierownik wdrożenia w firmie ABC COLOREX.
Dzięki wdrożeniu systemu enova365, firmie ABC COLOREX udało się osiągnąć szereg korzyści biznesowych między innymi centralizację danych i uporządkowanie procesów, efektywniejsze monitorowanie zasobów firmy, obniżenie kosztów produkcji dzięki lepszej organizacji pracy i zasobów czy możliwość harmonogramowania zleceń produkcyjnych.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top