IaaS: dla wtajemniczonych to proste

ORACLEBadanie Oracle przeprowadzone wśród doświadczonych użytkowników rozwiązań typu „infrastruktura jako usługa” (IaaS) pokazało, że dla większości z nich migracja na infrastrukturę chmurową była o wiele łatwiejsza, niż się spodziewali.

 REKLAMA 
 sente 
 
Podobnie jak w przypadku innych technologii chmurowych we wdrożeniu IaaS przeszkadzają na ogół obiegowe przekonania, a nie rzeczywiste trudności. Badanie Oracle pokazało, że doświadczeni użytkownicy rozwiązań IaaS czerpią z nich wyraźne korzyści. Wątpliwości mają natomiast firmy, które jeszcze ich nie wdrożyły. Na przykład 56% doświadczonych użytkowników uważa, że platformy IaaS zapewniają światowej klasy wydajność operacyjną pod względem dostępności i czasu pracy bez przestojów, podczas gdy 71% osób niekorzystających z tej technologii wciąż jeszcze nie ma co do tego przekonania.

Występują również podziały wewnątrz przedsiębiorstw. Badanie pokazuje, że uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia chmury na ogół jest oczywiste dla personelu informatycznego wyższego szczebla, natomiast szeregowi informatycy zwykle mają w tej kwestii wątpliwości. Na przykład decydenci informatyczni wyższego szczebla w dużej mierze zgadzają się co do tego, że infrastruktura IaaS zwiększy bezpieczeństwo danych oraz ogólną wydajność w przedsiębiorstwie, podczas gdy programiści nie są tego tacy pewni. Może to w dużym stopniu wynikać też z uprzedzeń, ponieważ niektórzy programiści zniechęcili się wczesnymi doświadczeniami z infrastrukturą chmurową, która nie zawsze spełniała obietnice składane przez jej producentów. Niektóre wczesne oferty chmurowe trudno było również zintegrować z dotychczasową infrastrukturą przedsiębiorstwa. To już na szczęście przeszłość w przypadku Oracle IaaS - jest to oferta kompletna i zintegrowana.

Jeśli w przedsiębiorstwie występują takie podziały, ważne jest, aby przyjęło ono spójną strategię chmurową oraz przekonało wszystkich pracowników do wspólnych celów i ambicji, w których osiągnięciu może obecnie pomóc infrastruktura IaaS spełniająca swoje obietnice.

Firmy – użytkownicy infrastruktury chmurowej osiągają sukcesy — zwiększają innowacyjność, elastyczność i prężność działania. Korzyści te przyciągają do chmury coraz więcej klientów. Przedsiębiorstwa używają infrastruktury chmurowej w coraz większym stopniu — w ciągu następnych trzech lat prawie połowa z nich planuje uruchamiać na IaaS całą swoją biznesową infrastrukturę informatyczną lub jej większą część, a zaledwie niewielki odsetek nie zamierza w tym okresie korzystać z żadnej infrastruktury chmurowej.

Dla wielu przedsiębiorstw chmura wciąż jeszcze jest stosunkowo nowa i jeśli chodzi o jej wdrożenie, to podobnie jak w przypadku wielu innych technologii obiegowe przekonania zawsze pozostawały w tyle za rzeczywistością. Firmy, które opierają się tej migracji, powinny zweryfikować swoje obawy powstrzymujące je przed wdrożeniem chmury, ponieważ im dłużej będą zwlekać, tym dalej pozostaną w tyle za konkurencją.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top