Produkcja sterowana dotykiem

TODISJeszcze do niedawna przemysł stanowił ten obszar gospodarki, który w porównaniu z innymi branżami, sprawiał wrażenie mało mobilnego. Tablety czy smarfony nie są bowiem zwykle wykorzystywane bezpośrednio podczas procesu produkcyjnego – choć ten stan także ulega zmianom – ale przede wszystkim w obszarach powiązanych z wytwarzaniem towarów, takich jak dystrybucja, relacje z klientami, sprzedaż czy serwis.


 
Dynamiczny rozwój mobilności w obszarze technologicznym i związana z nim popularyzacja takich rozwiązań, jak laptopy, tablety czy Internet bezprzewodowy wpływa na rosnące wymagania stawiane wobec systemów ERP także dla firm produkcyjnych, kojarzonych do tej pory wyłącznie z obsługą tradycyjnych procesów z wykorzystaniem standardowych metod dostępu. Możliwość korzystania z oprogramowania na wszelkiego rodzaju urządzeniach przenośnych, wprowadzanie i odczyt danych w czasie rzeczywistym czy dostęp do potrzebnych informacji biznesowych z dowolnej lokalizacji to elementy cenione również przez firmy z sektora produkcyjnego. Szczególnie duże zainteresowanie takimi udogodnieniami dostrzegane jest wśród przedsiębiorstw wielozakładowych oraz tam, gdzie produkcja ma charakter wielooddziałowy lub międzynarodowy.

Inwestycja w rozbudowaną infrastrukturę, począwszy od hal produkcyjnych po magazyny czy serwerownie, wydawała się decyzją wiążącą na lata i mocno ograniczającą. Dostępne obecnie na rynku systemy IT stanowią krok w stronę dużej elastyczności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i zarządzającym.

Mobilne centrum dowodzenia

Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) to stale jedne z podstawowych rozwiązań wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Stanowią one przysłowiowe centrum dowodzenia i jednocześnie platformę spajającą działania wszystkich obszarów firmy. Wprowadzanie nowych możliwości, np. nanoszenia zmian i wglądu do dokumentów online to zwykle pierwszy krok na drodze do podniesienia efektywności działań i jeszcze sprawniejszej realizacji zleceń. Oto prosty przykład: będąc u klienta, osoba odpowiedzialna za sprzedaż, wykorzystując dostępne narzędzia mobilne, jak np. smartphone, może zalogować się do systemu i uzyskać podgląd historii zamówień klienta. Posiadanie informacji o wysokości ostatnich faktur, zamawianych produktach czy stanie magazynowym z jednej strony znacznie ułatwia prowadzenie negocjacji handlowych, z drugiej daje możliwość nanoszenia bieżących zmian do systemu, które po chwili widoczne są dla pozostałych użytkowników zaangażowanych np. w proces obsługi zlecenia produkcyjnego czy łańcucha dostaw.

W ten sposób automatyzacja i przeniesienie do sfery mobilnej jednego prostego procesu, przekłada się na duży wzrost efektywności w pozostałych obszarach przedsiębiorstwa.

Obraz produkcji na tablecie – czyli mobilny MES

Przedsiębiorstwa produkcyjne to nie tylko systemy ERP. To także szereg innych zintegrowanych aplikacji dedykowanych konkretnym potrzebom, takim jak np. systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Na system MES składa się dedykowane oprogramowanie, urządzenia elektroniczne, elementy automatyki, systemy czujników, które wspólnie stają się środowiskiem mającym na celu efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn (liczba cykli, zużycie energii itp.) lub też przy udziale pracowników produkcyjnych (np. robocizna). Aby idea „czasu rzeczywistego” transferu danych została zachowana, systemy MES także ewaluowały w kierunku aplikacji mobilnych, gdyż informacja musi być dostarczona wszędzie tam, gdzie znajduje się osoba mogąca właściwie ją zinterpretować i podjąć dalsze niezbędne kroki. Informacje o wydajności maszyn czy jakości produkcji, śledzenie procesów produkcyjnych czy też monitoring przestojów planowanych i nieplanowanych – te wszystkie dane muszą stale podążać za kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za produkcję w przedsiębiorstwie. Jednym z rozwiązań zapewniającym pakiet personalizowanych, mobilnych kokpitów menadżerskich wykorzystujących dane z MES jest Epicor Mattec MES. Użytkownicy tego systemu mają do dyspozycji zaawansowane narzędzia analityczne dostępne na urządzeniach mobilnych, które w czasie rzeczywistym pobierają dane o bieżącym stanie produkcji, a także tworzą szereg raportów wykorzystujących dane historyczne (trendy) czy też zestawiają wskaźniki efektywnościowe z innymi danymi zawartymi np. w systemie ERP.

Niezależność i wszechobecność

Aby mobilność była odczuwana jako korzyść dla przedsiębiorstwa i udogodnienie dla wszystkich użytkowników powinna zostać wprowadzona począwszy od jądra systemu informatycznego – czyli od jego architektury. Tworzenie dodatkowych nakładek na stary system, próby dostarczenia kolejnych aplikacji komunikujących się z przestarzałą infrastrukturą starego systemu ERP to droga do nikąd. Stworzenie uniwersalnej platformy technologicznej niezależnej np. od rodzaju urządzeń dostępowych to pierwszy krok do udanej implementacji mobilności w systemie. Dla przykładu – w ofercie firmy Epicor rozwiązaniem, które umożliwia zdalne zarządzanie danymi jest usługa Epicor Mobile Access, która dostępna jest na wszelkich urządzeniach mobilnych bez względu na rodzaj wykorzystywanego systemu operacyjnego tj. Android, Windows Phone, iOS. Tym samym koszty implementacji nowych rozwiązań mogą zostać znacząco ograniczone, gdyż można wykorzystać zasoby sprzętowe już funkcjonujące w firmie lub dobrać inne dowolne urządzenia przenośne, które wpisują się w zakładany budżet projektu.

