enovaIstnieje wiele sposobów na poprawę wydajności produkcji, jednak jednym z najskuteczniejszych jest stosowanie metody just-in-time, która obecnie jest wdrażana w wielu firmach produkcyjnych na całym świecie. Co to dokładnie za metoda i jakie zalety wynikają z jej zastosowania?


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Taiichi Ohno, uważany za twórcę metody just-in-time, zaczął ją wprowadzać do fabryk Toyoty w latach 50. XX wieku. Głównym założeniem tej strategii jest zoptymalizowanie organizacji produkcji poprzez zapewnienie, że wszelkie niezbędne produkty i półprodukty do stworzenia gotowego produktu pochodzą bezpośrednio z dostawcy, zorganizowanego w ramach łańcucha dostaw. Dzięki temu minimalizuje się konieczność magazynowania materiałów wewnątrz firmy.

Realizacja koncepcji just-in-time wymaga od firmy ściślejszej współpracy z dostawcami, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie podzespołów, surowców i innych półproduktów. Moment dostawy jest precyzyjnie określony tak, aby zawartość przywożonego transportu mogła być bezpośrednio przeniesiona z miejsca rozładunku na linię produkcyjną lub montażową. Dzięki temu proces produkcji staje się szybszy i bardziej skuteczny, a jednocześnie minimalizuje się potrzebę magazynowania zapasów.

Wiąże się to z szeregiem działań, jakie muszą zostać wykonane w przedsiębiorstwie. Wśród nich wyróżnić możemy m.in.:
 • organizację przestrzeni produkcyjnej w taki sposób, aby do minimum skrócić dystans między poszczególnymi etapami produkcji,
 • realizację produkcji przy pomocy możliwie najwydajniejszych maszyn oraz narzędzi, organizację mniejszych, wydajniejszych gniazd produkcyjnych,
 • minimalizację czasu niezbędnego na przestrojenie maszyn, standaryzację procesów produkcji,
 • lokalizację dostawców podzespołów i półproduktów w najbliższej okolicy zakładu produkcyjnego,
 • usprawnienie procesów przepływu informacji między działami (dotyczy to zwłaszcza działu logistycznego oraz produkcyjnego).
Kto powinien zdecydować się na system just-in-time?

Metoda just-in-time wdrożona została w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie, co miało znaczny wpływ na poprawę ich wydajności oraz koszty działania. Model ten w swoich podstawach jest na tyle uniwersalny, że jesteś w stanie wykorzystać go w swojej firmie bez względu na jej wielkość.

Prawidłowo zorganizowana produkcja just-in-time pozwoli Ci m.in.:
 • zminimalizować czas produkcji, wyeliminować kosztowną nadprodukcję, a co za tym idzie, oszczędzić powierzchnię magazynową,
 • usprawnić przepływ informacji między działami bezpośrednio związanymi z produkcją,
 • usprawnić przepływ materiałów niezbędnych do wykonania wyrobów,
 • zredukować koszty działania przedsiębiorstwa, m.in. poprzez zmniejszenie powierzchni magazynowych,
 • brak kosztów związanych ze składowaniem nadmiarowych ilości materiałów i gotowych produktów, zmniejszyć koszty samej produkcji dzięki optymalizacji jej czasu.
Choć just-in-time wydawać by się mogło spełnieniem marzeń o superwydajnej produkcji, wdrożenie tej metody niesie ze sobą również pewne konsekwencje. Jedną z podstawowych jest konieczność zastosowania w firmie tzw. japońskiej dyscypliny, co ma duży związek z pełnym zaangażowaniem zarówno samych dostawców, jak i pracowników. Dodatkowo system ten narażony jest na szereg zagrożeń logistycznych związanych m.in. z opóźnieniami w dostawie materiałów. To z kolei może wpłynąć na cały łańcuch produkcji, a w konsekwencji uniemożliwić wykonanie zamówienia na czas.

Z tego też powodu wdrażając system just-in-time w swoim przedsiębiorstwie, musisz wziąć pod uwagę listę potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu jesteś w stanie zawczasu przygotować procedurę działania, która pozwoli zareagować odpowiednio na takie sytuacje.

Metoda just-in-time w praktyce

Chcesz wprowadzić just-in-time production w swojej firmie? Podstawą do udanego wdrożenia jest przeanalizowanie dotychczasowego działania firmy i sprawdzenie, czy jest ona gotowa do przejścia na nowy model zarządzania produkcją. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie szeregu analiz, które dokładnie pokażą, w jakim stopniu konieczne będzie zmodyfikowanie obecnych procedur, aby współgrały z założeniami wprowadzanego rozwiązania.

W tym celu warto zainwestować w odpowiednie technologie analityczne, dzięki którym będziesz w stanie przewidzieć m.in.:
 • rotację towarów na magazynie i związane z nią zapotrzebowanie produkcyjne,
 • przepływ informacji między poszczególnymi działami, aby skutecznie wyeliminować „wąskie gardła” i wszelkie zakłócenia mogące zagrozić procesowi produkcji,
 • działanie procesu logistycznego z uwzględnieniem ilości oraz jakości półproduktów dostarczanych przez dostawców,
 • czynności niepotrzebne, które na etapie wdrożenia just-in-time można wyeliminować w celu przyspieszenia procesów wewnętrznych firmy.
Prawidłowe wdrożenie strategii just-in-time wiąże się więc z określeniem nie tylko sposobu działania przedsiębiorstwa i jego współpracy z dostawcami, ale również uzgodnienia minimum magazynowego dla materiałów oraz półproduktów, dzięki któremu nawet chwilowe przerwy w łańcuchu dostaw nie spowodują problemów na produkcji.

Jak enova365 wspiera just-in-time?

Wdrożenie just-in-time to nie tylko szereg działań związanych z przestrojeniem wewnętrznych procedur firmowych oraz metodyki pracy. To również konieczność doboru odpowiednich narzędzi, które będą wsparciem w zarządzaniu całością działań. W tym celu Twoja firma powinna posiadać odpowiedni system informatyczny. Jednym z najlepszych rozwiązań na rynku są obecnie systemy ERP, np. enova365.

System enova365 daje Ci szereg możliwości w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem, ale będzie też nieocenioną pomocą przy wdrażaniu koncepcji just-in-time. Moduł Business Intelligence pozwoli Ci przeprowadzić szczegółowe analizy produkcyjne mające na celu najlepsze przygotowanie się do przejścia na just-in-time.

W późniejszym zarządzaniu całością działań wesprze Cię moduł Produkcja, który pozwoli Ci m.in.:
 • efektywnie zarządzać procesami wewnętrznymi na każdym z etapów, optymalizować i automatyzować działania w celu redukcji czasu i kosztów,
 • eliminować szereg błędów związanych z czynnikiem ludzkim, kalkulować koszty wytworzenia produktów, analizować na bieżąco działanie całego działu,
 • jak i poszczególnych stanowisk produkcyjnych i montażowych,
 • współpracować z modułami magazynowymi w celu jeszcze lepszej wymiany informacji związanych z zapotrzebowaniem na konkretne surowce i podzespoły.
Wszystkie powyższe możliwości sprawiają, że enova365 z modułem Produkcja to element niezbędny w prawidłowym i skutecznym wdrożeniu just-in-time production w Twojej organizacji. System ten doskonale wspiera produkcję, zapewniając pełną kontrolę i analizę każdego, nawet najmniejszego ogniwa wchodzącego w skład całego łańcucha działań.

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w Twoim biznesie, skontaktuj się z nami i umów na prezentację. W czasie jej trwania nasz specjalista pokaże Ci możliwości, jakie da Twojej firmie enova365.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top