oracle 120PCU Polska Sp. z o.o. to agencja ubezpieczeń powstała w roku 2016 i współpracująca ze wszystkimi wiodącymi polskimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, na życie, w tym grupowych, zatrudnia ponad 300 doradców w 40 punktach obsługi klienta w całym kraju.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Jako nowy uczestnik rynku ubezpieczeń, rozpoczynający działalność tuż przed wejściem w życie Rozporządzenia RODO, firma PCU od początku stawiała nacisk na transparentność pracy swoich agentów ubezpieczeniowych i dostrzegała konieczność użycia aplikacji rozproszonej, która byłaby w stanie sprostać surowym wymaganiom dotyczącym rejestrowania i archiwizacji procedur i transakcji. Spółka zwróciła się o pomoc do firmy informatycznej K-BIT specjalizującej się w obsłudze branży ubezpieczeniowej, partnera Oracle na poziomie Gold.

Zamówienie obejmowało zbudowanie systemu przechowującego kluczowe dane operacyjne w chmurze, a przez to dającego dostęp do nich zarówno wszystkim agentom, jak i centrali. Podstawowe wymagania jakie sformułowano dla planowanego rozwiązania, to: bezpieczna archiwizacja procedur agentów ubezpieczeniowych i danych klientów, spełniająca wymogi RODO; zbudowanie scentralizowanej platformy chmurowej, w której przechowywane byłyby wszystkie polisy ubezpieczeniowe, procedury agentów i dane klientów; skalowalność systemu, który należy zaprojektować z myślą o spodziewanym szybkim wzroście firmy i szybko rosnącej liczbie agentów ubezpieczeniowych

Rozwiązaniem okazało się autorskie rozwiązanie firmy K-BIT, aplikacja iAgent24 korzystająca z chmurowych usług Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Cloud Platform. Według początkowych założeń, aplikacja iAgent24 miała działać wyłącznie lokalnie, korzystając z bazy danych Oracle i jej biblioteki Oracle Application Express. Po zmodyfikowaniu pod kątem wykorzystania usług Oracle Cloud i osadzeniu parametrów biznesowych PCU, zaledwie kilka dni wystarczyło, aby wdrożyć chmurową wersję systemu iAgent24, przetestować ją z platformą Oracle Cloud i wraz ze szczegółową instrukcją udostępnić ją pierwszym użytkownikom w rozproszonych po kraju placówkach. Obecnie aplikacja iAgent24 jest wdrożona we wszystkich biurach lokalnych Spółki PCU.
Wybór Oracle Cloud był dla nas oczywisty, ponieważ oferowana przez firmę K-BIT aplikacja do współpracy z agentami ubezpieczeniowymi została stworzona właśnie na bazie technologii Oracle. Gdy stanęliśmy przed koniecznością przejścia na wersję korzystającą z chmury i uwzględnienia większej liczby parametrów biznesowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów, stało się dla nas jasne, że nie ma lepszego rozwiązania, niż usługa Oracle Cloud Infrastructure Database, której cena już obejmowała licencje i infrastrukturę – komentuje Joanna Socha, Prezes Zarządu, PCU Polska.
Usługa Oracle Cloud Infrastructure Database zapewniła kontrolę nad działaniami agentów ubezpieczeniowych, przechowując dane o ich uprawnieniach i parametrach biznesowych oraz rejestrując ich interakcje z klientami. Uzyskana elastyczność i skalowalność pozwoliły PCU szybko rozszerzać aplikację iAgent24, obejmując nią coraz to nowych agentów ubezpieczeniowych z całej Polski, bez jednoczesnego ponoszenia kosztów inwestycji w sprzęt ani w personel informatyczny.
Zastosowaliśmy standardową konfigurację aplikacji i jedyną istotną zmianą było zastąpienie biblioteki Oracle Application Express wersją używaną w PCU. Mimo to niezwykle pomocne było wsparcie ze strony Oracle, w szczególności na etapie testów i przy konfigurowaniu funkcji kopii zapasowej. Było to nasze pierwsze wdrożenie wersji chmurowej, ale i tak prace zajęły nam dni, zamiast miesięcy, które mogłaby pochłonąć instalacja rozwiązania w wersji bazującej na instalowanym lokalnie sprzęcie i oprogramowaniu - powiedział Marcin Iskierka z firmy K-BIT Spółka jawna.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii Oracle Cloud firma PCU osiągnęła liczne korzyści – takie, jak:

Poprawa wydajności i sprawności zdalnej współpracy z agentami ubezpieczeniowymi w całym kraju dzięki zapewnieniu im nieprzerwanego dostępu o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie do danych klientów, narzędzi do rejestrowania interakcji z nimi oraz miejsca do przechowywania zawartych umów ubezpieczeniowych;

Zwiększone bezpieczeństwo danych dzięki codziennemu tworzeniu szyfrowanych kopii zapasowych polis, umów, danych klientów, parametrów i wymogów biznesowych oraz algorytmów obliczania prowizji agentów za pomocą usługi Oracle Database Backup Cloud Service;

Właściwa ochrona generowanych przez rozproszoną sieć agentów ubezpieczeniowych danych archiwalnych zgodnie z wymogami RODO, które w pełni spełnia platforma Oracle Cloud;

Oszczędności - osiągnięte dzięki uniknięciu kosztów inwestycji rzędu co najmniej 30 tys. USD, jakich wymagałby zakup niezbędnego sprzętu i licencji oraz dzięki powierzeniu sfery bezpieczeństwa i opieki technicznej ekspertom Oracle Cloud. Dodatkowe oszczędności wynikają z uniknięcia kosztów, jakie pochłonęłoby rozszerzanie infrastruktury w miarę rozwoju firmy.

Wybraliśmy Oracle Cloud dla potrzeb zarządzania danymi oraz kopii zapasowej, ponieważ platforma ta nie nakłada na nas ograniczeń przy dodawaniu nowych pośredników, a jednocześnie spełnia przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych. Trudno poza tym wyobrazić sobie skalowalne rozwiązanie chmurowe do prowadzenia ogólnokrajowej działalności ubezpieczeniowej bez usługi Oracle Cloud Infrastructure - podsumowuje Witold Dębski, Menedżer Back-Office z firmy PCU.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


OSM w Piątnicy – kompleksowe wdrożenie ERP w branży spożywczej

Sektor spożywczy oczekuje od systemów ERP przede wszystkim zaspokojenia potrzeb w zakresie rozliczania i optymalizacji produkcji, a także…

Rozwiązanie IFS Customer Engagement wybrane przez Baxi Heating

Baxi Heating Ltd decyduje się na wielokanałowe centrum obsługi klienta firmy IFS, które stanowi opartą na chmurze platformę dla telefonii i…

Włoska firma obuwnicza Finest Shoes wybrała system ERP Infor M3 Fashion

Finest Shoes, włoski producent obuwia i właściciel marki Atlantic Stars wybrał aplikację ERP Infor M3 Fashion w wersji Infor Accelerator for…

Długotrwała współpraca liderów – Kelvion stawia na system TETA ERP

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o. o., oferująca jeden z największych portfeli produktowych w dziedzinie wymienników ciepła w Polsce, od 20…

DEROME, lider przemysłu drzewnego, usprawnia obsługę klienta dzięki IFS Applications

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Derome, jedno z największych szwedzkich przedsiębiorstw przemysłu…

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Previous Next Play Pause

enova365 490x120 2

Katalog Rozwiązań IT

Back to top