loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

COLOREX zarządza produkcją z systemem ERP enova365

enova365 2016ABC COLOREX to wiodący dostawca usług lakierowania proszkowego i obróbek blacharskich, będący częścią holdingu Grupa COLOREX. Obecnie do planowania i zarządzania produkcją w firmie wykorzystywane jest oprogramowanie enova365. Za wdrożenie rozwiązania odpowiedzialna była Grupa Dr IT.

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
W Krakowie, w nowoczesnych zakładzie produkcyjnym, liczącym ponad 10 000 metrów kwadratowych mieści się lakiernia proszkowa ABC Colorex. W firmie brakowało zintegrowanego systemu informatycznego, który ułatwiłby dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwiłby przepływ tych informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na poszczególnych etapach wykonywanych projektów.
Nasza grupa dynamicznie się rozwija, a żaby sprawnie nią zarządzać, potrzebowaliśmy nowoczesnego rozwiązania informatycznego. Wcześniej korzystaliśmy z narzędzi, które obsługiwały podstawowe obszary działalności firmy. Narzędzia te nie spełniały naszych potrzeb związanych z rozwojem firmy, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP” – wyjaśnia Jacek Figiel Prezes Zarządu i dodaje – „Zależało nam przede wszystkim na przyśpieszeniu i skoordynowaniu procesów biznesowych, wzroście wydajności pracy, ale przede wszystkich usprawnieniu usług lakierniczych.
Analizy przedwdrożeniowej podjęła się grupa konsultantów z Grupy Dr IT, która zarekomendował wdrożenie systemu enova365. Niezwykle istotne było dostosowanie oprogramowania do wymagań produkcji oraz specyficznych potrzeb związanych z obsługą procesów lakierniczych. O wdrożeniu systemu enova365 zdecydowała jego bogata funkcjonalność oraz elastyczność, pozwalająca na dopasowanie się do profilu działalności firmy.
Proponując to rozwiązanie mieliśmy przede wszystkim na uwadze specyficzną branżę w jakiej działa ABC COLOREX, rozproszone zasoby i duże inwestycje, realizowane na terenie całego kraju. Tu przede wszystkim liczył się szybki dostęp do informacji pracowników na różnych szczeblach, sprawne delegowanie pracowników do poszczególnych obiektów i optymalne wykorzystanie zasobów – tłumaczy Marcin Miszczyk, Prezes Zarządu Grupy Dr IT.
Po konsultacjach zadecydowano o rozbudowaniu modułu Produkcja, o możliwość wizualnego przedstawienia procesów produkcyjnych i relacji między nimi zachodzących. Rozwiązanie to bazuje całkowicie na logice biznesowej enova365 dzięki czemu wszelkie zmiany jakie zachodzą w obrębie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym są dostępne w systemie enova365.

Wdrożenie systemu zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszej kolejności wdrożono moduł CRM, aby usprawnić proces budowania długotrwałych relacji z kontrahentami. Moduł ten pozwala na archiwizację dokumentów, organizację pracy, delegowanie zadań oraz kontrolę realizacji zleconych prac. Drugi etap polegał na wdrożeniu kluczowych obszarów w każdej firmie: Księgowość, Kadry Płace i Handel.
Początkowo zautomatyzowaliśmy procesy obsługi zamówień, a kolejnym etapem była optymalizacja procesów produkcyjnych. System enova365 daje wiele możliwości. W oparciu o funkcjonalność systemu opracowaliśmy system zarządzania produkcją, który polega na odnotowaniu zlecenia produkcyjnego w systemie na poszczególne projekty i ukazuje jego przebieg na osi czasu. Pracownik kontroluje swój plan pracy oraz zlecone zadania. Aby uzyskać taki efekt niezbędne było wykorzystanie ekranów dotykowych i stworzenie Pulpitu Operatora. – opowiada Sylwester Juszczak, kierownik wdrożenia w firmie ABC COLOREX.
Dzięki wdrożeniu systemu enova365, firmie ABC COLOREX udało się osiągnąć szereg korzyści biznesowych między innymi centralizację danych i uporządkowanie procesów, efektywniejsze monitorowanie zasobów firmy, obniżenie kosztów produkcji dzięki lepszej organizacji pracy i zasobów czy możliwość harmonogramowania zleceń produkcyjnych.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top