Ciągła adaptacja i swobodna integracja

Era mobilności to nie tylko zdalny dostęp do systemu, nowe gadżety czy urządzenia dostępowe. To także okres dynamicznych zmian w prowadzeniu biznesu, znaczne jego przyśpieszenie i konieczność zapewnienia błyskawicznej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Tym samym nie jest możliwe stworzenie systemu bądź aplikacji mobilnej, która będzie miała funkcjonować przez długi okres czasu w tym samym kształcie. Adaptacja do stale zmieniających się potrzeb jest kluczem do sukcesu w przedsiębiorstwach i wyzwaniem dla nowoczesnych systemów ERP zapewniających mobilny dostęp do danych.

Wykorzystanie technologii SOA (Service Oriented Architecture), czyli zorientowane na usługi podejście do tworzenia oprogramowania, gwarantuje ukrycie złożoności związanej z budową i obsługą systemów biznesowych. W architekturze SOA logika biznesowa reprezentująca procesy programowe jest dzielona na serię luźno połączonych, modularnych „usług biznesowych”, które są udostępniane w sieci firmy jako usługi internetowe. Każda z nich zapewnia funkcje, które można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa, jednocześnie ukrywając szczegóły implementacji. Eksponując procesy biznesowe, architektura SOA umożliwia ich usprawnienie, co z kolei sprzyja elastycznemu zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie. Ponieważ procesy te są podzielone na mniejsze funkcje, którymi można swobodnie operować, dużo łatwiej jest dopasować reguły biznesowe do rzeczywistych procesów. Jedną z podstawowych zalet SOA jest także możliwość swobodnej i bezpieczniej integracji z innymi rozwiązaniami IT, dostępnymi zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym środowisku przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przy użyciu języka XML jako formatu współużytkowania danych oraz protokołu SOAP jako metody komunikacji niezależnej od języka programowania, można tworzyć usługi internetowe komunikujące się z usługami zbudowanymi przez innych dostawców oprogramowania albo opracowanymi samodzielnie. W tym zakresie możliwe jest np. udostępnienie poprzez Internet obsługi pewnych funkcjonalności autoryzowanym aplikacjom mobilnym, wykorzystywanym przez partnerów czy kontrahentów. Dzięki wykorzystaniu usług internetowych dwa niezależne narzędzia stają się kompatybilne do tego stopnia, że kontakty pomiędzy kontrahentami przekształcają się w relacje w czasie rzeczywistym.

Dotyk i społeczność czyli nowe interakcje

Obsługa systemu ERP poprzez przeglądarki internetowe czy urządzenia mobilne stała się przyczyną rozwoju systemów w kierunku dostarczania całkowicie nowych funkcjonalności, opartych na wzorcach i schematach użytkowania portali społecznościowych. Obecnie w standardzie systemu ERP, np. firmy Epicor, są już dostępne dwa interfejsy systemu: tradycyjny oraz nowoczesny – z możliwością obsługi dotykowej. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń z korzystania z aplikacji mobilnych nowy interfejs stał się jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny, a proces wdrażania nowych użytkowników przebiega tym samym zdecydowanie sprawniej.

Innym rozwiązaniem wdrożonym także przez firmę Epicor są tzw. spersonalizowane powiadomienia – „activity streams” zaszyte w platformie komunikacyjnej (społecznościowej) przedsiębiorstwa nazwanej Social Enterprise. Ideą wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji – mających jednak podstawę w danych biznesowych zawartych w systemie – jest sprawniejsze monitorowanie informacji o poszczególnych produktach czy zleceniach produkcyjnych. Dla przykładu, korzystając z activity streams osoba z działu produkcyjnego ma stały i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o wszystkich czynnościach dotyczących zleceń produkcyjnych, począwszy od zatwierdzania technologii, po zmiany statusu lub harmonogramu czy finalnie wysyłkę gotowego produktu. Wszyscy użytkownicy mają opcję „obserwowania” (ang. follow) interesujących ich zdarzeń bądź danych, co w praktyce oznacza błyskawiczne powiadomienie o interesujących ich zmianach i w efekcie zapewnienie szybkiej reakcji na śledzone przez użytkowników procesy.

Z obserwacji wielu ekspertów wynika, że trend mobilnego zarządzania danymi na potrzeby biznesu to jeden z podstawowych kierunków rozwoju rynku IT. Prognozy te znajdują potwierdzenie w wielu raportach na temat trendów IT w kolejnych latach. Niemal wszyscy eksperci z branży powszechnie wskazują, że w czołówce najbardziej wpływowych technologii znajdują się zarówno mobilne aplikacje, jak i sieci społecznościowe. Co ważne – mobilność rozwiązań nie będzie rozwijana jako opozycja do oprogramowań tradycyjnych, tylko jako uzupełnienie całkowicie nowych potrzeb mobilnych użytkowników systemów – takich jak pokolenia X czy Y.

Autor: Marcin Knieć
Źródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top